Nové pohledy na imunopatologii virovýchhepatitid B a C


New Insight into Immunopathology of Viral B and C Hepatitis

The interaction of non-cythopatic, hepatotropic viruses of hepatitis B and C with the host’s immune system playsa critical role in determining the viral clearance and it contributes to the liver damage. The initial line of defence isantigen non-specific and is mediated by natural killer cells and macrophages. Simultaneously, virus-specificimmunity is induced by professional antigen presenting cells that process and present viral antigens to T and Blymphocytes in the regional lymph nodes. Thereafter, viral specific T helper cells are activated and these cells initiatethe anti-viral immune responses of B and CTL lymphocytes. Early, multispecific T cell responses are associatedwith viral clearance, whereas the imbalance of viral specific Th1 and Th2 lymphocytes plays a crucial role in theviral persistence. The imbalance of viral specific Th1 and Th2 lymphocytes leads to inadequate activation of antigenspecific CTL cells. After recognition of viral antigens, T helper lymphocytes are differentiated to Th1 and Th2 cellsaccording to the type of secreted cytokines. Th1 cells produce cytokines: interleukin-2, IFN-γ, TNF-α, which areresponsible for effective activation of CTL cells. In contrast, interleukin-4, interleukin-5 and interleukin-10 aresecreted by Th2 cells, which are involved in activation of B lymphocytes and in production of neutralizing antibodies.These finding suggests that the viral clearance is associated with the early development and adequate mounting ofthe anti-viral multispecific immune responses of T helper and cytotoxic T lymphocytes.

Key words:
immunopathology, hepatitis B, hepatitis C, immune response, viral clearance.


Autoři: I. Kráslová 2;  L. Vítek 2;  L. Muchová 2;  N. V. Naoumov 3
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie, 1. LF UK, PrahaIV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha3 Institute of Hepatology, Department of Viral Hepatitis, University College London, London, United Kingdom
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 590-594
Kategorie: Články

Souhrn

Interakce necytopatických hepatotropních virů hepatitidy B a C s imunitním systémem hraje klíčovou roli přieliminaci viru z organizmu, ale zároveň má vliv na poškození jaterního parenchymu. Počáteční obrana organizmuje nespecifická vůči virovým antigenům a je zprostředkována přirozenými zabíječi a makrofágy. Následně jespecifická imunitní odpověď indukována prostřednictvím buněk, které prezentují virové antigeny T a B lymfocytůmv regionálních lymfatických uzlinách. Dochází tak k aktivaci virově specifických Th buněk, které následně ovlivňujíB lymfocyty a cytotoxické T lymfocyty (CTL), které se pak podílejí na protivirové imunitní odpovědi, jak humorální,tak buněčné. Časná, multispecifická odpověď T lymfocytů je asociována s eliminací viru. Naproti tomu přetrváváníviru v organizmu je spojeno s nerovnováhou Th1 a Th2 specifické imunitní odpovědi a následnou nedostatečnouaktivací specifických CTL- buněk. Th lymfocyty rozpoznávají virový antigen a jsou diferencovány na Th1 a Th2buňky podle typu vylučovaných cytokinů. Th1 buňky produkují cytokiny, jako jsou interleukin-2, interferon-gama(IFN-γ), tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α), které hrají klíčovou roli pro efektivní aktivaci CTL-buněk. Naprotitomu Th2 buňky secernují cytokiny, jako jsou interleukin-4, interleukin-5 a interleukin-10, které se podílejí naaktivaci B lymfocytů a následně na produkci neutralizačních protilátek. Z daného mechanizmu vyplývá, že vytvořenía udržení adekvátní virově specifické imunitní odpovědi Th a CTL buněk namířené vůči více virovým peptidům mávelký význam pro eliminaci viru.

Klíčová slova:
imunopatologie, hepatitida B, hepatitida C, imunitní odpověď, eliminace viru.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se