Psychosociální faktory spojené s genetickýmtestováním některých dědičně podmíněnýchnádorových onemocnění


Psychosocial Factors Associated with Genetic Testing for Some ofHereditary Forms of Cancer

Mutations in predisposing genes for some of the hereditary forms of cancer exhibit autosomal dominant mode ofinheritance. Introduction of genetic tests for these mutations to the clinical practice initiated studies focused on thepsychosocial factors associated with genetic testing. Undergoing the genetic testing is a stressful experience for boththe healthy individuals in risk and the patients already affected with cancer. The psychosocial characteristics of thetested individual influence not only the psychological functioning during the testing but also the acceptance of thetest, and generally his life style and health practices. Psychological support during the genetic testing process ismostly provided by the genetic counsellor. The findings of psychosocial studies might be therefore helpful for thefocusing of the genetic consultation, and fulfilling the client needs and expectations towards testing. Factors ofmotivation, psychological state, influence of family situation and support, and optionally the involvement ofa psychologist into the process of genetic testing are observed.

Key words:
genetic counselling, genetic predisposition to cancer, psychosocial factors.


Autoři: V. Franková;  J. Židovská 1;  V. Krutílková;  M. Havlovicová;  P. Goetz
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, Praha 1Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 599-602
Kategorie: Články

Souhrn

Mutace genů podmiňující náchylnost k některým typům nádorových onemocnění vykazují autozomálně dominantnítyp dědičnosti. Uvedení genetických testů pro tyto mutace do praxe iniciovalo i odborné studie zabývající sepsychosociální problematikou testovaných jedinců. Genetické testování představuje psychickou zátěž, a to jak proosoby ještě nepostižené, tak i pro pacienty, u nichž k rozvoji nádorového onemocnění již došlo. Psychosociálnícharakteristiky zájemce o test zároveň ovlivňují jeho akceptaci testu, psychické ladění, životní styl a zdravotníchování. Psychologickou podporu v průběhu celého procesu genetického testovaní poskytuje testovaným osobámpředevším pracovník genetické poradny. Výsledky a obecné závěry psychosociálních studií mohou napomociv přesnějším zaměření genetické konzultace a také ve splnění očekávání zájemců o test. Proto jsou sledoványpředevšímmotivace vedoucí k podstoupení testu, psychický stav, vliv rodinného zázemí a podpory u testované osoby,a případné zapojení psychologa do procesu genetického testování.

Klíčová slova:
genetické poradenství, genetická predispozice k nádorovému onemocnění, psychosociální faktory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se