Laboratorní ukazatele postižení endoteluu revmatických onemocnění provázenýchvaskulitidou u dětí


Laboratory Markers of EndothelialInvolvement in Rheumatic Diseases with Vasculitis in Childhood

Backround.
Endothelial activation is an important etiopathogenetic factor in a group of disorders characterised byprimary or secondary vasculitis. The aim of our study was to determine blood concentrations of von Willebrandfactor (vWF), vypuštěno soluble intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) and E-selectin (E-sel) in children withvarious rheumatic diseases and in paediatric controls and to correlate them with clinical and laboratory variables.Methods and Results. Total of 28 healthy children (ZD) and 48 patients were evaluated: 6 with systemic lupuserythematosus (SLE), 7 with other diffuse connective tissue diseases (SSD), 11 with Henoch-Schönlein purpura(HSP), 14 with oligoarticular juvenile idiopathic arthritis (JIA) and 10 febrile controls (FC). Erythrocyte sedimentationrate (ESR), C-reactive protein (CRP) and full blood count were recorded. ICAM-1, E-sel and vWF concentrationswere measured by sandwich ELISA kits. In SLE patients’ concentrations of vWF and ICAM-1 weresignificantly higher than in healthy (p

Key words:
intercellular adhesion molecule-1, E-selectin, von Willebrand factor, rheumatic diseases,children.


Autoři: P. Doležalová;  P. Telekešová;  D. Němcová;  J. Bělorová;  J. Kvasnička;  J. Hoza
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha Oddělení klinické hematologie 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 615-619
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Aktivace cévního endotelu je významným etiopatogenetickým faktorem onemocnění charakterizovanýchprimární či sekundární vaskulitidou. Cílem této práce bylo zmapovat krevní koncentrace von Willebrandovafaktoru (vWF) a solubilních forem intercelulární adhezivní molekuly-1 (ICAM-1) a E-selektinu (E-sel) u dětskýchpacientů s různými revmatickými chorobami a u kontrolních skupin a porovnat je s běžně používanými klinickýmia laboratorními ukazateli.Metody a výsledky. Hodnotili jsme celkem 28 zdravých dětí (ZD) a 48 pacientů: 6 se systémovým lupus erythematosus(SLE), 7 s jinými difuzními chorobami pojiva (SSD), 11 s Henoch-Schönleinovou purpurou (HSP), 14s oligoartikulární formou juvenilní artritidy (JIA) a 10 febrilních kontrol (FD). Koncentrace ICAM-1, E-sel a vWFbyly měřeny sendvičovým ELISA kitem ve stejném vzorku krve jako rutinní parametry FW, CRP a krevní obraz.U pacientů se SLE byly koncentrace vWF a ICAM-1 signifikantně vyšší než u zdravých, nikoli však febrilníchkontrol (p

Klíčová slova:
intercelulární adhezivní molekula-1, E-selektin, von Willebrandův faktor, revmatická onemocnění,děti.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se