Viabilita tkáně příštítných tělísekměřená průtokovou cytometrií


Viability of the Parathyroid Gland Tissue Measured by Flow Cytometry

Background.
Postoperative hypoparathyroidism after the total parathyroidectomy (PTX) remains a problem, nomatter our experiences with 243 operations on parathyroid glands (PG). Implantation of „fresh“ tissue, cryopreservationand reimplantation of cryopreserved tissue are performed with uncertain results. The aim of this project wasto compare viability of cryopreserved tissue of parathyroid glands with „fresh“ tissue obtained during parathyreoidectomyand with tissue from cadaverous donors.Methods and Results. Group 1 included 55 cryopreserved samples obtained from 41 patients after PTX (22M, 19F,a mean age of 46±11 years). Average duration of storage in liquid nitrogen was 84±49 months. Group 2 included„fresh“ tissue of PG, harvested during PTX. Viability was measured in different time in samples from 42 patientswith hyperparathyroidism (11M, 31F, a mean age of 55±13 years). Group 3 included tissue of 14 cadaverous donorsobtained during multiorgan harvesting (7M, 7F, a mean age of 31±5 years, WIT 32 min). Viability was measured byflow cytometry with propidium iodide after dissociation of tissue. Evaluation of PG tissue was proven by histology.Average viability in group 1 was 36,9±24,7 %, no correlation with the duration of storage in liquid nitrogen wasfound. Average viability in group 2 was 51,4±24 %. Viability in group 3 was 66,8±32 %. Group 1 vs. group 2 weredifferent with p

Key words:
viability, parathyroid glands, cryopreservation, flow cytometry, parathyreoidectomy, cadaverous donors,hypoparathyroidism.


Autoři: P. Bubeníček;  P. Kobylka 1;  C. Povýšil 2;  J. Kalanin 3;  M. Adamec 4;  I. Sotorník
Působiště autorů: Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Kryokonzervační oddělení ÚHKT, PrahaPatologicko-anatomický ústav 1. LF UK, Praha Imunologické pracoviště TC IKEM, PrahaKlinika transplantační chirurgie TC IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 620-624
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Pooperační hypoparatyreóza po paratyreoidektomiích (PTE) se jeví dle našich vlastních zkušeností se243 výkony na příštítných tělíscích (PT) u nemocných se všemi typy hyperparatyreóz (HPT) jako závažný problém,i když jsou v případě totální PTE standardně prováděny implantace částí tkáně (de facto autologní transplantace),kryokonzervace a od roku 1995 i reimplantace kryokonzervovaných tkání. V poslední době zvažujeme terapiinejzávažnějších případů pooperačních hypoparatyreóz transplantací tkáně příštítných tělísek. Cílem této práce bylozjistit viabilitu kryokonzervované autologní tkáně PT, „čerstvé“ autologní tkáně odebrané při PTE a tkáně multiorgánovýchdárců, určené k eventuálně uvažované alogenní transplantaci.Metody a výsledky. Skupinu 1 tvoří 55 kryokonzervovaných vzorků získaných od 41 nemocných po PTE (22 mužů,19 žen, průměrný věk 46±11 let). Průměrná délka kryokonzervace tkáně byla 84±49 měsíců. Skupinu 2 tvoří tzv.čerstvá tkáň PT, odebraná během PTE a uchovaná v ledové tříšti. Viabilita byla vyšetřována v určitých časovýchintervalech u 42 nemocných s HPT (11 mužů, 31 žen, věk 55±13 let). Skupinu 3 tvoří 14 kadaverózních dárců tkáněPT (7 mužů, 7 žen, věk 31±5 let), která byla odebrána v rámci multiorgánových odběrů (teplá ischémie 32 minut).Vyšetření byla prováděna průtokovou cytometrií na přístrojích Coulter Epics a Becton Dickinson po dezintegracitkáně a kvantifikaci počtu buněk v suspenzi, a to pomocí propidium jodidu, který jsou viabilní buňky schopnyvyloučit. Histologickým vyšetřením zbytků tkáně po dezintegraci a cytospinů vyšetřovaných suspenzí bylo potvrzeno,že byla vyšetřena skutečně tkáň PT. Zjištěná viabilita ve skupině 1 byla v průměru 36,9±24,7%. Nebyl prokázánvýznamný vztah viability a délky skladování kryokonzervované tkáně. Průměrná viabilita všech vzorků ve skupině2 byla 51,4±24 %, nebyla zde prokázána závislost na čase, ani rozdíl ve viabilitě dle použitého média. Viabilita ve3. skupině byla 66,8±32 %. Mezi skupinami 1 vs. 2 byl zachycen statistický rozdíl s p

Klíčová slova:
viabilita, příštítná tělíska, kryokonzervace, průtoková cytometrie, paratyreoidektomie, kadaveróznídárce, implantace tkáně, hypoparatyreóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se