Kardiogenní šok – komplexní terapeutický přístup


Cardiogenic Shock – Complex Therapeutical Approach

Cardiogenic shock belongs to the most severe and immediately life-threatening complications of the acutemyocardialinfarction. Despite development of modern diagnostic and therapeutic methods the incidence and mortality ofcardiogenic shock has not significantly declined in the past decades. Early reperfusion strategy with percutaneousrevascularization has become a cornerstone of therapy. The complex approach to cardiogenic shock comprisespharmacological and mechanical hemodynamic support, ventilatory support utilizing new ventilator regimens,metabolic and renal support/replacement with continuous renal replacement therapies and psychological, eventuallypsychopharmacological support. All these measures enable prevention of the multiple organ failure syndromedevelopment and positively influence high mortality of patients suffering from cardiogenic shock.

Key words:
cardiogenic shock, acute myocardial infarction, reperfusion therapy.


Autoři: prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.;  R. Škulec;  T. Kovárník;  A. Linhart
Působiště autorů: II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Pšenička M., Aschermann M.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 586-589
Kategorie: Články

Souhrn

Kardiogenní šok patří mezi nejzávažnější a život bezprostředně ohrožující komplikace akutního infarktu myokardu.Přes rozvoj moderních diagnostických i terapeutických metod se incidence ani mortalita kardiogenního šoku zaposledních několik desetiletí zásadně nezlepšila. Časná a úspěšná reperfuzní strategie, především v podobě perkutánníkoronární intervence, je předpokladem úspěchu léčby akutního infarktu komplikovaného kardiogenním šokem.Do komplexní péče pak dále patří orgánová podpora: farmakologická i nefarmakologická stabilizace oběhu, včasnáventilační podpora s novými typy a režimy umělé plicní ventilace, podpora či náhrada renálních funkcí kontinuálnímihemoeliminačními metodami, metabolická podpora myokardu, rehabilitace a psychoterapeutická podpora včetněpsychofarmakologické intervence. Autoři uvádějí přehled současných názorů na incidenci, etiologii, diagnostikua terapii kardiogenního šoku.

Klíčová slova:
kardiogenní šok, akutní infarkt myokardu, terapie, reperfuze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se