Fibrinolytická léčba akutního infarktu myokardu


Fibrinolytic Treatment of Acute MyocardialInfarction

Direct PTCA is a treatment of choice in patients with acute myocardial infarction with ST segment elevations(STEMI). Fibrinolysis remains important modality of treatment in these patients. Currently, there are more then 100 tissueplasminogen activator mutants available with different fibrin specificity. In a clinical practice, tissue-type plasminogenactivator (t-PA), recombinant tissue-type plasminogen activator (rt-PA), tenecteplase (TNK-tPA) and lanoteplase(n-PA) are most important examples. Fibrinolytic treatment in STEMI patients should be used in patients presenting infirst 4 hours after beginning of chest pain, when it is sure, that direct PTCA cannot be started within next 90 minutes.Concomittant therapy of acute STEMI patients consists of anticoagulans, antiplatelet and antiagregatory treatment.

Key words:
acute myocardial infarction, fibrinolysis, tissue-type plasminogen activator.


Autoři: M. Aschermann;  J. Horák;  V. Řezníček;  prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.;  O. Aschermann
Působiště autorů: II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 582-585
Kategorie: Články

Souhrn

Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseků (STEMI) je dnes léčen jednak přímou koronární angioplastikou,jednak fibrinolytiky – aktivátory plazminogenu. V současné době je známo více jak 100 mutant tkáňového aktivátoruplazminogenu s různou specificitou vůči fibrinu. V praxi je však používána pouze malá část z nich. Fibrinolytickáléčba je indikována u nemocných s diagnózou jasného (STEMI), pokud nemocný přichází v prvních 4 hodinách odvzniku potíží a je jisté, že časná koronární intervence (angioplastika) nebude zahájena v následujících 90 minutách.V článku je podán přehled současných možností fibrinolytické léčby nemocných se STEMI. Součástí léčbyfibrinolytiky je podávání antikoagulační a antiagregační léčby, která je nutná i v dlouhodobém období po léčběakutního stavu.

Klíčová slova:
akutní infarkt myokardu, aktivátory plasminogenu, fibrinolýza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se