Buněčná a tkáňová hypoxie – úloha von HippelLindau genu a hypoxií indukovaného faktoru-1


Cell and Tissue Hypoxia – The Role of von Hippel-Lindau Gene and Hypoxia Inducible Factor-1

Hypoxia results in increased expression of some genes. This can compensate effects of hypoxia on the organism,and adapt cells and tissues to the environment with low oxygen tension. Mechanisms of cell and tissue responses tohypoxia have been extensively studied last years. The first identified mediator of cell response to hypoxia washypoxia-inducible factor (HIF-1), which is being up regulated during hypoxic conditions. It binds to regulatoryregions of sensitive genes and increases their transcription rate. Other key elements of cell response to hypoxia havebeen described recently – von Hippel-Lindau protein and prolyl hydroxylases, that allow degradation of α-subunitof HIF-1 during normal oxygen tension. This can ensure low level of HIF-1 in cells under physiological oxygentension thus the expression of target genes is maintained on basal level. These new findings are starting points forfurther research and possible therapeutic use.

Key words:
hypoxia, von Hippel-Lindau, hypoxia inducible factor-1, regulation of gene expression.


Autoři: V. Sýkora;  E. Nečas
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 595-598
Kategorie: Články

Souhrn

Je známo, že hypoxie vede ke zvýšené expresi některých genů s cílem kompenzovat její vliv na organizmusa adaptovat buňky a tkáně na prostředí s nedostatkem kyslíku. Mechanizmus buněčných a tkáňových reakcí nahypoxii byl v posledních letech předmětem intenzivního výzkumu. Nejdéle známou komponentou tohoto mechanizmuje hypoxií indukovaný faktor-1 (HIF-1), jehož množství při hypoxii v buňce stoupá. Navázáním na regulačníoblasti citlivých genů zvyšuje jejich transkripci. Zcela nedávno byly popsány jeho další klíčové části – von HippelůvLindaův protein a prolylhydroxylázy, které při dostatečném množství kyslíku umožňují degradaci α-podjednotkyHIF-1. Tím je v buňkách s fyziologickou koncentrací kyslíku udržována nízká hladina HIF-1 a transkripce cílovýchgenu probíhá na bazální úrovni. Tyto nové poznatky jsou východiskem dalšího poznání a případného terapeutickéhovyužití.

Klíčová slova:
hypoxie, von Hippel Lindau, hypoxií indukovaný faktor-1, regulace genové exprese.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se