Významné životní jubileum doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 30, 2019, č. 2, s. 111
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Je jen málo osobností naší medicíny, které tak významně formovaly obor svého působení, jako paní docentka MUDr. Jarmila Drábková, CSc. S úžasem můžeme pohledět na šíři jejího zájmu, na výběr témat a na neúnavnou a neutuchající snahu navýšit úroveň poznání i léčebné praxe. Vždy dokázala odhalit to podstatné, uměla se zaměřit na problematiku jevící se v dané chvíli jako rozhodující. Obor anesteziologie a intenzivní medicína ji oprávněně považuje za svoji ikonu. Její profesní dráha je vlastně dráhou vzniku, emancipace a růstu tohoto klíčového lékařského oboru, který spoluvytvářela. V době, kdy se mu začala věnovat – ještě jako lékařka atestovaná v oboru gynekologie a porodnictví – to byla pouze anesteziologie. Docentka Drábková rychle rozpoznala potřebu užšího zaměření, rozeznala potřeby svých pacientek, ať se to již týkalo zajištění bezbolestnosti při porodu či péče o závažné komplikace těhotných i rodiček. A o tom, co dělala, publikovala.

Jarmila Drábková se synem doc. MUDr.
Tomášem Drábkem, Ph.D.
Obr. 1. Jarmila Drábková se synem doc. MUDr. Tomášem Drábkem, Ph.D.

Současně také pochopila i nutnost vnitřní konsolidace oboru a při vzdělávání i budování povědomí sounáležitosti všech anesteziologů se v odborné společnosti zapojila do spolkové činnosti. Ve výborech a komisích národní, federální a posléze i české společnosti anesteziologie a resuscitace, nakonec i s přídavkem „a intenzivní medicíny“, pracuje po více než čtyři desítiletí! Její opakované zvolení je nejlepší vizitkou úcty a odborné autority, které se oprávněně těší. Na počátku 70. let se odborné činnosti anesteziologů rozšířily i o péči o kriticky nemocné a docentka Drábková se důsledně tímto směrem zaměřila. Velmi brzo pochopila nutnost obohatit léčebné i ošetřovatelské postupy o to, co je příznačné právě v péči o kriticky nemocné. Od té doby se datuje její neúnavná pedagogická i publikační činnost zaměřené jak na lékaře, tak i na nelékařský personál – na sestry. Právě ony jí vnímají jako učitelku, mentorku i důsledného advokáta svých profesních zájmů. Docentka Drábková neúnavně psala, přednášela a na současné úrovni intenzivní medicíny i intenzivní péče v tuzemsku má svoji nepopiratelnou zásluhu. Vždy vnímala nutnost vzdělávání zdravotnických pracovníků. To plyne jak z její vrozené píle a zvídavosti, tak i z pocitu zodpovědnosti vůči nemocným. Nelze nezmínit její několik desítiletí trvající funkci odborné redaktorky Referátového výběru z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V minulosti, kdy informační zdroje byly vzácné a kontakt s odbornými publikacemi ze západní Evropy i zámoří obtížný, hrálo toto periodikum jedinečnou roli kontaktu s odborným zahraničím. To, že přetrvalo do současnosti, je také dokladem jeho kvality a mimořádného úsilí docentky Drábkové. Vývoj intenzivní medicíny přinesl nové problémy – přechod do chronicity, nově vznikající nozologické jednotky. I zde docentka Drábková vystihla trend vývoje a zaměřila se tímto směrem, nejenom v praktické rovině. Je spoluautorkou první tuzemské monografie věnovanou následné intenzivní péči. I v tomto zůstává nadále průkopnicí.

Respekt a odborná autorita, kterým se docentka Drábková těší, nejsou omezeny jen na vlastní obor. Vždy vnímala nutnost mezioborového i mezidisciplinárního přesahu. To uskutečňovala jak v rámci ČLS JEP, tak i na půdě ČLK, kde se dlouhodobě podílí na činnosti Etické komise. Za svoji profesní, pedagogickou i publikační činnost zaslouženě získala mnoho ocenění: čestné členství ČSARIM obdržela v roce 1997, dále čestné členství v České společnosti intenzivní medicíny (2008), čestné členství v České společnosti urgentní medicíny (2013) a čestné členství ČLS JEP v roce 2014. Dále v roce 1984 získala čestnou medaili ČLS JEP a zlatou medaili v roce 2014. Zůstává tak jedinečnou a neopakovatelnou osobností nejen oboru anesteziologie a intenzivní medicína, ale celé české medicíny. Osobností, které si vážíme a máme ji v úctě.

výbor ČSARIM


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.