Anesteziologie a intenzivní medicína - Informace o časopisu

Časopis Anesteziologie & intenzivní medicína je odborným periodikem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. Je vydáván Českou lékařskou společností JEP. Časopis vychází od roku 1990. Do roku 2002 vycházel jako Anesteziolgie a neodkladná péče, pod současným názvem Anesteziologie a intenzivní medicína vychází od roku 2003.

Periodicita: 6x ročně

Citační zkratka: Anest intenziv Med.

ISSN: 1214-2158

e-ISSN: 1805-4412

Webová stránka časopisu: www.aimjournal.cz

Indexován a excerptován v:

 • EMBASE
 • Excerpta medica
 • Bibliographia medica čechoslovaca
 • Scopus
 • a zahrnut v databázi Academic Search Complete k dispozici prostřednictvím výzkumu HOST EBSCO platformě

Rubriky:

 • Editorial
 • Původní práce
 • Přehledový článek
 • Kazuistika
 • Atestační otázky
 • Nová doporučení
 • Klinická fyziologie
 • EKG v klinické praxi
 • Zobrazovací metody v klinické praxi
 • Zajímavosti, tipy a triky
 • Korespondence
 • Zprávy odborných společností
 • Abstrakta z kongresu

K publikaci jsou přijímány příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině jako původní práce, kazuistiky a přehledové články z anesteziologie, intenzivní medicíny, algeziologie, urgentní medicíny a resuscitace. Časopis informuje o nových poznatcích v příbuzných oborech a historii medicíny. U intervenčních studií je vyžadován souhlas etické komise před jejich zahájením. Časopis přináší aktuální doporučení a guidelines odborných společností (ČSARIM, ČSIM) a další informace se zaměřením na vzdělávání, informace ze sjezdů a odborných konferencí.

Publikované práce jsou recenzované. Recenzní řízení probíhá elektronicky, pro autory je zaslepené. Definitivní rozhodnutí o publikaci záleží na vedoucím redaktorovi.

Práce jsou zasílány v elektronické formě přes redakční systém Actavia (po registraci a přihlášení na webové stránce www.aimjournal.cz)

Redakční rada

Vedoucí redaktor

doc. MUDr. Málek Jiří, CSc., Praha

Zástupci vedoucího redaktora

prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D., FCCM, Ústí nad Labem

doc. MUDr. Beneš Jan, Ph.D., Plzeň

Emeritní vedoucí redaktoři

MUDr. Herold Ivan, CSc., Mladá Boleslav

prof. MUDr. Adamus Milan, Ph.D., MBA, Olomouc

Redaktoři

MUDr. Astapenko David, Ph.D., Hradec Králové

doc. Kosinová Martina, Ph.D., Brno

Redakční rada

Balík Martin, Praha

Beneš Jan, Plzeň

Bláha Jan, Praha

Cvachovec Karel, Praha

Černý Vladimír, Ústí nad Labem

Drábková Jarmila, Praha

Firment Jozef, Košice, Slovensko

Chytra Ivan, Plzeň

Jabor Antonín, Praha

Matějovič Martin, Plzeň

Michálek Pavel, Praha

Mixa Vladimír, Praha

Nalos Daniel, Ústí nad Labem

Pařízek Antonín, Praha

Silvay George, New York, USA

Stibor Bronislav, Baden, Rakousko

Ševčík Pavel, Ostrava

Škarvan Karel, Basilej, Švýcarsko

Šrámek Vladimír, Brno

Štourač Petr, Brno

Trenkler Štefan, Košice, Slovensko

Záhorec Roman, Bratislava, Slovensko

Aktualizace 7.5.2020

Předplatné

Vychází 5× ročně (od roku 2023 pouze elektronicky)

Členové společnosti ČSIM a ČSARIM se stávají automaticky předplateli v rámci svého členství ve společnosti. Přihlašovací údaje pro přístup k plným verzím článkům obdrží s prvním číslem časopisu na svou mailovou adresu.
Ostatní zájemci si mohou zajistit předplatné na níže uvedených kontaktech.

Cena

Pro ČR: předplatné na rok 500 Kč, jednotlivé číslo 110 Kč

Pro SR: předplatné na rok 25 €, jednotlivé číslo 6 €

Zajišťuje

Pro ČR i SR:

Solen, s.r.o.,

Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Tel.: 585 209 206, e-mail: predplatne@solen.cz

Předplatné objednávejte na emailu predplatne@solen.cz, ve kterém uveďte jméno a příjmení, fakturační údaje a mailovou adresu, na kterou má být časopis zasílán.

Pokyny pro autory a recenzenty

Pokyny pro autory ve formátu pdf ke stažení zde.

Aktualizováno: 7.5.2020

Kontakt

Vydavatel

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
tel.: +420 296 181 805
E-mail: nto@cls.cz

Nakladatel

Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, IČ: 25553933, www.solen.cz

Vedoucí redaktor

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., jiri.malek@fnkv.cz

Zástupci vedoucího redaktora

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, cernyvla1960@gmail.com

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., benesJ@fnplzen.cz

Odpovědná redaktorka

Mgr. Hana Kaprálová, kapralova@solen.cz, tel.: 777 557 411

Distribuce časopisu

Pro ČR:

Solen, s.r.o.,

Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Telefon: 585 209 206

Pro SR:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9, P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3

Infolinka: 0800 188 826

Zaslání rukopisu

Práce jsou zasílány v elektronické formě přes redakční systém Actavia (po registraci a přihlášení na webové stránce www.aimjournal.cz)

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se