Mezioborové stanovisko k pooperační péči po tonzilotomii nebo tonzilektomii u dospělých a dětských pacientů


Působiště autorů: Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP ;  Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ;  Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 30, 2019, č. 1, s. 39
Kategorie: Dokumenty ČSARIM ČLS JEP - mezioborový doporučený postup

Tonzilotomie (TT) nebo tonzilektomie (TE) představují výkony s relativně vysokým rizikem vzniku časného nebo pozdního krvácení z operační rány. Analýza krvácivých komplikací s následkem smrti nebo těžkého neurologického poškození ukazuje, že společným jmenovatelem nepříznivého klinického výsledku v souvislosti s krvácením po TT nebo TE je v převážné většině situací neadekvátní organizace pooperační péče a/nebo absence jednotného postupu zdravotnických pracovníků při vzniku komplikace.

Na základě opakovaného výskytu těžkých či smrtelných komplikací spojených s provedením TT nebo TE vydávají Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ČSORLCHHK) a Česká pediatrická společnost (ČPS) následující stanovisko:

 1. Tonzilotomie nebo tonzilektomie představují výkony s relativně vysokým rizikem časného a pozdního krvácení (či jiných komplikací) a jejich provádění by mělo být vázáno na hospitalizaci v délce trvání minimálně 24 hodin od ukončení výkonu.
 2. Provádění TT nebo TE musí probíhat na pracovištích disponujících náležitým personálním a technickým vybavením k řešení časných i pozdních krvácivých komplikací.
 3. Pracoviště provádějící TT nebo TE musí mít zajištěnu nepřetržitou dostupnost lékaře oboru ORL a chirurgie hlavy a krku a lékaře oboru anesteziologie a intenzivní medicína.
 4. Výbory uvedených společností doporučují všem pracovištím provádějícím TT nebo TE vznik řízeného dokumentu, který bude při zohlednění specifik konkrétního poskytovatele zdravotních služeb jednoznačně definovat odborný a organizační postup zdravotnických pracovníků při vzniku krvácení (či jiných komplikací) v souvislosti s TT nebo TE.

Editoři

 • prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (ČSARIM)
 • prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. (ČSORLCHHK)
 • prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. (ČPS)

Pracovní skupina (abecedně)

 • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
 • prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
 • MUDr. René Hrdlička, Ph.D.
 • prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
 • MUDr. Rami Katra, Ph.D.
 • prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
 • MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA
 • doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.
 • doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
 • MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

Stanovisko schváleno výborem dne: 19. 12. 2018

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Stanovisko schváleno výborem dne: 5. 12. 2018 (č. j. 2018/12/05-17)

Česká pediatrická společnost ČLS JEP

Stanovisko schváleno výborem dne: 10. 1. 2019

Do redakce došlo dne 13. 1. 2019.

Do tisku přijato dne 14. 1. 2019.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×