Neodolpasse v léčbě pooperační bolesti

9. 5. 2018

Přípravek Neodolpasse je kombinací analgeticky působícího nesteroidního antirevmatika (diklofenaku) a centrálně působícího myorelaxancia (orfenadrinu). Používá se k léčbě akutní bolesti a zánětu a velmi dobře se hodí k léčbě pooperační bolesti.

Přípravek byl registrován v roce 1995 v Rakousku a v roce 2000 v Česku, na Slovensku, ve Slovinsku, Maďarsku, Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bosně a Hercegovině, Makedonii a Argentině.

Charakteristika a složení přípravku

Neodolpasse je infuzní roztok, který obsahuje 75 mg Diclofenacum natricum a 30 mg Orphenadrini citras v jedné infuzi (250 ml). Diklofenak je nesteroidní antirevmatikum (NSAID) s analgetickými, antiflogistickými a antipyretickými vlastnostmi. Orfenadrin je vysoce účinné svalové relaxans působící prostřednictvím centrálního nervového systému a bolest způsobená spasmy kosterního svalstva na jeho podání dobře odpovídá. Orfenadrin působí pouze na patologicky zvýšený svalový tonus. Infuzní roztok je určen k okamžitému použití bez nutnosti další manipulace a tím se snižuje riziko kontaminace.

Diklofenak

Diklofenak dobře proniká do tkání, je metabolizován v játrech, přibližně 60 % podané dávky je vyloučeno ledvinami ve formě částečně účinných metabolitů, méně než 1 % je vyloučeno v nezměněné formě a zbytek dávky je eliminován ve formě metabolitů žlučí a stolicí. Analgetický účinek trvá až 6 hodin. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou gastrointestinální potíže. Zejména u starších pacientů se vyskytla peptická ulcerace, perforace nebo gastrointestinální krvácení. V souvislosti s léčbou NSAIDs byl hlášen edém, vysoký krevní tlak a kardiální insuficience. Klinické studie a epidemiologická data konzistentně poukazují na zvýšené riziko arteriálních trombotických příhod spojené s užíváním diklofenaku, zejména ve vysokých dávkách (150 mg denně) a při dlouhodobé léčbě.

Orfenadrin

Orfenadrin je metabolizován v játrech a eliminován močí. Efekt přetrvává 14–17 hodin. Má dlouhodobý centrální myorelaxační a analgetický účinek na bolestivé svalové spasmy a tenzní bolesti hlavy. Nežádoucí účinky vznikají převážně v souvislosti s anticholinergním působením orfenadrinu, může se objevit suchost v ústech, ospalost, útlum, někdy naopak zmatenost a stimulace.

Dávkování a kontraindikace

Standardně se podává 1 infuze (250 ml) denně, ve výjimečných případech je možné podat v jednom dni dvě infuze po 250 ml, jestliže je interval mezi jednotlivými dávkami alespoň 8 hodin. Délka trvání infuze je 1,5–2 hodiny, celková doba léčby nemá překročit 7 dní. Přípravek je kontraindikován u dětí a mladistvých do 18 let a k dalším kontraindikacím patří především hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku, vředová choroba, hepatorenální dysfunkce a krvácivé stavy.

Využiti v reálné klinické praxi

Přípravek Neodolpasse je účinný v následujících indikacích:

 • akutní léčba vertebrogenního algického syndromu;
 • pooperační bolest se složkou patologického svalového spasmu
  • po všech ortopedických operacích (náhrady kloubů, plastiky vazů, artroskopie),
  • po operacích páteře,
  • po operacích v hrudní chirurgii, včetně laparoskopických výkonů,
  • po výkonech v břišní chirurgii včetně laparoskopických výkonů,
  • po gynekologických operacích včetně laparoskopických výkonů,
  • po neurochirurgických zákrocích;
 • bolest při revmatických onemocněních;
 • tenzní bolesti hlavy spojené se zvýšeným tonusem perikraniálního a krčního svalstva;
 • bolest a spasmy kosterních svalů u pacientů upoutaných na lůžko.

Při použití Neodolpasse v léčbě pooperační bolesti je potřeba 4× méně aplikací než při podávání paracetamolu s metamizolem nebo paracetamolu s diklofenakem. Také odhadované náklady na léčbu jsou nižší.

Výsledky vybraných studií

Výhody podávání kombinace diklofenaku s orfenadrinem a také přínos orfenadrinu potvrdila řada studií, které mimo jiné ukázaly, že:

 • u pacientů po operaci totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu nezpůsobilo podání Neodolpasse v bezprostředním pooperačním období poruchy tvorby krevního koagula;
 • podávání Neodolpasse vedlo ke snížení spotřeby opiátů v pooperační léčbě bolesti;
 • kombinace diklofenaku a orfenadrinu byla v léčbě pooperační bolesti významně účinnější než tramadol a v kombinaci s ním snižovala jeho spotřebu;
 • u pacientů po artroskopii kolenního kloubu byla kombinace diklofenaku a orfenadrinu v porovnání s piroxikamem účinnější a vedla k menšímu počtu nežádoucích účinků;
 • přidání orfenadrinu k analgetické léčbě vedlo ke zkrácení doby imobility při akutní bolesti v oblasti bederní páteře z 12,9 na 8,6 dne.

Závěr

Přípravek Neodolpasse je vhodný pro kauzální léčbu bolesti a patologických spasmů kosterního svalstva. Léčba je založena na dlouhodobém spasmolytickém a analgetickém účinku orfenadrinu v kombinaci s diklofenakem. Standardně se podává 1 infuze denně. Infuzní roztok je určen k okamžitému použití, což vede k úspoře času; odpadá riziko možných inkompatibilit při přípravě směsných infuzí a snižuje se riziko kontaminace, záměny léčiva nebo chyb v dávkování.

(blu)

Zdroje:
1. SPC Neodolpasse. Dostupné online na: www.sukl.cz/modules/medication/search.php.
2. Kokavec M. Neodolpasse v liečbe pooperačnej bolesti. Přednáška. XXXVIII. Červeňanského dni, Bratislava, 15. března 2018.



Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se