Činnost společnosti ČSIM 2017–2018


Autoři: V. Šrámek
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 30, 2019, č. 1, s. 56
Kategorie: Zprávy ČSIM

Vážení členové ČSIM,

v tomto volebním období je výbor v polovině své činnosti. Využívám tedy platformy našeho časopisu, abych komentoval minulé dva roky. Jak už to u lidí zodpovědných za činnost organizace (nebo čehokoli jiného) bývá, nejsem nestranný a budu mít samozřejmě tendenci vyzdvihnout to, co se povedlo, a zlehčit dopady neúspěchů. Ale vy, lékaři hodnotící činnost celého výboru, máte jistě už teď svůj názor a nedáte se ošálit.

Za pozitiva minulých dvou let považuji hlavně udržení a modernizaci podoby kongresu ČSIM – a tady patří hlavní dík motoru těchto změn, doc. Františku Duškovi. Přijeďte i v roce 2019 – tentokrát v termínu 24.–26. dubna – do Prahy, abyste byli u toho. Protože kdo by nechtěl vidět Gattinoniho, jak u tabule vysvětluje gas exchange...

Finanční bilance ČSIM je příznivá, dosáhli jsme toho stabilizací smluv s klíčovými partnery (Behring CLS, Fresenius FMC a Fresenius Kabi), ale i s řadou dalších firem. Tento fakt se spolu se zvýšeným ziskem z kongresu a hospodárností nové servisní organizace ČSIM (MH Consulting) projevil v tom, že v současné době ČSIM připravuje plán, jak nejlépe využít těchto peněz k rozvoji edukace intenzivní péče v České republice. Jako nejsmysluplnější se do budoucna jeví finanční podpora krátkodobých (týdenních až dvoutýdenních) stáží v centrech excelence s možností získání znalostí v klíčových kompetencích intenzivní medicíny. Slibujeme si od toho zatraktivnění nástavbového oboru intenzivní medicína napříč jednotlivými odbornostmi a zároveň jasnou definici a kontrolu, co musí absolvent tohoto oboru umět. Mám-li jmenovat jednu kompetenci, jejíž rozvoj chceme nejvíce akcentovat, pak je to použití ultrazvuku v intenzivní medicíně (POCUS). V těchto aktivitách se obecně chceme vyrovnat standardu v západní Evropě, jak jej definuje ESIM.

V těchto týdnech pracuje pod vedením prof. Ševčíka pracovní skupina jmenovaná IPVZ na nové podobě vzdělávacího programu nástavbového oboru intenzivní medicína. Za ČSIM prosazujeme jednak uznání EDIC coby ekvivalentu české atestace intenzivní medicíny, ve vzdělávacím programu pak právě povinnost absolvování krátkodobých stáží na vybraných pracovištích, jejichž síť budujeme. K naplnění tohoto cíle je zapotřebí, aby vaše nemocnice zažádaly o akreditaci v oboru intenzivní medicína, aby na mateřských pracovištích mohlo probíhat gró vzdělávacího procesu tak, jak velí pravidla vzdělávacího programu. Jen tak se absolvování nástavbového oboru intenzivní medicína stane časově reálným a realizovatelným pro ty, kdo již svou základní odbornost mají a nemohou si svá pracoviště z řady důvodů dovolit opustit na delší časové období. V tomto smyslu žádám i vedení jednotlivých pracovišť AIM, která formálně vzdělání v intenzivní medicíně pro svou činnost nepotřebují, aby pomohla jiným odbornostem, které k intenzivní medicíně nemají tak blízko.

Co se nepovedlo? S přechodem k nové servisní organizaci jsou spojeny problémy s webem ČSIM – toto snad na začátku roku 2019 definitivně vyřešíme. Také vzájemná koordinace činností společností, které se intenzivní medicínou – byť třeba i jen okrajově – zabývají, není ideální, viz např. nyní probíhající diskuse na ministerstvu zdravotnictví o nové podobě Emergency bez účasti ČSIM.

A jak dál v následujících dvou letech? Mnoho již bylo řečeno výše. Chceme nadále vytvářet kvalitní doporučené medicínské postupy či stanoviska u kontroverzních oblastí – zde apelujeme na členy, aby dali výboru signál, který bude ČSIM reflektovat. Jednou z možností, jak zůstat v aktivním kontaktu, bude diskusní fórum na obnoveném webu. Zvažujeme i otevřít diskusi nad změnou volebního řádu do výboru ČSIM tak, aby v něm vždy byli zástupci důležitých odborných společností (České chirurgické společnosti, Akutní kardiologie České kardiologické společnosti apod.). V současné době toto řešíme přizváním zástupců těchto odborností na schůze výboru. Zde však také apeluji na vás, členskou základnu, abyste ve volbách na konci roku 2020 rozhodli o podobě následujícího výboru ČSIM. Obecně si dovolím rozšířit tento apel i na to, abyste ve věcech vzdělání i provádění intenzivní medicíny byli aktivní a vstupovali do interakcí s výborem ČSIM, protože jedině tak nezůstaneme my „úředníci“ odtrženi od reálného světa.

V mezidobí vám přeji pracovní i osobní pohodu a intenzivní zážitky.

V době editace článku byla ČSIM přizvána do pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví, která pracuje na vyhlášce o nové podobě Emergency v ČR. Budeme hájit to, aby ke kriticky nestabilním nemocným byl přizván intenzivista včas.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

vladimir.sramek@fnusa.cz


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×