Statistika oboru anesteziologie a intenzivní medicína – A 025


KEYWORDS:

annual 2017 statistical data – anaesthesiology, intensive care medicine – A 025 – ÚZIS


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 29, 2018, č. 5, s. 305-308
Kategorie: Zprávy ČSIM

Souhrn

klíčová slova:

roční 2017 statistické údaje – anesteziologie, intenzivní medicína – A 025 – ÚZIS

ARO, KARIM – PRACOVIŠTĚ

Počet KARIM/ARO 954

 • lůžková KARIM/ARO 142
 • nelůžková anesteziologická pracoviště 812
 • počet anesteziologických ambulancí 456
 • počet ambulancí pro léčbu bolesti 79

Počet resuscitačních lůžek 826

Počet probouzecích/zotavovacích lůžek 749

Vysokoprahový příjem v rámci AR pracoviště 28

NIP 18

DIOP 12

Ambulantní pracoviště – DUPV 13

Pracovníci ARO, KARIM – fyzické osoby a úvazky

LÉKAŘI

Lékaři celkem 2 437

 • bez specializace 587
 • se specializací 1 850
 • přepočtené úvazky 1 915,4
 • smluvní 284,2
 • bez specializace 32,7
 • průměrný roční přepočtený
počet lékařů celkem (včetně smluvních) 2 573
  • se specializací 2 048,1
  • bez specializace 524,9
 • průměrný roční přepočtený počet
lékařů bez specializace 515,9
 • průměrný roční přepočtený počet
lékařů se specializací 1 399,1
 • počet lékařů s částečným úvazkem 613
 • počet lékařů s částečným úvazkem
bez specializace 95
 • počet lékařů s částečným úvazkem
se specializací 518
 • smluvní lékaři celkem 613
 • smluvní lékaři bez specializace 95,0
 • smluvní lékaři se specializací 518
 • počet lékařů v nelůžkové složce AR 774,7
  • z nich se specializací 569,1
  • bez specializace, v zácviku 205,6
 • smluvní lékaři v nelůžkové složce AR 83,5
  • z nich se specializací 69,5
  • z nich bez specializace, v zácviku 14,0

ZPBD – dříve SZP

Celkem 4 840

Počet ZPBD

 • anesteziologické sestry 1 682
 • sestry u resuscitačních lůžek 2 779
 • ambulantní úsek 379
 • přepočtené úvazky včetně smluvních 4 236,4
 • přepočtené úvazky 4 189,3
 • přepočtené počty na nelůžkové
části AR 1 119,5
 • smluvní 154,3
 • smluvní na nelůžkové části AR 46,1
 • počet osob s částečným úvazkem 749,0

SPSZ + JOP

Celkem 554

Přepočtené úvazky 471,8

 • smluvní 41,7
 • počet osob s částečným úvazkem 109
 • na nelůžkové části AR: celkem 130,4
 • smluvní na nelůžkové části AR: celkem 9,8

ZPOD

Celkem 699

Přepočtené úvazky 642,6

 • průměrný roční přepočtený počet
pracovníků celkem včetně smluvních 659,5
 • smluvní 16,3
 • počet osob s částečným úvazkem 52,0
 • na nelůžkové části AR 84,5
 • smluvní na nelůžkové části AR 8,9

Ostatní odborní pracovníci

Celkem 96

Přepočtené úvazky 85,9

 • průměrný roční přepočtený počet
 • pracovníků celkem včetně smluvních 82,9
 • smluvní 10,3
 • počet osob s částečným úvazkem 15,0
 • přepočtené počty na nelůžkové části AR 10,8
 • z toho smluvní 0,0

Anesteziologická činnost

Počet anestezií celkem 873 740

 • v regionální anestezii 107 024 (12,2 % ze všech)
 • u ambulantních pacientů 108 649 (12,4 %
ze všech)
 • v průběhu ÚPS 96 541 (11,05 % ze všech)
 • v kombinované anestezii 48 826
 • u dětí s tělesnou hmotností < 3 000 g
celkem 766
 • v regionální anestezii 4
 • u ambulantních pacientů 0
 • v průběhu ÚPS 170
 • v kombinované anestezii 48
 • u seniorů ≥ 65 let 223 122 (25,5 % ze všech)
 • v regionální anestezii 39 358 (17,6 % z anestezií seniorů)
 • u ambulantních pacientů 17 410
 • v průběhu ÚPS 22 413 (10,04 % z anestezií
seniorů)
 • v kombinované anestezii 12 046

Počet porodnických analgezií 16 772

Rozdělení pacientů podle ASA z celkového
počtu takto vykázaných anestezií 719 708

 • v průběhu ÚPS celkem podáno
anestezií 71 706 (9,96 % ze všech)

ASA 1 247 809 (34,43 % ze všech kategorií)

 • v regionální anestezii 18 806 (7,6 % z ASA 1)
 • ambulantně 37 814 (15,26 % z ASA 1)
 • v průběhu ÚPS 21 496 (8,7 % z ASA 1)
 • v kombinované anestezii 10 977

ASA 2 312 979 (43,5 % ze všech kategorií)

 • v regionální anestezii 30 519 (9,7 % z ASA 2)
 • ambulantně 22 776 (7,3 % z ASA 2)
 • v průběhu ÚPS 24 240 (7,7 % z ASA 2)
 • v kombinované anestezii 15 796

ASA 3 133 368 (18,5 % ze všech kategorií)

 • v regionální anestezii 20 690 (15,5 % z ASA 3)
 • ambulantně 2 460 (1,8 % z ASA 3)
 • v průběhu ÚPS 19 845 (14,9 % z ASA 3)
 • v kombinované anestezii 9 021

ASA 4 22 986 (3,2 % ze všech kategorií)

 • v regionální anestezii 2 931 (12,8 % z ASA 4)
 • ambulantně 110 (0,5 % z ASA 4)
 • v průběhu ÚPS 5 307 (23,1 % z ASA 4)
 • v kombinované anestezii 1 315

ASA 5 2 566 (3,6 % ze všech kategorií)

 • v regionální anestezii 80 (3,1 % z ASA 5)
 • ambulantně 11 (0,43 % z ASA 5)
 • v průběhu ÚPS 818 (31,9 % z ASA 5)
 • v kombinované anestezii 143

Dohled na zotavovacím pokoji 274 845

 • u ambulantních pacientů 42 748

Dohled u rizikových výkonů 61 935

 • u ambulantních pacientů 14 179

Mors in tabula – MIT (peroperačně a do 2 h po výkonu/intervenci)

Celkem 118 (0,135 ‰)

 • při regionální anestezii a po ní 7
 • při ambulantních výkonech a po nich 1
 • v průběhu ÚPS 55 = 46,6 % ze všech MIT
 • v kombinované anestezii 2

Resuscitační péče

Počet resuscitačních lůžek 826

Počet probouzecích/zotavovacích lůžek 749

Počet přijatých pacientů 36 651

 • z toho dětí do 19 let 826 (2,25 %)
 • z toho seniorů ≥ 65 let 19 030 (51,92 %)

Výsledný počet přeložených, propuštěných, zemřelých pacientů z celkem 36 651 přijatých pacientů

Počet přeložených na ARO/JIP

Celkem 11 514 (31,4 %)

 • z toho dětí do 19 let 605
 • z toho seniorů ≥ 65 let 6 176

Počet přeložených na NIP

Celkem 2 227 (6,1 %)

 • z toho dětí do 19 let 14
 • z toho seniorů ≥ 65 let 1 101 (49,4 %)

Počet přeložených na DIOP

Celkem 311 (0,85 %)

 • z toho dětí do 19 let 5
 • z toho seniorů ≥ 65 let 177 (56,9 %)

Počet přeložených na standardní oddělení

Celkem 12 341 (33,7 %)

 • z toho dětí do 19 let 15
 • z toho seniorů ≥ 65 let 5 610 (45,5 %)

Počet propuštěných

Celkem 6 486 (17,7 % ze všech přijatých)

 • z toho dětí do 19 let 99
 • z toho seniorů ≥ 65 let 1 149 (17,7 % ze všech
 propuštěných)

Počet zemřelých celkem 6 347 (17,3 % celková 
mortalita)

 • z toho dětí do 19 let 34
 • z toho seniorů ≥ 65 let 3 956 (62,3 % ze všech
zemřelých, 10,8 % ze všech přijatých)

V tom počet zemřelých do 24 hodin

Celkem 1 932 (30,4 % ze všech zemřelých)

 • z toho dětí do 19 let 17
 • z toho seniorů ≥ 65 let 1 254 (64,9 % z počtu
zemřelých do 24 h)

V tom počet zemřelých později než za 24 hodin

Celkem 4 415 (69,6 % z počtu všech zemřelých)

 • z toho dětí do 19 let 17
 • z toho senioři ≥ 65 let 2 702 (42,6 % z počtu
všech zemřelých)

Typ, hlavní indikace příjmu 32 636 zhodnocených
pacientů

 • interní choroba 13 608 (41,7 % ze všech diagnóz)
 • z toho dětí do 19 let 246
 • z toho seniorů ≥ 65 let 7 521
(58,3 % z interních diagnóz)
 • chirurgická/traumatologická dg. 19 028
(58,3 % ze všech diagnóz)
 • z toho dětí do 19 let 188
 • z toho seniorů ≥ 65 let 7 908 (41,6 % z chir./
traum. diagnóz)

Počet ošetřovacích dnů včetně dětí 179 017

Délka ošetřovací doby – 
průměrný počet dnů 4,88 dne

Využití kapacity resuscitačních lůžek

 • ve dnech (sanitární závěry nepočítány)
216,8 dne (v % 59,4 %)

Počet uměle ventilovaných pacientů
20 782 = 56,7 % z počtu přijatých

 • z toho dětí do 19 let 626 = 75,8 % ze všech 
přijatých dětí
 • z toho seniorů ≥ 65 let 11 149 = 58,6 % ze všech 
přijatých seniorů

Počet pacientů ventilovaných < 24 h 7 438 =
35,8 % ze všech ventilovaných = 20,3 % z počtu
přijatých

 • z toho dětí do 19 let 323 = 51,6 % z počtu
všech ventilovaných dětí
 • z toho seniorů ≥ 65 let 3 875 = 34,8 % z počtu
všech ventilovaných seniorů

Počet pacientů ventilovaných > 24 h 13 349 = 64,2 % ze všech ventilovaných = 36,42 % z počtu přijatých

 • z toho dětí do 19 let 303 = 48,4 % z počtu všech
ventilovaných dětí
 • z toho seniorů ≥ 65 let 7 274 = 65,2 % z počtu
všech ventilovaných seniorů

Počet úmrtí celkem − mortalita 6 347 = 17,3 %

 • z toho dětí do 19 let 34 = 4,1 % z přijatých dětí
do 19 let
 • z toho seniorů ≥ 65 let 3 956 = 62,3 %
z celkové mortality = 20,8 % z přijatých
seniorů

Počet úmrtí do 24 h od příjmu = časná mortalita

 • celkem 1 932 (5,3 % z celkem přijatých)
(30,4 % z celkové mortality)
 • z toho dětí do 19 let 17
 • z toho seniorů ≥ 65 let 1 254 (6,6 % z přijatých 
seniorů)
 • (64,9 % z údaje časné mortality)

Počet úmrtí > 24 h od příjmu = pozdní mortalita

celkem 4 415 (69,6 % z celkové mortality)

 • z toho dětí do 19 let 17
 • z toho seniorů ≥ 65 let 2 702 (68,3 % z celkové
mortality seniorů)

Různé výkonové ukazatele

Počet ošetřovacích dnů ARO, KARIM 179 017

Základní údaj viz rovněž výše a dále podrobnější rozbor:

Stratifikace ošetřovacích dnů podle TISS kategorií ARO, KARIM

Počet ošetřovacích dnů celkem 179 017

 • dětských do 19 let

9–14 b. 12 494 (6,9 %)

15–19 b. 18 791 (10,5 %)

20–29 b. 50 252 (28,1 %)

30–39 b. 55 614 (31,1 %)

40–49 b. 31 925 (17,9 %)

50 b. a více 9 941 (5,5 %)

Dohled na zotavovacím pokoji 274 845

 • z toho u ambulantních pacientů 42 748
(15,6 % ze všech)

Dohled u rizikových výkonů 61 935

 • z toho u ambulantních pacientů 14 179
(22,9 % ze všech)

Počet výkonů v anesteziologických
ambulancích 389 874

 • průměr / 1 anesteziologickou ambulanci 854,9

Počet výkonů v ambulanci

 • léčby chronické bolesti 222 925
 • průměr / 1 ambulanci léčby bolesti 2 821,8

Tým pro léčbu akutní bolesti 39

Specifické vybavení AR pracoviště

Resuscitační úsek 85

ECMO 9

ECC 5

Léčebná hypotermie 65

CRRT 77

Vysokoprahový urgentní příjem v rámci ARO, KARIM 28

Dlouhodobá intenzivní péče

NIP v rámci AR pracoviště 18

DIOP v rámci AR pracoviště 12

Specifická péče DUPV 13

Stručný souhrn a zhodnocení

Údaje svědčí:

 • O stabilitě oboru z pohledu počtů pracovníků, rozšíření kategorie zejména technických a pomocných pracovníků, o doplňování počtu lékařů i sester.
 • Aktivity jsou setrvalé početně, do sítě oborů přispívá sofistikované technické vybavení, tematika NIP a DIOP, setrvale se podílejí anesteziologické ambulance a ambulance pro léčbu bolesti.
 • Logicky se zvyšuje počet v anesteziologické péči, tomu odpovídají i jejich výsledky, méně příznivé, než je celooborový průměr.
 • Zvyšuje se počet překladů na NIP a DIOP, které nemají ještě vlastní statistický systém vykazování svých činností obsazení, činností a výsledků.
 • Statistické hodnocení si zasluhuje inovaci souboru dat úměrně současné situaci a jejím dalším vývojovým trendům.

ARO, KARIM – Česká republika 2017

Údaje: Odbor analýz, publikací a externí spolupráce ÚZIS ČR.

Hlásící složky za rok 2017 ke dni 31. 12. 2017.

NZIS REPORT č. A025 – sumář zpracován k  09/2018.

Časový trend je dostupný od roku 2007.

Kopie zpracování pro Národní zdravotnický informační systém.

Do redakce došlo dne 12. 9. 2018.

Do tisku přijato dne 13. 9. 2018

Adresa pro korespondenci:

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

jarmila.drabkova@fnmotol.cz


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2018 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se