Ohlédnutí za kongresem ČSIM v Brně 20.−22. června 2018: Co jste na něj říkali vy?


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 29, 2018, č. 5, s. 309-310
Kategorie: Zprávy z kongresů

Tradiční jarní kongres ČSIM proběhl v letošním roce až téměř na začátku prázdnin a navíc byl poznamenán změnou místa i času konání. Navíc se přiznám bez mučení − jsem zastánce názoru, že je kongresů s tematikou intenzivní péče v naší zemi moc a že by bylo lepší mít kongres jen jeden, nanejvýš dva ročně, ale za to „výživnější“ a kvalitnější. Přesto (nebo právě proto?) jsem byl pověřen vedením programového výboru. Pokusili jsme se tedy na brněnském kongresu nabídnout „něco navíc“, odlišit se od ostatních, a to jak po stránce obsahu, tak i formátu. Obsahově jsme se snažili akcentovat témata, která jsou na pomezí oborů, kde se intenzivista setkává s jiným specialistou a nezřídka s opačným názorem na řešení problému. Další naší snahou bylo zacílit na mladší kolegy v raných fázích tréninku a na nelékařské zdravotnické pracovníky včetně fyzioterapeutů a klinických farmaceutů. Kromě sesterské sekce, kterou jsme oproti minulému kongresu rozšířili, jsme do programu zařadili edukační trakt, v němž měli experti zadání shrnout to nejdůležitější a základní v přednáškách typu „Můj první den na…“. Snahou bylo, aby se edukační trakt stal atraktivním i pro nelékařské pracovníky, a došlo tak k propojení a interakci. Kromě tradičních frontálních přednášek a interaktivních kazuistik jsme do programu zařadili i dosud u nás méně obvyklé formáty jako „PowerPoint-free“ lekce jen s křídou a tabulí nebo výuku zážitkem, zatím ve formě soutěže ve zvládání simulované krize. Účastnili se jí čtyřčlenné týmy studentů šesti lékařských fakult (obr. 1). Náznak internacionálního kontextu kongresu měla vzbudit nejen účast zahraničních přednášejících, ale i reprezentační stánek ESICM (European Society of Intensive Care Medicine). Doufali jsme, že si s tímto programem dobudeme místo na slunci v konkurenci ostatních akcí v oboru.

Momentka ze soutěže týmů mediků v řešení simulované krize
Obr. 1. Momentka ze soutěže týmů mediků v řešení simulované krize

Jak se to podařilo?

Kongres přilákal 548 účastníků, kteří byli bezprostředně po jeho skončení požádáni o poskytnutí zpětné vazby vyplněním on-line dotazníku. Odpovědělo 76 (14 %) z oslovených, z nichž bylo 60 lékařů (nejvíce zastoupeni byli atestovaní anesteziologové), 10 sester, 4 fyzioterapeuti a 2 ostatní. V celkovém hodnocení školním známkováním dostal kongres ČSIM nejčastěji jedničku (od 24) nebo dvojku (od 36). Trojka (od 12) a horší byla udělena 16 účastníky. Ve srovnání s jinými národními akcemi se umístil na prvním (24) nebo druhém (28) místě, poražen byl Colours of Sepsis (33× první místo), nikoli však kongresem ČSARIM (7× první místo) nebo „jinou akcí“ (7× první místo). Při volbě oblíbenosti témat se ze 13 navržených tematických okruhů na čele objevila klasická témata jako hemodynamika a šok, respirační selhání a UPV, následované infekcí a sepsí. První pětici uzavírá vnitřní prostřední/nefrologie a zajištění dýchacích cest/bronchologie. Stran formátu přednášek byly stejně oblíbené interaktivní kazuistiky, klasické frontální přednášky, edukační a PowerPoint- free lekce. Nejzajímavější částí ankety byly otevřené komentáře účastníků – ve většině pochvalné a pozitivní – nicméně nejpoučnější komentáře jsou ty negativní. Nejčastější stížností byla diskrepance mezi velikostí místnosti a zájmem o přednášku. Dále byly časté odsudky panelákového charakteru hotelu Voroněž. Délka kongresu většině vyhovovala (63), jen menšina by si přála kongres zkrátit (9) nebo prodloužit (4). Rovněž, na rozdíl od mého názoru popsaného v úvodu, si většina přeje zachovat (47) počet kongresů nebo jej dokonce zvýšit (10) a pouze menšina (19) si přeje sloučení kongresů.

Dovolte mi tímto, abych jménem výboru ČSIM poděkoval všem účastníkům brněnského kongresu a zvláště pak těm, kteří nám poskytli svoji zpětnou vazbu. Naslouchali jsme jí velmi pečlivě a vaše názory vezmeme v potaz při tvorbě kongresu následujícího, na který vás již tímto zvu v roce 2019 do Prahy ve dnech 24.−26. dubna 2019. Uděláme vše pro to, abyste při PowerPoint-free nebo edukačních lekcích již nemuseli stát…

Duška, F., za programový výbor kongresu ČSIM Brno 2018

Adresa pro korespondenci:

doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

frantisek.duska@lf3.cuni.cz


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2018 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×