Zajímavosti, tipy a triky


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 29, 2018, č. 5, s. 311-312
Kategorie: Zajímavosti, tipy a triky

KTERÉ RIZIKOVÉ FAKTORY JSOU TÉMĚŘ STEJNĚ „SMRTÍCÍ“ JAKO KOUŘENÍ?

 1. Dlouhodobá samota (vliv na zkrácení života stejný jako kouření 15 cigaret denně).
 2. Sedavý styl života (každé 2 hodiny sezení zvyšují riziko vzniku karcinomu střeva, endometria nebo plic).
 3. Nedostatek spánku (zvyšuje riziko koronární a mozkové příhody).
 4. Pobyt v soláriu.

https://www.sciencealert.com/5–little-known-things-that-are-deadly-as-smoking-lonely-sitting-tanning-science?

PODÁVÁNÍ ASPIRINU (ASA) 75–100 MG JE ZŘEJMĚ NEÚČINNÉ V PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH PŘÍHOD U PACIENTŮ S VYŠŠÍ HMOTNOSTÍ

Analýza 120 000 pacientů naznačuje, že u pacientů s tělesnou hmotností nad 70 kg nemusí být dávka 75–100 mg ASA dostatečně efektivní, autoři závěrem studie konstatují: „A one-dose-fits-all approach to aspirin is unlikely to be optimal, and a more tailored strategy is required“ a doporučují navýšení dávky k dosažení preventivního efektu ASA.

Effects of aspirin on risks of vascular events and cancer according to bodyweight and dose: analysis of individual patient data from randomised trials. Lancet. 2018;392:387–399.

MNEMONICKÁ POMŮCKA PRO ZAPAMATOVÁNÍ LÉČBY HYPERKALEMIE

C BIG K DROP

C = calcium (kalcium)

B = beta agonisté/bicarbonate (beta agonisté nebo bikarbonát)

I = insulin (inzulin 10 j. i.v. následováno roztokem glukózy, viz G)

G = glucose (roztok glukózy obsahující inzulin)

K = kayexylate (v ČR kalcium resonium)

D = diuretikum (furosemid)

ROP = renal unit for dialysis of patient (dialýza)

https://canadiem.org/tiny-tip-hyperkalemia-management/

CÍLOVÉ HODNOTY V LÉČBĚ HYPERTENZE V ROCE 2018

Evropská doporučení pro léčbu hypertenze uvádějí cílovou hodnotu systolického tlaku (STK) u většiny pacientů pod 140 mmHg, hodnota pod 130 mmHg je vyhrazena pacientům mladším 65 let. Doporučení vzniklá v USA (American College of Cardiology a American Heart Association) formulují jako cíl terapie dosažení hodnoty STK pod 130 mmHg.

https://www.medscape.com

SMĚNNÝ PROVOZ A RIZIKO ALZHEIMEROVY NEMOCI?

Osoby s variací genu pro melatoninový receptor 1A (MTNR1A) mají vyšší riziko vzniku Alzheimerovy nemoci ve stáří. Obdobná variace genu byla nalezena u osob pracujících ve směnném provozu střídavě v denní a noční době. I při průkazu molekulární spojitosti (a velmi pravděpodobného vztahu) mezi prací ve směnách a spuštěním Alzheimerovy nemoci však autoři konstatují, že stávající stupeň poznání neumožňuje používat výsledky pro určování individuálních rizik u jednotlivců.

Melatonin receptor type 1A gene linked to Alzheimer’s disease in old age. Sleep J. 2018;41:1–10.

MATEŘSTVÍ A POROD AKCELERUJÍ STÁRNUTÍ ŽEN

Analýza DNA více než 2000 žen prokazuje akceleraci zkracování telomer jako indikátoru stárnutí buněk. Výsledky byly kvantifikovány jako zestárnutí buněk o cca 11 let na jedno mateřství. Bylo rovněž zjištěno, že míra zkrácení telomer byla největší u žen, které měly pět a více dětí. Autoři označují výsledky jako „striking results“ a upozorňují na potenciální dlouhodobé celoživotní konsekvence daného nálezu (zkrácení telomer je dáváno do spojitosti např. s kardiovaskulárními chorobami, maligními nádory či kognitivní dysfunkcí).

Parity associated with telomere length among US reproductive age women. Human Reproduction. 2018;33:736–744.

NOVÝ TYP PLICNÍCH BUNĚK

Autoři práce popisují nový typ plicních buněk – ionocyty – které produkují ve zvýšeném množství cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein. Mutované ionocyty mohou zvýšeně produkovat CFTR, hrát klíčovou roli v rozvoji cystické fibrózy a představovat jeden z perspektivních cílů terapie onemocnění.

A revised airway epithelial hierarchy includes CFTR-expressing ionocytes. Nature. 2018 Aug 1. doi: 10.1038/s41586-018-0393-7.

ŠEST CEST KE SNÍŽENÍ KOMPLIKACÍ SPOJENÝCH SE ZAVÁDĚNÍM CENTRÁLNÍCH ŽILNÍCH KATÉTRŮ

 1. Kdykoliv možno, preferujme centrální katétry zaváděné periferním žilním přístupem, nejlépe pod ultrazvukovou (UZ) navigací.
 2. Používejme „checklist“ pro zavádění centrálních žilních katétrů (ke stažení např. na www.ihi.org).
 3. Pečlivě vybírejme místo zavedení s ohledem na klinický kontext pacienta a související indikaci k zavedení katétru.
 4. Důsledně dodržujme zásady asepse a antisepse během zavádění katétru.
 5. Kdykoliv je možno, využívejme UZ navigaci při zavádění katétru.
 6. Odstaňme katétr co nejdříve, jakmile to klinický kontext pacienta umožní.

Pozn.: originální text je modifikován autorem rubriky.

www. sonosite.com

VĚTŠINA VITAMINŮ / POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ JE ZBYTEČNÁ…

 • multivitaminy – evidence neprokazuje přínos jejich podávání,
 • vitamin C – evidence neprokazuje přínos jeho podávání,
 • vitamin D – evidence prokazuje přínos jeho podávání (je těžké ho získat z běžné stravy),
 • antioxidancia – evidence neprokazuje přínos jejich podávání, naopak jejich nadměrný přísun je spojován se zvýšeným rizikem vzniku některých typů nádorů,
 • vitamin B3 – evidence neprokazuje přínos jeho podávání,
 • vitamin E – evidence neprokazuje přínos jeho podávání, naopak jeho nadměrný přísun je spojován se zvýšeným rizikem vzniku některých typů nádorů,
 • zinek – evidence prokazuje přínos jeho podávání (snižuje intenzitu symptomů a dobu trvání virových respiračních onemocnění),
 • kyselina listová – evidence prokazuje přínos jejího podávání u těhotných nebo u žen, které chtějí otěhotnět.

https://www.sciencealert.com/are-vitamin-pills-good-or-bad-some-you-should-take-folic-acid-zinc?

Do redakce došlo dne 10. 8. 2018.

Do tisku přijato dne 20. 8. 2018.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2018 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se