Kontinuální venovenózní hemodiafiltrace (CVVHDF): vliv na globálníhemodynamiku a energetickou rovnováhu gastrické mukózy u kritickynemocných


Continuous Venovenous Hemodiafiltration (CVVHDF): Effects on Global Hemodynamics and Gastric Mucosal Energy Balance

Objective:
To assess the impact of continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHDF) initiation on central hemodynamics, oxygen transport andgastric mucosal energy metabolismDesign: Prospective clinical study.Setting: University Hospital medical intensive care unit.Subjects: Fourteen critically ill patients with acute renal failure.Methods: Gastric mucosal PCO2 (pgmCO2) was measured using gastric tonometry at baseline and then at 1,2,3 and 6 hours after starting CVVHDFand gastric mucosal to arterialPCO2 gradient (PCO2gap) was calculated. Whole body hemodynamics was measured invasively (arterial and pulmonaryarterial catheters).Results: PCO2gap remained stable during the first 6 hrs of CVVHDF treatment. Mean arterial pressure, cardiac output, systemic vascular resistanceand global oxygen consumption remained also unaltered although systemic vascular resistance increased.Conclusions: CVVHDF initiation in hemodynamically stable critically ill patients has minor effects on the whole body hemodynamics withoutinfluencing gastric mucosal energy balance.

Key words:
CRRT – acute renal failure – gastric tonometry – monitoring – critically ill


Autoři: R. Rokyta, jun.;  V. Šrámek;  M. Matějovič;  P. Hora;  I. Novák
Působiště autorů: Metabolická JIP, 1. interní klinika FN a LF UK Plzeň, přednosta prof. MUDr. K. Opatrný jun., CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 5, s. 237-240
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit vliv zahájení kontinuální venovenózní hemodiafiltrace (CVVHDF) na globální hemodynamiku, kyslíkový transport a energetickýmetabolismus žaludeční sliznice.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Pracoviště: MJIP, 1.interní klinika, LF a FN UK Plzeň.Pacienti: 14 kriticky nemocných s akutním renálním selháním.Metodika: Gastrický mukózní pCO2 (pgmCO2) byl měřen pomocí gastrické tonometrie před zahájením CVVHDF, a poté v 1., 2., 3. a 6. hodCVVHDF. Následně byl vypočítán gradient mezi gastrickým mukózním a arteriálním parciálním tlakem CO2 (pCO2 gap). Globální hemodynamicképarametry byly měřeny invazívně (arteriální a plícnicový katétr).Výsledky: pCO2 gap se během 6hodinového sledování signifikantně neměnil. Střední arteriální tlak, srdeční výdej a celotělová spotřeba kyslíku seběhem studie rovněž neměnily, i když nastal signifikantní vzestup systémové vaskulární rezistence.Závěr: ZahájeníCVVHDFu hemodynamicky stabilních kriticky nemocnýchmá minimální vliv na globální hemodynamiku a neovlivňuje energetickourovnováhu gastrické mukózy

Klíčová slova:
CRRT – akutní renální selhání – gastrická tonometrie – monitorování – kriticky nemocný

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se