Predikce ovlivnění plicního zkratu u nemocných s ARDS při změnáchpozitivního end-exspiračního tlaku – význam tzv. stanoveného plicníhorecruitmentu


Prediction of Impact of End-expiratory Pressure Changes on Pulmonary Shunt Fraction in Patients with ARDS – the Significance of EstimatedPulmonary Recruitment

The use of PEEP is the integral part of ventilatory strategy in patients with ARDS. Optimization technique of PEEP setting is controversial. Thegoal of the study was to find the algorithm which can predict the value of PEEP with the smallest pulmonary shunt fraction Qs/Qt based on the evalutionof the mechanical properties of respiratory system. The prospective observational study enrolled 7 patients with pulmonary artery catheter who metAmerican-European consensual criteria for ARDS. During data recording the patients were ventilated in CMV ventilation mode with constantinspiration flow, tidal volume of 5–7 ml.kg-1, inspiration pause of 0.5–1 sec; I:E ratio and frequency of ventilation were determined so that intrinsicPEEP was not presented. With tested values of PEEP we assessed; quasistatic compliance of respiratory system Crsq, shunt fraction Qs/Qt, differencebetween end-expiratory lung volume ∆EELV with tested values ofPEEP and baseline value ofPEEP (the technique ofPEEP changes), andwe calculatedso called estimated lung recruitment (ELR = ∆EELV – Crsqbaseline x /PEEPtested – PEEPbaseline/). The capability of the prediction of optimal PEEPvalue by the value of Qs/Qt was tested for the smallest PEEP with maximal compliance Crsqmax,, maximal PEEP with maximal Crsqmax and for thecombined method measuring Crsq and ELR.We assessed sensitivity, specificity and so called probability ratio (LR) of tested methods for the predictionof the smallest shunt fraction Qs/Qt. The combination of compliance and ELR permits better prediction of PEEP value with the smallest Qs/Qt. The useof the combined method evaluating Crs and ELR can be valuable for the determination of PEEP.

Key words:
PEEP – aerating compliance – ARDS – pulmonary shunt


Autoři: P. Dostál;  R. Pařízková;  V. Černý
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK, LF a FN v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. V. Černý, Ph. D., FCCM
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 5, s. 220-226
Kategorie: Články

Souhrn

Použití pozitivního end-exspiračního tlaku (PEEP) je nedílnou součástí ventilační strategie u nemocných se syndromem akutní dechové tísně (ARDS).Technika optimalizace nastavení PEEP je předmětem kontroverze. Cílem studie bylo nalezení algoritmu umožňujícího na základě sledovánímechanických vlastností respiračního systému predikovat hodnotu PEEP s nejnižším plicním zkratem. Do prospektivní observační studie bylo zahrnuto7 nemocných se zavedeným plicnicovým katétrem splňujících evropsko-americká konsenzuální kritéria ARDS. V průběhu sběru dat byli nemocníventilováni režimem kontrolované zástupové ventilace s konstantním inspiračním průtokem a velikostí dechového objemu 5–7 ml/kg, inspirační pauzou0,5–1 s, poměr inspiria a exspiria a dechová frekvence byla stanovena tak, aby nebyl přítomen intrinsický PEEP. Na testovaných úrovních PEEP bylastanovena kvazistatická compliance respirační systému (Crsq), hodnota plicního zkratu (Qs/Qt), rozdíly v end-exspiračním plicním objemu (∆EELV)mezi testovanými úrovněmi PEEP a výchozím PEEP (technikou změny PEEP) a byl kalkulován tzv. Estimated Lung Recruitment (ELR = ∆EELV –Crsqvýchozí x /PEEPtestovaný–PEEPvýchozí/). Schopnost predikce optimální hodnoty PEEP z hlediska velikosti Qs/Qt byla testována pro nejnižší PEEPs maximální compliance Crsqmax, nejvyšší PEEP s Crsqmax a kombinovaný postup, hodnotící Crsq a ELR. Pro testované postupy byla stanovenasenzitivita, specificita a tzv. poměr pravděpodobnosti (LR) pro predikci nejnižší hodnoty Qs/Qt. Kombinace hodnocení compliance a velikosti ELRumožnila lépe predikovat hodnotu PEEP s nejnižším plicním zkratem. Použití kombinovaného postupu hodnotícího velikost Crsq a ELR by mohlo býtpřínosné pro stanovení hodnoty PEEP.

Klíčová slova:
PEEP – provzdušnění – poddajnost – ARDS – plicní zkrat

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se