Rizika interpretace sérových hladin fenytoinu v intenzivní péči – kazuistika


Risk of the Interpretation of Phenytoin Plasma Levels in the Intensive Care – Case Report

Phenytoin is a commonly prescribed antiepileptic drug in medical practice. As it is a drug which has a non-linear saturable pharmacokinetics,a relatively narrow therapeutic range and a large number of reported pharmacokinetic interactions, plasma phenytoin concentration is inevitable tomonitor. Our aim is to emphasize, one of serious interactions of phenytoin with enteral feeding formulas administered together with phenytoin bynasogastric tube. This interaction decreases bioavailability of phenytoin resulting often in detection of subtherapeutic concentrations, thoughrecommended daily doses (recommended daily dose 5–7 mg/kg/day, RDD 300 mg) are administered. In our article, we refer the case of an elderly manadmitted to the intensive care unit. Patient’s phenytoin serum concentrations dramatically decreased during simultaneous administration of phenytoinwith enteral feeding formulas (Nutrison multi fibre sol.). The exact mechanisms underlying this interaction remain unknown and there are severalpossible reasons. Careful monitoring of plasma levels is essential for rational and successful administration of phenytoin, especially, if the patients arechanging tube-feeding regimen or changing from the parenteral to the enteral dosage form of phenytoin.

Key words:
phenytoin – monitoring – enteral feeding – interaction


Autoři: J. Tichá 1;  M. Halačová 2;  H. Pejznochová 1;  B. Kavka 3;  MUDr. Dana Vondráčková 4;  J. Hyánek 1;  R. Průša 2
Působiště autorů: Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, vedoucí prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc. 2 Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. R. Průša, CSc. 3 Oddělení anesteziologie a 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 5, s. 231-234
Kategorie: Články

Souhrn

Fenytoin je v lékařské praxi běžně předepisované antiepileptikum, u něhož je nezbytné pravidelné monitorování sérových hladin v důsledku jehonelineární saturabilní farmakokinetiky, úzkého terapeutického rozmezí a řady popsaných interakcí. Cílem naší práce je upozornit na jednu z těchtozávažných interakcí, a to fenytoinu s preparáty enterální výživy při společném podávání nazogastrickou sondou. Tato interakce vyúsťuje ve sníženíbiologické dostupnosti fenytoinu vedoucí často až k nalezení subterapeutických hladin při aplikaci denních doporučovaných dávek (DDD) – obvykládávka 5–7 mg/kg/den, DDD fenytoinu 300 mg. V práci je prezentován případ staršího muže, přijatého na jednotku intenzivní péče, jehož sérové hladinyfenytoinu byly markantně sníženy v průběhu současného podávání enterální výživy (Nutrison multi fibre sol.). Přesný mechanismus účinku není známa možných příčin je pravděpodobně několik. Pečlivé monitorování sérových hladin zvláště u pacientů, u kterých je měněn způsob výživy, případně jsoupřeváděni z parenterální aplikace fenytoinu na enterální podávání sondou, je základním předpokladem racionálního a úspěšného podávání fenytoinu.

Klíčová slova:
fenytoin – monitorování – enterální výživa – interakce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se