Vliv způsobu umělé plicní ventilace na plicní funkce a pooperační průběhu nemocných podstupujících rozsáhlý operační výkon


Effects of Intraoperative Ventilation Strategy on Pulmonary Functions and Postoperative Course in the Patients Undergoing Large SurgicalProcedure

During general anaesthesia there is a decrease of functional residual capacity (FRC) and changes of pulmonary gas exchange. The goal of the studywas to evaluate the influence of ventilation strategy during general anaesthesia on chosen pulmonary function parameters and postoperative coursein the patients who underwent large surgical procedure. The prospective randomized study enrolled 67 patients. The patients of control group (groupK, n=34) were ventilated during anaesthesia in VCV ventilation mode with low PEEP (3 cmH2O). In the second group of patients (group RMP, n=33)modified recruitment maneuver was performed after 15 min from the induction of anaesthesia and then patients were ventilated in VCV ventilationmode with PEEP of 6–8 cmH2O according to body size. Followed groups did not differ in the basic demographic parameters, mode of anaesthesia andintraoperative values of SaO2, EtCO2, FiO2 and N2O, halothane and isoflurane inspired concentrations. The duration of procedure was significantlylonger in RMP group (220/187.5; 320/min vs 180/140; 257/min, P=0.026). K group compared to RMP group had progressive increase of tidal volumeduring anaesthesia (562.5±141.7 vs 658.8±178.3 ml before the beginning of spontaneous breathing, P=0.018). The use of recruitment maneuver andhigher PEEP increased effective compliance in RMP group. The recruitment maneuver in 5 of 33 patients was associated with decrease of bloodpressure lower than 20% of baseline value and in 4 patients the decrease of blood pressure was bigger than 20% of baseline value. Between the groupsthere were not differences in the incidence of postoperative complications and the length of stay in hospital. The use of intraoperative ventilatory strategybased on the „open lung“ concept is associated with better lung compliance during general anaesthesia. The positive influence on the postoperativecourse of followed population was not demonstrated.

Key words:
compliance – PEEP – recruitment – anaesthesia – postoperative complications


Autoři: P. Dostál 1;  V. Dostálová 1;  P. Navrátil 2;  KM. Broďá 2;  V. Černý 1
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK, LF a FN v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. V. Černý, PhD., FCCM 2 Urologická klinika, UK, LF a FN v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. P. Morávek, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 5, s. 215-219
Kategorie: Články

Souhrn

V průběhu výkonu v celkové anestezii dochází ke snížení funkční reziduální kapacity FRC a alteraci výměny plynů v plicích. Cílem naší studie byloposoudit vliv volby ventilační strategie v průběhu operačního výkonu na stav plicních funkcí a pooperační průběh u nemocných podstupujících rozsáhlýoperační výkon. Do prospektivní randomizované studie bylo zařazeno 67 nemocných. Nemocní zařazení do kontrolní skupiny (skupina K, n=34) byliv průběhu operačního výkonu ventilování režimem VCV s nízkou hodnotou PEEP (3 cmH2O). U nemocných zařazených do skupiny terapeutické(skupina RMP, n=33) byl 15 minut po úvodu do anestezie proveden modifikovaný otevírací manévr, poté byli nemocní ventilovaní režimem VCV s PEEP6–8 cmH2O podle konstituce nemocného. Sledované skupiny se nelišily v základních demografických parametrech, způsobu vedení anesteziea peroperačních hodnotách SaO2, EtCO2, FiO2 a inspirační koncentrace N2O, halotanu a izofluranu. Délka operačního výkonu byla významně delšíu nemocných ve skupině RMP (220/187,5; 320/min vs 180/140; 257/min, p=0,026). U nemocných ve skupině K došlo v průběhu operačního výkonu,ve srovnání se skupinou RMP, postupně ke zvyšování velikosti dechového objemu (562,5 ± 141,7 vs 658,8 ± 178,3 ml před převedením na spontánníventilaci, p = 0,018). Použití otevíracího manévru a aplikace vyšší hodnoty PEEP vedly ke zvýšení efektivní compliance ve skupině RMP. Provedeníotevíracího manévru bylo u 5 z 33 nemocných spojeno s poklesem krevního tlaku o méně než 20 % výchozí hodnoty a u 4 nemocných došlo k poklesutlaku většímu než 20 %. Nebyl zjištěný rozdíl ve výskytu pooperačních komplikací a délce hospitalizace mezi oběma soubory. Přes příznivý vliv naperoperační vývoj compliance respiračního systému není klinický význam aplikace této strategie v průběhu operačního výkonu dosud stanoven.

Klíčová slova:
compliance – PEEP – recruitment – anestezie – pooperační komplikace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se