Algoritmus liečby ťažkej nekrotickej pankreatitídy z pohľaduinterdisciplinárnej spolupráce


Treatment Algorithm for Severe Necrotic Pancreatitis from the Point of View of Interdisciplinary Collaboration

The authors highlight the increased incidence of acute pancreatitis with the part of severe forms which still have high mortality.In the chapter „Methods“ they present their treatment algorithm for acute pancreatitis with emphasis on its severe forms. The authors particularlyaccent the medical collaboration with intensivists and other specialists (from the area of nephrology, haematology, gastroenterology and cardiology).The condition for the achievement of good treatment results in severe forms of acute pancreatitis is strong interdisciplinary collaboration and the useof advanced treatment methods.The authors gained their experience during 3.5 years in 37 patients in whom the diagnosis of pancreatic necrosis was confirmed. 19 patients wereadmitted to the intensive care unit. 13 patients (68%) required ventilatory support and 6 patients (31%) required hemodialysis. The total mortality inthe group of 37 patients with severe acute pancreatitis was 29.73%. The adverse prognosis can be improved only by precise and intensive medicalcollaboration.

Key words:
necrotic pancreatitis – surgical treatment – active approach – interdisciplinary collaboration


Autoři: J. Bober 1;  J. Firment 2;  M. Grochová 2;  M. Steranková 2;  P. Harbuľák 1
Působiště autorů: I. chirurgická klinika LF UPJŠ a FNsP v Košiciach, prednosta prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. 2 I. klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a FNsP v Košiciach, prednosta MUDr. Jozef Firment, PhD. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 5, s. 227-230
Kategorie: Články

Souhrn

Autori poukazujú na stúpajúcu incidenciu akútnej pankreatitídy s určitým percentom ťažkých foriem, ktoré sú zaťažené stále vysokou úmrtnosťou.V subkapitole Metóda uvádzajú svoj algoritmus postupu v liečbe akútnej pankreatitídy s dôrazom na ťažké formy. Zvlášť podčiarkujú pri multiorgánovomzlyhaní interdisciplinárnu spoluprácu s pracoviskom KAIM i ostatnými odborníkmi (nefrológ, hematológ, gastroenterológ, kardiológ).Intenzívna spolupráca s aplikáciou všetkých najmodernejších trendov v liečbe ťažkých foriem AP je podmienkou pre dosahovanie dobrých výsledkov.Svoje skúsenosti autori získali v súbore 37 pacientov za obdobie 3 a pol roka, kde u všetkých chorých bola nekróza pankreasu potvrdená. Z nich 19bolo hospitalizovaných na KAIM pre multiorgánové zlyhanie. U 13 z nich (68 %) bolo nutné aplikovať umelú pľúcnu ventiláciu, u 6 z nich (31%) bolonutné aplikovať hemodialýzu.Celková mortalita v súbore 37 chorých s ťažkou AP bola 29,73 %.Zlepšenie nepriaznivej prognózy možno dosiahnuť len precíznou a intenzívnou medzioborovou spoluprácou.

Klíčová slova:
nekrotická pankreatitída – operačná liečba – aktívny prístup – spolupráca

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se