Možnosti Nimbexu (cisatracuria) ve stomatochirurgii*


Nimbex (cis-atracurium) in Patients with Facial Fractures

The authors evaluated cis-atracurium (Nimbex) in 21 patients who underwent general anaesthesia due to facial (mandibular and maxillary) fractures.In 13 patients cis-atracurium was used for intubation and after 120 sec the intubation conditions were evaluated. The conditions were sufficient andalmost excellent in all cases. For maintance of anaesthesia cis-atracurium was used in half of the patients in continuous infusion of 1 µg/kg/min. Thisway was superior for short procedures (60 minutes). In the other half of the patients cis-atracurium was supplemented by boluses of 0.025–0.030 mg/kgat interval of 30–40 minutes. The conditions for extubation were sufficient in all cases (in the group with intermittent supplementation of cis-atracuriumwe had to reverse neuromuscular blockade in 4 patients). Extubation was possible even in the case of intermaxillary fixation. There were no allergicreactions (no cutaneous erythema).

Key words:
cis-atracurium – facial fractures – intubation – administration of general anaesthesia – extubation


Autoři: J. Mannová;  J. Čupera;  I. Čundrle;  H. Ondrášková
Působiště autorů: ARO, FN Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. I. Čundrle, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 5, s. 206-209
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři posuzovali použití cisatracuria (Nimbexu) u 21 pacientů operovaných v první polovině roku 2001 pro úrazy obličejového skeletu (zlomeninymandibuly a střední obličejové části). Cisatracurium použili k intubaci u 13 nemocných a současně hodnotili intubační podmínky po 120 sekundách,které byly ve všech případech dobré až excelentní. Pro další vedení anestezie bylo zvoleno u poloviny pacientů kontinuální dávkování cisatracuria 1mck/kg/min, které se osvědčilo u kratších výkonů (do 60 minut), u druhé poloviny bolusové přidávání po 40 a 30 minutách v dávce 0,025–0,03 mg/kg.Extubační podmínky byly ve všech případech dobré (u skupiny s bolusovým podáváním cisatracuria bylo nutno čtyřikrát použít dekurarizaci). Extubacebyla umožněna i v případě naložení mezičelistní fixace. Nebyly pozorovány žádné projevy alergické reakce, ani v podobě kožního erytému.

Klíčová slova:
cisatracurium – fraktury obličejového skeletu – intubace – vedení anestezie – extubace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se