První zkušenosti s použitím analgetika Neodolpasse R


First Experience with New Analgesic Neodolpasse R

Treatment of a pain after thoracic surgery procedures remains a chalenge. Thoracotomy is very painful but excessively sedated patients in thepostoperative period do not cooperate, hypoventilate and do not cough enough. Postoperative complications can seriously worsen patient’s status.At Dept. of Surgery I in Olomouc in period between April–August 2001 we used a new intravenous analgetic agent Neodolpasse R (produced byFresenius Kabi) for treatment of a pain after thoracic surgery procedures.Neodolpasse R consists of two effective substances – Diclofenacum natricum and Orphenadrini citras (NSAID and central myorelaxans). Weadministered Neodolpasse R once a day for a period of four days. Analgesia was effective, well tolerated, without side effects. We followed subjectivefeeling of a pain on a scale 0–100% and we examined acid-base balance (Astrup) before and after administration of Neodolpasse R. The data werecompared and statistically analysed. Ventilation was significantly improved after administration of Neodolpasse R. Neodolpasse R widens selection ofanalgetic agents after thoracic surgery procedures.

Key words:
post-toracothomy pain, Neodolpasse R


Autoři: T. Grosmanová;  J. Klein;  T. Bohanes
Působiště autorů: I. chirurgická klinika FN a UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. V. Král, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 5, s. 210-214
Kategorie: Články

Souhrn

Pooperační analgezie po hrudních operacích je stále velkým problémem intenzivní péče. Torakotomie je velmi bolestivá, ale příliš zklidněnýa utlumený nemocný v pooperačním období málo spolupracuje, nedostatečně ventiluje, špatně odkašlává. Pooperační komplikace mohou značně zhoršitstav nemocného.Na I. chirurgické klinice v Olomouci jsme v období duben–srpen 2001 použili k pooperační analgezii po hrudních operacích u 24 nemocných novéintravenózní analgetikum Neodolpasse R (výrobce Fresenius Kabi).Neodolpasse R se skládá ze dvou účinných látek diclofenacum natricum a orphenadrini citras (nesteroidní antirevmatikum a centrální relaxans).Analgezie byla velmi účinná, nemocnými dobře subjektivně snášená, bez vedlejších projevů. Nemocným jsme podávali Neodolpasse 1krát denně podobu 4 dnů. Sledovali jsme subjektivně bolest na škále 0–100 %, vyšetřovali acidobazickou rovnováhou podle Astrupa, před a po podání NeodolpasseR. Hodnoty jsme srovnali a statisticky vyhodnotili. Po podání Neodolpasse R se ventilace signifikantně zlepšila. Neodolpasse R významně rozšiřujepaletu analgetik používaných po hrudních operacích.

Klíčová slova:
bolest po torakotomii – Neodolpasse R

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se