Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(1): 72
Kategorie: Z odborné literatury

Michal Vrablík. Farmakoterapie dyslipidemie

2. rozšířené vydání. Maxdorf: Praha 2016. 123 s. ISBN 978–80–7345–503–3 

Druhé, aktualizované vydání knihy doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., je cíleno především na nejnovější postupy a trendy ve farmakoterapii dyslipidemií (DLP). Nicméně čtenář v knížce najde i důležité informace z oblasti patofyziologie DLP, přehled nefarmakologických postupů u pacientů s DLP a přehled nových či perspektivních léků.


V úvodní kapitole jsou uvedeny mimo jiné i recentní informace týkající se problematiky tzv. „aterogenní DLP“, která se dostala do popředí zájmu v souvislosti s epidemií diabetes mellitus 2. typu a metabolického syndromu v naší populaci. V této kapitole čtenář najde také jednoduchou klasifikaci dyslipidemií a dále postupy, které by měly předcházet zahájení léčby hypolipidemiky (indikace, strategie a cíle léčby DLP).

V kapitole Farmakologická léčba jsou jednotlivá hypolipidemika popsána z hlediska jejich mechanizmu účinku, indikací, nežádoucích účinků a tolerance. Stručně jsou uvedeny i důkazy pro použití konkrétních hypolipidemik získané z výsledků intervenčních klinických studií. Další kapitola „Nefarmakologická léčba s farmakologickými účinky“ rozebírá možnosti terapeutického využití ω-3-mastných kyselin, rostlinných sterolů a stanolů a také postavení některých potravinových doplňků v léčbě pacientů s DLP.

Podrobně a přehledně je v další kapitole popsána problematika kombinace hypolipidemik, která se dostává v posledních letech do popředí zájmu v klinické praxi. Doporučené či vhodné kombinace hypolipidemik jsou rozebrány jak z hlediska jejich indikací, tak i z hlediska účinnosti a bezpečnosti. Uvedeny jsou i konkrétní vhodné kombinace hypolipidemik pro dosažení cílových hodnot LDL-cholesterolu a optimálních hodnot triglyceridů a HDL-cholesterolu. Samostatná kapitola je pak věnována postavení nejnovější a velmi perspektivní skupině hypolipidemik – inhibitorům PCSK9, a to jak z hlediska mechanizmu jejich účinku, tak i jejich vlivu na krevní lipidy, na klinické cíle (kardiovaskulární příhody) v dosud ukončených klinických intervenčních studiích a také jejich indikacím v klinické praxi.

Poslední kapitola knihy shrnuje nejnovější poznatky a výsledky experimentů a klinických studií s léky, které by mohly přijít na trh v nejbližší budoucnosti, a popisuje účinek některých dalších preparátů ze skupiny tzv. biologické léčby.

Druhé, aktualizované vydání knížky doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., je velmi zdařilé dílo: je zpracováno s vynikající znalostí problematiky léčby DLP a odráží nejnovější stav našeho poznání v této oblasti. Text je stručný, dobře srozumitelný, doplněný řadou tabulek, schémat a obrázků a je strukturován tak, že umožní rychlou orientaci v rozhodování o postupu v léčbě konkrétních nemocných s DLP.

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

vladimir.soska@fnusa.cz

Oddělení klinické biochemie FN u sv. Anny v Brně

www.fnusa.cz

Doručeno do redakce 2. 1. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2017 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se