Spomienka na profesora MUDr. Karla Horkého, DrSc., FACP (Hon), FEFIM


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(1): 70-71
Kategorie: Osobní zprávy

*11. 5. 1933 – †8. 8. 2016

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., sa narodil 9. mája 1933 v Brne. Štúdium medicíny ukončil roku 1957 na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po promócii pôsobil na Internom oddelení nemocnice v Dečíne. V roku 1961 prešiel na III. internú kliniku Fakulty všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe (FVL UK). Pracoval pod vedením prof. J. Charváta a neskôr prof. V. Pacovského. V rokoch 1969–1970 absolvoval dlhodobý a v roku 1984 opakovaný pobyt na Clinical Research Institute of Montreal v Kanade. V rámci všeobecného vnútorného lekárstva, ktoré vždy zdôrazňoval ako integrujúci odbor, sa venoval hypertenzii, endokrinológii a kardiológii [1,2].


S prof. Karolom Horkým sme sa zoznámili v 70. rokoch 20. storočia na konferenciách dialyzačných a transplantačných pracovníkov v Žinkovoch, v juhozápadných Čechách, ktoré organizoval prof. K. Opatrný z Plzne. Prof. K. Horký tam prednášal o systéme renín-angiotenzín-aldosterón pri hypertenzii a pri iných chorobách v rámci vnútorného lekárstva. V tej dobe začala naša spolupráca, ktorá trvala mnoho rokov a naše priateľstvo až do konca jeho života. Prof. Horký v Laboratóriách pre endokrinológiu a metabolizmus III. internej kliniky FVL UK v Prahe, na ktorej určitú dobu pracoval ako samostatný vedecký pracovník, zabezpečoval vyšetrenie parametrov systému renín-angiotenzín-aldosterón a arginín-vazopresín v plazme u našich chorých v rôznych štádiách náhleho zlyhania obličiek a u niektorých chorých s akútnymi otravami, ktorí boli liečení hemoperfúziou. Biologický materiál sme osobne transportovali letecky z Košíc do Prahy. Výsledky našich spoločných vedeckovýskumných štúdií boli prezentované na domácich a zahraničných kongresoch a publikované doma a v zahraničí [3–8]. V júni roku 1984 prvý autor tejto spomienky spolu s Karolom Horkým obhájili vedeckú hodnosť doktor lekárskych vied (DrSc.) na III. internej klinike FVL UK v Prahe za predsedníctva prof. V. Pacovského, prednostu tejto kliniky, a prof. T. R. Niederlanda, prednostu III. internej kliniky LF UK v Bratislave. Nasledujúci deň po obhajobách sa konala slávnostná večera s našimi oponentami a niektorými priateľmi v reštaurácii „U Malířů“ na Maltézskom námestí v Prahe na Malej Strane. Diplomy Doktor lekárskych vied boli odovzdané na univerzitnej pôde prvému autorovi tejto správy v Bratislave a prof. Horkému v Prahe. Naša spolupráca a spoločné stretnutia pokračovali aj počas jeho pôsobenia ako prednostu II. internej kliniky FVL UK v Prahe (1990–1998).

Prof. Horký publikoval počas svojho aktívneho života viac ako 410 pôvodných prác v recenzovaných časopisoch. V roku 2003 bol hlavným editorom Lekárskeho repetitória, ktoré bolo veľmi kladne ohodnotené v rámci klinickej medicíny [1,2,9]. Svoje vedomosti a bohaté skúsenosti z celej internej medicíny zúročil ako člen redakčných rád významných odborných časopisov, ako sú European Journal of Internal Medicine, Endocrine Regulation, Cor et Vasa a Vnitřní lékařství [8]. Okrem toho mal za sebou významnú pedagogickú činnosť. Prednášal poslucháčom lekárskej fakulty a v rokoch 1990–1991 bol prodekanom 1. LF UK v Prahe. V rokoch 1991–2005 pôsobil ako predseda Českej internistickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyne.

Napriek tomu, že sme boli čiastočne informovaní o jeho zdravotných ťažkostiach v poslednej dobe, správa o jeho smrti, dňa 8. augusta 2016, nás veľmi zasiahla [10,11]. Na poslednej rozlúčke s prof. MUDr. Karolom Horkým, DrSc., v Prahe-Strašniciach, sa osobne zúčastnil aj prvý autor tohto nekrológu.

Milý Karel,

zostaneš navždy v našej pamäti ako jeden z našich najvýznamnejších spolupracovníkov a priateľov.

Česť Tvojej pamiatke!

Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová

za kolegov a priateľov zo Slovenska

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

miroslav.mydlik@unlp.sk

Ing. Katarína Derzsiová

IV. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura

Košice

Slovenská republika

Doručeno do redakce 15. 12. 2016


Zdroje

1. Aschermann M. Významné životní jubileum prof. MUDr. Karla Horkého, DrSc. Cor Vasa 2013; 55(2 Kardio): 252.

2. Vitoušová E. Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.: Rozhovor. Postgrad Med 2002; 4(8): 822–825.

3. Horký K, Gregorová I, Mydlík M et al. Plazmatická koncentrace aldosteronu u nemocných s akutní renální nedostatečností. 118–122. In: Opatrný K (ed.). Sborník prací Význam radioimunologické analýzy pro vyšetřování nemocných s ledvinnou nedostatečností. II. díl. Žinkovy 13. 5. 1977. Škoda Plzeň 1978.

4. Mydlík M, Horký K, Jonáš P et al. Plasma renin activity and plasma aldosterone in acute renal failure. 463–470. In: Watschinger B (ed). 3. Donausymposium für Nephrologie. Linz, 22.-24. IX. 1978. Bindernagel: Friedberg/Hessen: 1979. ISBN 9783921418307.

5. Mydlík M, Horký K, Jonáš P et al. Plasma renin activity and plasma aldosterone in acute renal failure. Int Urol Nephrol 1980; 12(1): 83–90.

6. Mydlík M, Derzsiová K, Horký K et al. The side effects of charcoal haemoperfusion in acute renal poisoning and during regular dialysis treatment. 242–248. In: Watschinger B (ed). Proc. of 5. Donausymposium für Nephrologie. Linz, Österreich 12. – 14. September 1980. Schendl: Wien 1981.

7. Mydlík M, Horký K, Derzsiová K et al. Arginín-vazopresín v plazme a osmolalita v sére pri náhlom zlyhaní obličiek. Čas Lék Čes 1983; 122(19): 587–590.

8. Mydlík M, Derzsiová K, Buček J et al. Use of charcoal haemoperfusion in acute poisonings. Life support systems. J Europ soc artif Organs Proc X Ann Meeting ESAO 1983; 1(Suppl 1): 53–56.

9. Horký K (ed). Lékařské repetitorium. Galen: Praha 2003. ISBN 80–7262–241–2.

10. Češka R. In memoriam pana profesora Karla Horkého. Vnitř Lék 2016; 62(9): 683.

11. Widimský J Jr. Zemřel profesor Karel Horký. Čas Lék Čes 2016; 155(5): 278.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se