Spomienka na profesora MUDr. Karla Horkého, DrSc., FACP (Hon), FEFIM


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(1): 70-71
Kategorie: Osobní zprávy

*11. 5. 1933 – †8. 8. 2016

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., sa narodil 9. mája 1933 v Brne. Štúdium medicíny ukončil roku 1957 na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po promócii pôsobil na Internom oddelení nemocnice v Dečíne. V roku 1961 prešiel na III. internú kliniku Fakulty všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe (FVL UK). Pracoval pod vedením prof. J. Charváta a neskôr prof. V. Pacovského. V rokoch 1969–1970 absolvoval dlhodobý a v roku 1984 opakovaný pobyt na Clinical Research Institute of Montreal v Kanade. V rámci všeobecného vnútorného lekárstva, ktoré vždy zdôrazňoval ako integrujúci odbor, sa venoval hypertenzii, endokrinológii a kardiológii [1,2].


S prof. Karolom Horkým sme sa zoznámili v 70. rokoch 20. storočia na konferenciách dialyzačných a transplantačných pracovníkov v Žinkovoch, v juhozápadných Čechách, ktoré organizoval prof. K. Opatrný z Plzne. Prof. K. Horký tam prednášal o systéme renín-angiotenzín-aldosterón pri hypertenzii a pri iných chorobách v rámci vnútorného lekárstva. V tej dobe začala naša spolupráca, ktorá trvala mnoho rokov a naše priateľstvo až do konca jeho života. Prof. Horký v Laboratóriách pre endokrinológiu a metabolizmus III. internej kliniky FVL UK v Prahe, na ktorej určitú dobu pracoval ako samostatný vedecký pracovník, zabezpečoval vyšetrenie parametrov systému renín-angiotenzín-aldosterón a arginín-vazopresín v plazme u našich chorých v rôznych štádiách náhleho zlyhania obličiek a u niektorých chorých s akútnymi otravami, ktorí boli liečení hemoperfúziou. Biologický materiál sme osobne transportovali letecky z Košíc do Prahy. Výsledky našich spoločných vedeckovýskumných štúdií boli prezentované na domácich a zahraničných kongresoch a publikované doma a v zahraničí [3–8]. V júni roku 1984 prvý autor tejto spomienky spolu s Karolom Horkým obhájili vedeckú hodnosť doktor lekárskych vied (DrSc.) na III. internej klinike FVL UK v Prahe za predsedníctva prof. V. Pacovského, prednostu tejto kliniky, a prof. T. R. Niederlanda, prednostu III. internej kliniky LF UK v Bratislave. Nasledujúci deň po obhajobách sa konala slávnostná večera s našimi oponentami a niektorými priateľmi v reštaurácii „U Malířů“ na Maltézskom námestí v Prahe na Malej Strane. Diplomy Doktor lekárskych vied boli odovzdané na univerzitnej pôde prvému autorovi tejto správy v Bratislave a prof. Horkému v Prahe. Naša spolupráca a spoločné stretnutia pokračovali aj počas jeho pôsobenia ako prednostu II. internej kliniky FVL UK v Prahe (1990–1998).

Prof. Horký publikoval počas svojho aktívneho života viac ako 410 pôvodných prác v recenzovaných časopisoch. V roku 2003 bol hlavným editorom Lekárskeho repetitória, ktoré bolo veľmi kladne ohodnotené v rámci klinickej medicíny [1,2,9]. Svoje vedomosti a bohaté skúsenosti z celej internej medicíny zúročil ako člen redakčných rád významných odborných časopisov, ako sú European Journal of Internal Medicine, Endocrine Regulation, Cor et Vasa a Vnitřní lékařství [8]. Okrem toho mal za sebou významnú pedagogickú činnosť. Prednášal poslucháčom lekárskej fakulty a v rokoch 1990–1991 bol prodekanom 1. LF UK v Prahe. V rokoch 1991–2005 pôsobil ako predseda Českej internistickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyne.

Napriek tomu, že sme boli čiastočne informovaní o jeho zdravotných ťažkostiach v poslednej dobe, správa o jeho smrti, dňa 8. augusta 2016, nás veľmi zasiahla [10,11]. Na poslednej rozlúčke s prof. MUDr. Karolom Horkým, DrSc., v Prahe-Strašniciach, sa osobne zúčastnil aj prvý autor tohto nekrológu.

Milý Karel,

zostaneš navždy v našej pamäti ako jeden z našich najvýznamnejších spolupracovníkov a priateľov.

Česť Tvojej pamiatke!

Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová

za kolegov a priateľov zo Slovenska

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

miroslav.mydlik@unlp.sk

Ing. Katarína Derzsiová

IV. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura

Košice

Slovenská republika

Doručeno do redakce 15. 12. 2016


Zdroje

1. Aschermann M. Významné životní jubileum prof. MUDr. Karla Horkého, DrSc. Cor Vasa 2013; 55(2 Kardio): 252.

2. Vitoušová E. Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.: Rozhovor. Postgrad Med 2002; 4(8): 822–825.

3. Horký K, Gregorová I, Mydlík M et al. Plazmatická koncentrace aldosteronu u nemocných s akutní renální nedostatečností. 118–122. In: Opatrný K (ed.). Sborník prací Význam radioimunologické analýzy pro vyšetřování nemocných s ledvinnou nedostatečností. II. díl. Žinkovy 13. 5. 1977. Škoda Plzeň 1978.

4. Mydlík M, Horký K, Jonáš P et al. Plasma renin activity and plasma aldosterone in acute renal failure. 463–470. In: Watschinger B (ed). 3. Donausymposium für Nephrologie. Linz, 22.-24. IX. 1978. Bindernagel: Friedberg/Hessen: 1979. ISBN 9783921418307.

5. Mydlík M, Horký K, Jonáš P et al. Plasma renin activity and plasma aldosterone in acute renal failure. Int Urol Nephrol 1980; 12(1): 83–90.

6. Mydlík M, Derzsiová K, Horký K et al. The side effects of charcoal haemoperfusion in acute renal poisoning and during regular dialysis treatment. 242–248. In: Watschinger B (ed). Proc. of 5. Donausymposium für Nephrologie. Linz, Österreich 12. – 14. September 1980. Schendl: Wien 1981.

7. Mydlík M, Horký K, Derzsiová K et al. Arginín-vazopresín v plazme a osmolalita v sére pri náhlom zlyhaní obličiek. Čas Lék Čes 1983; 122(19): 587–590.

8. Mydlík M, Derzsiová K, Buček J et al. Use of charcoal haemoperfusion in acute poisonings. Life support systems. J Europ soc artif Organs Proc X Ann Meeting ESAO 1983; 1(Suppl 1): 53–56.

9. Horký K (ed). Lékařské repetitorium. Galen: Praha 2003. ISBN 80–7262–241–2.

10. Češka R. In memoriam pana profesora Karla Horkého. Vnitř Lék 2016; 62(9): 683.

11. Widimský J Jr. Zemřel profesor Karel Horký. Čas Lék Čes 2016; 155(5): 278.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se