Jiří Widimský jr et al. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy


Autoři: J. Špác
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(2): 256
Kategorie: Z odborné literatury

Praha: Triton 2004. 172 stran. ISBN 80−7254−570−1.

Kniha Arteriální hypertenze – současné klinické trendy je určena pro postgraduální vzdělávání všech lékařů, kteří se zabývají ve své praxi diagnostikou a léčbou vysokého krevního tlaku, tedy zejména všeobecní lékaři, internisté a kardiologové.

Na textech se pod redakcí prof. Widimského jr podílelo 21 autorů. Přední čeští odborníci přispěli ke stručnému přehledu současných poznatků o hypertenzi čtivou formou v 16 kapitolách. První 4 kapitoly jsou věnovány vzájemným vztahům mezi diabetem, metabolickým syndromem a dyslipidemií a hypertenzí z hlediska primární a sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění s důrazem na vhodnou volbu antihypertenziv i nefarmakologickou léčbu, vždy s ohledem na výsledky medicíny založené na důkazech.

Další kapitoly jsou věnovány některým sekundárním hypertenzím (primární hyperaldosteronizmus, glomerulopatie), vlivu hypertenze na poškození ledvin, vztahu hypertenze a sympatického nerovového systému, zvláštnostem léčby hypertenze u srdečního selhání u starších osob či hyperurikemie, lékovým interakcím při terapii vysokého krevního tlaku a tato kapitola shrnuje problematiku, která prolíná téměř všemi příspěvky.

Zvláštní místo je věnováno i postavení blokátorů kalciového kanálu a významu měření pulzního tlaku velkých tepen v klinické praxi.

Středem sympatické knížečky je 29 stran směrnic vypracovaných letos Českou společností pro hypertenzi Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – verze 2004.

Kniha má přehlednou grafickou úpravu, obsahuje řadu didaktických schémat, která umožňují rychlejší orientaci v dané kapitole. U některých kapitol je méně, nebo vůbec citována dostupná česká literatura v daném oboru, kterou by mohl lékař použít v dalším podrobnějším studiu dané problematiky, a to je snad jedna z mála slabin, kterou lze v knize najít. Dobrá by byla také možnost vytvoření elektronické verze publikace, která by jistě přispěla k ještě širšímu využití v běžné praxi.

Prevalence hypertenze je u dospělých osob v České republice 25–30 %, a ačkoliv je tomuto onemocnění věnována v odborné literatuře trvale značná pozornost, představuje tato publikace nezanedbatelný přínos:

  1. sděluje nejnovější poznatky
  2. jednotlivé kapitoly přinášejí multidisplinární pohledy (kardiologie, nefrologie, diabetiologie, endokrinologie, metabolické onemocnění, klinická farmakologie)
  3. pracovně vytížení lékaři přivítají stručnost, přehlednost a komplexní pohled na jednu z nejzávažnějších problémů našeho zdravotnictví.

doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.

II. interní klinika

LF MU a FN u sv. Anny, Brno

e-mail: jiri.spac@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 8. 12. 2004


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se