Adiponektin – nový adipocytární hormon ve vztahu k obezitě a inzulinové rezistenci


Autoři: V. Hainer
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(2): 144
Kategorie: Editorialy

Editorial: Housová J et al. Adiponektin – nový adipocytární hormon ve vztahu k obezitě a inzulinové rezistenci. Vnitř Lék 2005; 51(2): 221–224.

Souhrnná práce J. Housové et al. Podtrhuje klinický význam vztahu adiponektinu k obezitě, inzulinové rezistenci a ateroskleróze. Adiponektin by mohl představovat hledané pojítko mezi tukovou tkání a inzulinorezistencí. Tuto úlohu z klinického pohledu zatím nesplnil jiný hormon tukové tkáně – rezistin, jehož role při vzniku inzulinorezistence byla prokázána u experimentálních zvířat, avšak méně přesvědčivě již v klinických experimentech.

Z hlediska vztahu adiponektinu k inzulinorezistenci, resp. k metabolickému syndromu a s ním spojené viscerální obezitě je třeba zmínit, že sekrece adiponektinu pozitivně koreluje s velikostí tukové buňky a negativně s indexem tělesné hmotnosti. Johnsonová et al. [1] prokázala, že buňky omentální tukové tkáně, které jsou signifikantně menší než buňky podkožní tukové tkáně, produkují významně méně adiponektinu (71 %) než subkutánní adipocyty. Zmnožení viscerální tukové tkáně u metabolického syndromu je tudíž spojeno s nižší produkcí adiponektinu. Adiponektin může sehrávat protektivní roli v rozvoji inzulinorezistence při podávání diety o vysokém obsahu tuků. U obézních premenopauzálních žen s vyšší inzulinovou senzitivitou byl prokázán trend ke zvyšování hladiny adiponektinu v odpovědi na vysokotukovou dietu [2]. Tento trend by mohl přispívat ke zvýšené oxidaci tuků, a tím zbraňovat rozvoji diabetu 2. typu. Zvýšená oxidace tuků a hmotnostní redukce byla prokázána po aplikaci adiponektinu u myší [3]. Nicméně v naší studii 110 obézních pacientů (BMI 40,0 ± 7,3 kg/m2) jsme neprokázali korelaci mezi nebílkovinným respiračním kvocientem po 16hodinovém lačnění a hladinou adiponektinu v séru (V. Hainer et al, nepublikovaná data). V téže skupině obézních pacientů jsme však zjistili negativní korelaci sérového adiponektinu s koncentrací inzulinu v séru (r = –0,411; p < 0,05) a s výší skóre deprese podle Becka (r = – ,346; p < 0,05) [4]. Negativní asociace hladiny adiponektinu se skórem deprese je plně ve shodě s poznatky o vztahu deprese k rozvoji metabolického syndromu, neboť deprese je jedním z psychobehaviorálních faktorů, který predisponuje k akumulaci viscerálního tuku.

Podle nejnovějších studií sehrává adiponektin úlohu nejen při rozvoji metabolického syndromu, ale je i jedním z faktorů, který determinuje kostní denzitu [2]. Dá se předpokládat, že záhy získáme další doklady o vztahu adiponektinu k viscerální obezitě a k metabolickému syndromu a je možné, že se v budoucnosti uplatní analoga adiponektinu či stimulátory jeho sekrece v léčbě metabolického syndromu.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

www.endo.cz

e-mail: vhainer@endo.cz

Doručeno do redakce: 8. 3. 2004


Zdroje

1. Johnson J, Flanchbaum L, Albu J. Adiponectin release in deep subcutaneous abdominal and visceral adipose tissue depots. Obes Res 2003; 11(Suppl): A34.

2. Berk E, Kovera A, Boozer K et al. Adiponectin levels and insulin sensitivity during low and high fat diets in obese, premenopausal, non-diabetic women. Obes Res 2003; 11(Suppl): A34.

3. Fruebis J, Tsao TS, Javorschi S et al. Proteolytic cleavage product of 30-kDa adipocyte complement-related protein increases fatty acid oxidation in muscle and causes weight loss in mice. Proc Natl Acad Sci USA 2001; 98: 2005–2010.

4. Wagenknecht M, Hainer V, Aldhoon B et al. Associations of hormonal and psychobehavioral characteristics and their role in the long-term weight loss maintenance in obese patients. Int J Obes 2004;

28(Suppl 1): S225.

5. Lenchik L, Register TC, Hsu FC et al. Adiponectin as a novel determinant of bone mineral density and visceral fat. Bone 2003; 33: 646–651.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více