Redakční pošta


Autoři: M. Pecka
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(2): 244-245
Kategorie: Varia

Vážená redakce,

v čísle 8 ročníku 2004 časopisu Vnitřní lékařství je na s. 591–599 uveřejněn jako původní sdělení článek D. Stejskala a spoluautorů Využití stanovení agregability trombocytů po indukci kationickým propylgalátem v odhadu recidiv kardiovaskulárních komplikací. K článku mám řadu připomínek a žádám a o jejich uveřejnění.

Připomínky k článku:

  • Autoři uvádějí, že „počty destiček v plazmě bohaté na destičky (PRP) byly upraveny na počet 300 000/ml a počty destiček v plazmě chudé na destičky se pohybovaly pod 7 000/ml“. S těmito hodnotami nelze agregaci krevních destiček v běžných typech agregometrů sledovat. Jde zřejmě o hodnoty 300 000/μl a 7 000/μl. Takovéto vyjádření se však v českém písemnictví nepoužívá. Pro publikování v odborné literatuře je nezbytné respektovat SI-soustavu, která u nás vešla v platnost v roce 1980. Tato soustava v tomto případě připouští pouze hodnoty 300.109/l a 7.109/l. Zlomky hlavních jednotek se používají výjimečně, a to jen tehdy, nelze-li výsledek vyjádřit základní jednotkou.
  • Termín „analýza agregační odpovědi“ není v českém jazyce vžit, používá se spíše spojení „zjištění (stanovení) agregační odpovědi“.
  • Termín „silná transfuzní jehla“ není přesný, je nutné uvádět světlost jehly G.
  • Údaj uvedený v metodice (66 ± 11,7 roků) se liší bez bližšího vysvětlení od údaje uvedeného ve výsledcích (66 ± 12 let).
  • U kontrolního souboru není uvedeno, v jakém intervalu byl proveden odběr, zda byla použita dávka 100 mg/den nebo 100 mg během 3 dnů.
  • Mírou agregability není „slope“, jak autoři uvádějí, ale „maximální amplituda“. „Slope“ vyjadřuje rychlost změny optické hustoty za jednotku času. „Slope“ tedy ukazuje schopnost tvořit agregáty destiček v daném časovém intervalu (jedná se o tangentu).
  • Spontánní agregace je velmi hrubý parametr, zejména ve velmi nízkých hodnotách maximální amplitudy (3–7 %). To potvrdí každý zkušený pracovník, který se problematikou agregace destiček zabývá delší dobu. Dnes, pokud se tento parametr vůbec používá, se za významné berou hodnoty nad 10 %. Na to, že se jedná o hrubý parametr, ukazují i hodnoty naměřené autory u 103 probandů během dvouročního sledování za stejných podmínek (5,7 – 7,5 – 4,2 – 6,3). Vzhledem k tomu, že hodnota tohoto parametru je používána jako jeden z prognostických ukazatelů v rozhodování o tom, zda se jedná či nejedná o nonrespondery ASA, považuji za nutné na tuto okolnost upozornit.
  • Zůstává otázkou, k čemu vlastně slouží kontrolní soubor, který se od souboru 103 sledovaných nemocných osob liší jak rozdílnou dobou terapie, tak i zřejmě rozdílnými intervaly odběrů.
  • O úrovni práce svědčí i ta skutečnost, že přestože v přehledu použité literatury na konci publikace autor uvádí celkem 31 citací, ve vlastní práci nejsou z tohoto přehledu citovány práce 7, 12, 13, 15, 26, 27, 28, 30 a 31.

Celkově působí práce velmi nesourodě, v některých místech až zmatečně.

doc. RNDr. Miroslav Pecka, CSc.

předseda laboratorní sekce České hematologické společnosti

II. interní klinika – oddělení klinické hematologie FN a LF UK Hradec Králové

e-mail: pecka@fnhk.cz

www.fnhk.cz

Doručeno do redakce: 24. 11. 2004


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se