Vnitřní lékařství - Číslo 2/2005

Editorialy

143
Geriatrie jako interdisciplinární vědní obor na prahu 21. století

J. Přehnal

144
Adiponektin – nový adipocytární hormon ve vztahu k obezitě a inzulinové rezistenci

V. Hainer

145
Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)

J. Malý

148
Heparinem indukovaná trombocytopenie

J. Novotný

153
Smíšená kryoglobulinemie jako extrahepatální manifestace infekce virem hepatitidy C

P. Urbánek

157
Vyšetření aktivity destičkových funkcí se vztahem k rezistenci na kyselinu acetylsalicylovou

J. Malý


Původní práce

163
Pedální bypass v léčbě ischemie diabetické nohy – střednědobé výsledky

P. Tošenovský, B. Zálešák, L. Janoušek, B. Kožnar, J. Peregrin

167
Pulzní tlak v mladé populaci stanovený 24hodinovým ambulantním monitorováním krevního tlaku a jeho vztah k metabolickým a antropometrickým parametrům

J. Pařenica, L. Pinková, O. Ludka, P. Fráňa, H. Němcová, J. Špinar

175
Hodnocení apoptózy buněk akutní myeloidní leukemie a B−lymfocytární chronické lymfatické leukemie po kultivaci s cytostatiky a její vztah k mnohočetné rezistenci

K. Jankovičová, J. Krejsek, O. Kopecký, J. Voglová, Z. Škrabková, J. Novosad

183
Vlastní zkušenosti se vznikem a trváním spontánní remise u dospělých diabetiků typu 1

M. Voborská, K. Vondra, V. Zamrazil

190
Vliv kombinovaného aerobního a silového tréninku na funkci levé komory srdeční u nemocných po akutním infarktu myokardu

L. Elbl, V. Chaloupka, I. Tomášková, F. Jedlička, S. Nehyba, P. Kala, J. Schildberger, M. Poloczek, O. Boček


Přehledné referáty

198
Geriatrics as an inter-disciplinary science on the threshold of the 21st century

P. Weber

206
Kmenové buňky: nový příslib v medicíně

M. Klabusay, P. Dvořák, J. Mayer

216
Syndróm z rozpadu nádoru – tumor lysis syndrome

A. Kafková, E. Tóthová

221
Adiponektin – nový adipocytární hormon se vztahem k obezitě a inzulinové rezistenci

J. Housová, D. Housa, M. Haluzík


Kazuistiky

226
Kongenitální adrenální hyperplazie, defekt 17α−hydroxylázy jako vzácná příčina hypertenze a hypokalemie

V. Olšovská, J. Šulcová, A. Hondlová, H. Šiprová

231
Heparinem indukovaná trombocytopenie u pacientky se stenózou kmene levé věnčité tepny

J. Hirmerová

238
Léčba chronické infekce virem hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacienta se smíšenou kryoglobulinemií

P. Husa, Z. Adam, L. Husová, J. Feit, M. Penka, Z. Čermáková


Varia

244
Redakční pošta

P. Svačina

Redakční pošta

M. Pecka

245
Redakční pošta

B. Lačňák


Diskuzní fórum

249
Studium na lékařské fakultě – potřeba tradice i změn

J. Žaloudík


Z odborné literatury

253
Radovan Slezák et al. Malé ilustrované repetitorium

L. Chrobák

254
Pavel Ševčík, Jana Skřičková, Vladimír Šrámek et al. Záněty plic v intenzivní medicíně

V. Kolek

255
Stanislav Havelka, Jozef Hoza et al. Revmatologie období růstu. Diagnostika, terapie, rehabilitace

P. Němec

Pavel Maruna. Proteiny akutní fáze. Fyziologie, diagnostika, klinika

J. Litzman

256
Jiří Widimský jr et al. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy

J. Špác

257
Pavel Kohout et al. Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty

B. Kianička

Jan Příborský: Peniciliny

R. Tejkalová


Zprávy z odborných akcí

259
XI. sjezd České internistické společnosti Brno 20.–23. října 2004

J. Widimský


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se