David Cibula, Luboslav Stárka, Jana Vrbíková et al. Syndrom polycystických ovarií


Autoři: V. Olšovská
Působiště autorů: Endokrinologické pracoviště II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(1): 131-132
Kategorie: Z odborné literatury

Praha: Maxdorf 2004. 121 stran. ISBN 80−7345−005−4.

Monografie se zabývá problematikou častého endokrinologického onemocnění, postihujícího ženy ve fertilním věku, spojeného s hyperandrogenním stavem a chronickou anovulací, jehož součástí je metabolická porucha charakterizovaná především inzulinovou rezistencí. Kniha má celkem 121 stran, je rozdělena do 14 hlavních oddílů a na jejím vzniku se podíleli 3 hlavní autoři a 3 spoluautoři.

Úvodní kapitoly se věnují historii studia syndromu polycystických ovarií, definicí tohoto onemocnění a epidemiologií.

V další části je rozebrána etiologie a patogeneze choroby, která stále není plně objasněna a na níž se podílí hypotalamo-hypofyzární nerovnováha, porucha adrenální a ovariální steroidogeneze a inzulinová rezistence. Kombinace několika poruch je rozhodující pro výsledný fenotyp PCOS. Navazující kapitoly se zabývají problematikou hyperinzulinemie a inzulinové rezistence u PCOS, jejím významem a vyšetřovacími možnostmi a dále genetikou PCOS. V části, která se věnuje symptomatologii, jsou popsány klinické příznaky a laboratorní nálezy, dále diagnostická kritéria tohoto onemocnění. Následující kapitola se zabývá syndromem polycystických ovarií v adolescenci, jeho diagnostikou a terapií v tomto věku. Důležitou částí publikace je diferenciální diagnostika hyperandrogenních stavů, hyperfunkčních syndromů z oblasti kůry nadledvin, neklasické formy vrozené adrenální hyperplazie, virilizujích tumorů nadledvin a ovarií a hyperprolaktinemií. Závěrečné kapitoly jsou věnovány jednak zdravotním rizikům, mimo jiné poruše tolerance glukózy a diabetes mellitus, karcinomu endometria, patologickému těhotenství a ischemické chorobě srdeční, taktéž jsou zde probrány možnosti léčby syndromu polycystických ovarií počínaje léčbou anovulace, přes terapii antiandrogeny, inzulinovými senzitizátory a režimovými opatřeními včetně redukce hmotnosti. Zmíněn je i mužský ekvivalent syndromu polycystických ovarií a doporučení pro léčbu a sledování pacientek s PCOS.

Předností publikace je početná obrazová dokumentace a přehledné tabulky. Seznam zkratek a rejstřík jsou standardní součástí monografie.

Souhrnem lze konstatovat, že se jedná o velmi kvalitní a přehlednou publikaci, která shrnuje současné poznatky o tomto častém, a ještě ne zcela probádaném onemocnění, a která poskytuje i praktické údaje o diagnostice a terapii. Lze ji proto doporučit nejen gynekologům a endokrinologům, ale také internistům, praktickým lékařům a lékařům připravujícím se k atestaci z příslušných oborů.

MUDr. Věra Olšovská

endokrinologické pracoviště II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny

Doručeno do redakce: 8. 11. 2004


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2005 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se