David Cibula, Luboslav Stárka, Jana Vrbíková et al. Syndrom polycystických ovarií


Autoři: V. Olšovská
Působiště autorů: Endokrinologické pracoviště II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(1): 131-132
Kategorie: Z odborné literatury

Praha: Maxdorf 2004. 121 stran. ISBN 80−7345−005−4.

Monografie se zabývá problematikou častého endokrinologického onemocnění, postihujícího ženy ve fertilním věku, spojeného s hyperandrogenním stavem a chronickou anovulací, jehož součástí je metabolická porucha charakterizovaná především inzulinovou rezistencí. Kniha má celkem 121 stran, je rozdělena do 14 hlavních oddílů a na jejím vzniku se podíleli 3 hlavní autoři a 3 spoluautoři.

Úvodní kapitoly se věnují historii studia syndromu polycystických ovarií, definicí tohoto onemocnění a epidemiologií.

V další části je rozebrána etiologie a patogeneze choroby, která stále není plně objasněna a na níž se podílí hypotalamo-hypofyzární nerovnováha, porucha adrenální a ovariální steroidogeneze a inzulinová rezistence. Kombinace několika poruch je rozhodující pro výsledný fenotyp PCOS. Navazující kapitoly se zabývají problematikou hyperinzulinemie a inzulinové rezistence u PCOS, jejím významem a vyšetřovacími možnostmi a dále genetikou PCOS. V části, která se věnuje symptomatologii, jsou popsány klinické příznaky a laboratorní nálezy, dále diagnostická kritéria tohoto onemocnění. Následující kapitola se zabývá syndromem polycystických ovarií v adolescenci, jeho diagnostikou a terapií v tomto věku. Důležitou částí publikace je diferenciální diagnostika hyperandrogenních stavů, hyperfunkčních syndromů z oblasti kůry nadledvin, neklasické formy vrozené adrenální hyperplazie, virilizujích tumorů nadledvin a ovarií a hyperprolaktinemií. Závěrečné kapitoly jsou věnovány jednak zdravotním rizikům, mimo jiné poruše tolerance glukózy a diabetes mellitus, karcinomu endometria, patologickému těhotenství a ischemické chorobě srdeční, taktéž jsou zde probrány možnosti léčby syndromu polycystických ovarií počínaje léčbou anovulace, přes terapii antiandrogeny, inzulinovými senzitizátory a režimovými opatřeními včetně redukce hmotnosti. Zmíněn je i mužský ekvivalent syndromu polycystických ovarií a doporučení pro léčbu a sledování pacientek s PCOS.

Předností publikace je početná obrazová dokumentace a přehledné tabulky. Seznam zkratek a rejstřík jsou standardní součástí monografie.

Souhrnem lze konstatovat, že se jedná o velmi kvalitní a přehlednou publikaci, která shrnuje současné poznatky o tomto častém, a ještě ne zcela probádaném onemocnění, a která poskytuje i praktické údaje o diagnostice a terapii. Lze ji proto doporučit nejen gynekologům a endokrinologům, ale také internistům, praktickým lékařům a lékařům připravujícím se k atestaci z příslušných oborů.

MUDr. Věra Olšovská

endokrinologické pracoviště II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny

Doručeno do redakce: 8. 11. 2004


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se