Tomáš Skalický, Vladislav Třeška, Jiří Šanjdauf et al. Chirurgie jater


Autoři: J. Leypold
Působiště autorů: II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(1): 132
Kategorie: Z odborné literatury

Praha: Maxdorf 2004. 180 stran. ISBN 80−7345−011−9.

V první české monografii věnované chirurgii jater podávají autoři přehledný a komplexní obraz této oblasti chirurgie, kromě problematiky transplantační.

Jaterní chirurgie prošla v posledních desetiletích rychlým rozvojem. Pokrok umožnily nové poznatky o funkční anatomii jater, propracování operačních technik, použití nových moderních přístrojů a pokrok v anestezii a pooperační péči.

Kniha je rozčleněna do 12 hlavních kapitol, jejichž text má rozsah 160 stran, a uváděné údaje jsou dokumentovány 68 literárními citacemi. Srozumitelnost a názornost textu je podpořena 78 schématy, řadou RTG-snímků a grafů. Operační techniky jsou dokumentovány v příloze 29 barevnými obrázky z práce na operačních sálech. Vhodným doplněním je krátká informace o autorech a spoluautorech monografie.

1. kapitola je věnována historii jaterní chirurgie. Bohužel zde není žádná zmínka o vývoji u nás.

V 2. kapitole je velmi přehledně s využitím srozumitelných schémat zpracována, pro chirurgy velmi důležitá funkční anatomie jater.

3. kapitola je věnována zobrazovacím metodám, které se využívají pro diagnostiku onemocnění jater. Autor kapitoly rozebírá jejich možnosti, indikace, základní údaje o technice. Typické patologické obrazy ložiskových onemocnění jater jsou prezentovány v obrazové dokumentaci. Kapitolu doplňují intervenční radiologické metody, které mohou v některých případech alternovat chirurgický výkon (perkutánní drenáže, endovaskulární embolizace, portosystémové zkraty – TIPS).

4. kapitola popisuje operační techniku jaterních resekcí. Autor přehledně informuje o základních typech anatomických resekcí, obecných principech a upozorňuje na hlavní zásady a úskalí jednotlivých fází resekce jater.

V 5. až 7. kapitole se pojednává o etiopatogenezi, symptomatologii, diagnostice a terapii primárních a sekundárních tumorů jater. Rozpracovány jsou prognostické faktory přežívání nemocných po jaterních resekcích. Z tohoto hlediska se hodnotí: mimojaterní šíření metastáz, velikost resekčních okrajů, staging primárního tumoru, počet a velikost ložisek, disease-free-interval, markery a věk. Dále jsou uvedeny možnosti léčení u neresekabilních tumorů: destrukční metody (alkoholizace, kryodestrukce, laser, a především nyní často používaná metoda radiofrekvenční termoablace – RFA), chemoembolizace, systémová a lokoregionální chemoterapie, kombinace výkonů.

8. kapitola se zabývá jaterními cystami a abscesy.

9. kapitola je věnována problematice karcinomu žlučníku. I když je poranění jater zařazeno až do 10. kapitoly, je zpracování této velmi důležité oblasti jaterní chirurgie velmi pěkné, moderní a přehledné. Autor zdůrazňuje hlavní postupy a zásady diagnostiky, léčení jak konzervativní, tak invazivní.

11. kapitola je věnována chirurgickým onemocněním jater dětského věku, která především v oblasti léčení mají svá četná specifika. V poslední 12. kapitole jsou rozebrány pooperační komplikace.

Závěrem lze říci, že velmi pěkná a přehledná monografie plzeňských a pražských lékařů se zajisté stane základním studijním pramenem nejen pro chirurgy, ale bude i cenným materiálem pro gastroenterology, rentgenology a onkology. Kniha informuje lékaře nechirurgických oborů o možnostech, zlepšujících se výsledcích, indikacích, ale i úskalích a hranicích chirurgické léčby onemocnění jater. Autoři jasně prokazují, že chirurgie jater se vyvíjí v samostatnou oblast všeobecné chirurgie a že specializace v této oblasti chirurgie je nutností.

doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc.

II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Doručeno do redakce: 14. 10. 2004


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2005 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se