OBSAH ROČNÍKU 17/2011 Transfuze a hematologie dnes


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,17, 2011, No. 4, p. 210-212.

Úvodník Editorial

Masopust J.......... 5

Souhrnné práce • Původní práce • Kazuistiky

Klener P. Současné možnosti využití monoklonálních protilátek v protinádorové léčbě.......... 6

Brychtová Y, Krejčí M, Doubek M, Tomíška M, Navrátil M, Ráčil Z, Dvořáková D, Horký O, Lengerová M, Pospíšilová S, Mayer J. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou ve složení busulfan, fludarabin a antithymocytární globulin (ATG Fresenius): dlouhodobé výsledky.......... 12

Mociková H. Vyšetření pozitronovou emisní tomografií u nemocných s Hodgkinovým lymfomem.......... 20

Samková A, Dulíček P, Pařízková E, Vokurka J. Je nutné vyšetření koagulace před adenoidektomií a tonzilektomií?.......... 25

Pika T, Balcárková J, Lochman P, Minařík J, Jarošová M, Raida L, Bačovský J, Ščudla V. Náhlá progrese mnohočetného myelomu charakterizovaná parciálním „light-chain escape“ fenoménem a sekundární translokací t(8;14).......... 30

Blatný J. Kdy vyšetřovat vrozená trombofilní rizika u dětí?.......... 69

Katrincsáková B, Szotkowski T, Divoká M, Indrák K, Jarošová M. Klinický význam génových mutácií u akútnych myeloidných leukemií s normálnym karyotypom.......... 72

Mertová J, Mikulenková D, Cetkovský P, Šimečková R, Campr V. Kazuistika: sekundární trombocytopenie a diseminovaná intravaskulární koagulace u pacienta s generalizovaným adenokarcinomem colon descendens.......... 81

Řehořová L, Procházková R. Markery buněčného poškození trombocytů u směsných trombocytových transfuzních přípravků v aditivních roztocích.......... 85

Slavík I. „Stanovení rezistence na clopidogrel pomocí vícenásobné impedanční a optické transmisní agregometrie“.......... 92

Švorc P, Švorcová E. Chronobiologické aspekty v hematológii.......... 98

Zdráhalová K, Sedláček P, Smíšek P, Keslová P, Štěrba J, Hrstková H, Blažek B, Mihál V, Hak J, Procházková D, Černá Z, Timr P, Zemanová Z, Jarošová M, Oltová A, Schwarz J, Pospíšilová Š, Mejstříková E, Hrušák O, Zuna J, Vodičková E, Zámková A, Blatný J, Zapletal O, Vávra V, Janotová I, Starý J. Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo primárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naději na vyléčení.......... 113

Pindurová E, Sedláček P, Keslová P, Formánková R, Suková M, Šrámková L, Vávra V, Smíšek P, Komrska V, Kobylka P, Malinová B a Starý J pro Pracovní skupinu. Úloha alogenní transplantace buněk krvetvorby v léčbě získané aplastické anémie u dětí – zkušenost v České republice v letech 1991–2007.......... 122

Lysák D, Hrabětová M, Jungová A, Svoboda T, Navrátilová J, Koza V. Nežádoucí reakce při odběru hemopoetických kmenových buněk u nepříbuzných dárců – desetiletá zkušenost Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) .......... 130

Michalka J, Janíková A, Šálek D, Moulis M, Král Z, Hanke I, Mayer J. Transformace folikulárního lymfomu – výjimka nebo pravidlo? Přehledný článek a vlastní výsledky.......... 137

Martišová M, Sninská Z, Demečková E, Szépe P, Simonidesová M, Mistrík M. Symptomatický myeloidný sarkóm uteru v čase diagnózy akútnej myeloblastovej leukémie – kazuistika.......... 144

Papoušek P, Maisnar V, Bělohlávková P, Fátorová I, eháček V, Malý J. Kazuistika těžké pancytopenie s dominující megaloblastovou anémií malnutriční etiologie.......... 149

Lysák D, Hrabětová M, Jungová A, Svoboda T, Navrátilová J, Koza V. Odběry dárcovských lymfocytů od nepříbuzných dárců Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) v letech 1999–2010

Pika T, Minařík J, Lochman P, Bačovský J, Ščudla V. Sérové hladiny volných lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonální gamapatie nejistého významu a jejich přínos pro stratifikaci a sledování

Létalová E, Doubek M, Folber F, Verner J, Mráz M, Pospíšilová Š, Mayer J. Mikroprostředí kostní dřeně a jeho role v patogenezi leukemií

Doporučené postupy – střed časopisu

číslo 1

Molekulárně genetická vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolismem a jeho komplikacemi – konsensus České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Společnosti pro lékařskou genetiku ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, České internistické společnosti ČLS JEP a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Opatření k snížení rizika žilního tromboembolismu u hospitalizovaných nemocných

Doporučení STL

Základní imunohematologická laboratorní vyšetření červené řady

– obecné zásady a technické postupy

Předtransfuzní laboratorní vyšetření

číslo 2

Doporučené postupy ČHS – Chronická myeloidní leukemie

Kongresy Sympozia Konference Studijní pobyty

13. pracovní dny v transfuzním lékařství, 4. česko-německý transfuzní den, 5. střešovický transfuzní den, Postgraduální kurz v terapeutických aferézách, Praha 6.–8. 10. 2011.......... 182

Výběr z tisku a zprávy o knihách

Hrodek O. A novel prognostic model in elderly patiens with acute myeloid leukemia: results of 909 patients entered into the prospective

AML 96 trial.......... 19

Hrodek O. Rebalanced hemostasis in patiens with liver disease: evidence and clinical Consequences.......... 24

Hrodek O. A review on allogeneic stem cell transplantation for newly diagnosed pediatric acute myeloid leukemia.......... 35

Hrodek O. Comparable survival after HLA-well-matched unrelated or matched sibling donor transplantation for acute myeloid leukemia in first remission with unfavorable cytogenetics at diagnosis.......... 36

Hrodek O. Arsenic trioxide improves event-free and overall survival for adults with acute promyelocytic leukemia: North American Leukemia Intergroup Study 9710.......... 38

Hrodek O. Long-term prognostic significance of early molecular response to imatinib in newly diagnosed chronic myeloid leukemia: an analysis from the International Randomized Study of Interferon and STI571 (IRIS).......... 38

Hrodek O. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for hematologic malignancy: relative risks and benefits of double umbilical cord blood.......... 39

Hrodek O. Donor selection for natural killer cell receptor genes leads to superior survival after unrelated transplantation for acute myelogenous leukemia.......... 40

Hrodek O. Does microgranular variant morphology of acute promyelocytic leukemia independenty predict a less favorable outcome compared with classical M3 APL? A joint study of the North American Intergroup and the PETHEMA Group.......... 96

Hrodek O. Iron chelation therapy with deferasirox in patiens with aplastic anemia: a subgroup analysis of 116 patients from the EPIC trial.......... 107

Hrodek O. Pharmacokinetic, pharmacodynamic and pharmacogenetic determinants of osteonecrosis in children with acute lymphoblastic leukemia.......... 107

Hrodek O. A randomized controlled study in patients with newly diagnosed severe aplastic anemia receiving antithymocyte globulin (ATG), cyclosporine, with or without G-CSF: a study of the SAA Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation.......... 108

Hrodek O. Who is fit for allogeneic transplantation? (PERSPECTIVES).......... 121

Hrodek O. A randomized controlled study in patients with newly diagnosed severe aplastic anemia receiving antithymocyte globulin (ATG), cyclosporine, with or without G-CSF: a study of the SAA Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation.......... 108

Hrodek O. Who is fit for allogeneic transplantation? (PERSPECTIVES).......... 121

Hrodek O. A randomized controlled study in patients with newly diagnosed severe aplastic anemia receiving antithymocyte globulin (ATG), cyclosporine, with or without G-CSF: a study of the SAA Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation.......... 129

Hrodek O. Hematopoietic cell transplantation comorbidity index predicts transplantation outcomes in pediatric patients.......... 148

Hrodek O. Incidence of factor VIII inhibitors throughout life in severe hemophilia A in the United Kingdom.......... 153

Hrodek O. Long-term clinical outcomes of patients with primary chronic immune thrombocytopenia: a Danish population-based cohort study.......... 154

Hrodek O. Monosomal karyotype in primary myelofibrosis is detrimental to both overall and leukemia-free survival.......... 155

Hrodek O. New insights into childhood autoimmune hemolytic anemia: a French national observational study of 265 children.......... 155

Hrodek O. A randomized, double-blind study of romiplostim to determine its safety and efficacy in children with immune thrombocytopenia.......... 156

Hrodek O. A phase 2 study of the safety and efficacy of rituximab with plasma exchange in acute acquired thrombotic thrombocytopenic purpura.......... 187

Hrodek O. Bone mineral density in adult survivors of childhood acute leukemia: impact of hematopoietic stem cell transplantation and other treatment modalities.......... 188

Hrodek O. Effect of stem cell source on outcomes after unrelated donor transplantation in severe aplastic anemia.......... 188

Hrodek O. Late MRD response determines relapse risk overall and in subsets of childhood T-cell ALL: results of the AIEOP-BFM-ALL 2000 study.......... 189

Hrodek O. Long-term outcome and lineage-specific chimerism in 194 patients with Wiskott-Aldrich syndrome treated by hematopoietic cell transplantation in the period 1980-2009: an international collaborative study.......... 190

Hrodek O. Combination of pegylated IFN-α2b with imatinib increases molecular response rates in patients with low- or intermediate-risk chronic myeloid leukemia.......... 191

Hrodek O. Predicting complete cytogenetic response and subsequent progression-free survival in 2060 patients with CML on imatinib treatment: the EUTOS score.......... 192

Hrodek O. Randomized, double-blind trial of fluconazole versus variconazole for prevention of invasive fungal infection after allogeneic hematopoietic cell transplantation.......... 193

Hrodek O. Reduced-intensity conditioning therapy with busulfan, fludarabine, and antithymocyte globulin for HLA-haploidentical hematopoietic cell transplantation in acute leukemia and myelodysplastic syndrome.......... 193

Hrodek O. Secondary solid cancers after allogeneic hematopoietic cell transplantation using busulfan- cyclophosphamide conditioning.......... 194

Hrodek O. Successful allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for GATA2 deficiency.......... 195

Hrodek O. Testing G-CSF responsiveness predicts the individual susceptibility to infection and consecutive treatment in recipients of high-dose chemotherapy.......... 196

Hrodek O. The impact of therapy-related acute myeloid leukemia (AML) on outcome in 2853 adult patients with newly diagnose AML.......... 196

Hrodek O. Treosulfan- based conditioning regiments for hematopoietic stem cell transplantation in children with primary immunodeficiency: United Kingdom experience.......... 197

Hrodek O. High success rate of hematopoietic cell transplantation regardless of donor source in children with very high-risk leukemia.......... 198

Hrodek O. NK-cell enteropathy: a benign NK-cell lymphoproliferative disease mimicking intestinal lymphoma: clinicopathologic features and follow-up in a unique case series.......... 199

Hrodek O. Norovirus gastroenteritis causes severe and lethal complications after chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation.......... 200

Oznámení o nové knize

Sakalová Klinická hematológia.......... 153

Osobní zprávy

Životní jubileum MUDr. Vladimír Kulich.......... 105

Dopisy redakci • Diskuse

Chrobák L. Významná data z historie československé a české hematologie.......... 158

Zprávy odborných společností

Turek P. Přehled produkce transfuzní služby ČR za rok 2010

Masopust J. Autotransfuze v České republice v roce 2010

Vybrané odborné akce v roce 2012.......... 197

Cena České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2010

Mejstříková E. Prognosis of children with mixed phenotype acute leukemia treated on the basis of consistent immunophenotypic criteria

Osobní zprávy

Vladimír Veselý Životní jubileum

Pokyny autorům  


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se