Autotransfuze v České republice v roce 2010


Autoři: J. Masopust
Působiště autorů: Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,17, 2011, No. 4, p. 203-204.
Kategorie: Zprávy odborných společností

Dotazníkem „Autotransfuze“ bylo obesláno 75 zdravotnických zařízení (ZZ), odpověď zaslalo 69 ZZ, u 3 ZZ získány údaje (odběry) z ročního výkazu o činnosti ZZ, 1 pracoviště bylo zrušeno a 1 sloučeno. Statistika zahrnuje více jak 99 % předoperačních autologních odběrů provedených v ČR. Procento pokrytí výkonů akutní normovolemické hemodiluce a perioperačního sběru krve nelze přesně stanovit.

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech.

Diskuse a závěr. Z autologních odběrů v ČR převládá předoperační autologní odběr (PAO), počet PAO ve srovnání s rokem 2009 poklesl o 9,1 %. Autologních aferézy provádějí pouze 2 pracoviště, z toho větší část (trombocytaferézy) pro lokální účely. Počet ANH a přístrojové PSK je srovnatelný s rokem 2009, počet manuálních PSK se výrazně zvýšil (o 43,4 %), což odpovídá narůstajícímu zájmu ortopedických oddělení o tuto metodu. Nejvíce PAO se provádí v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Využitelnost autologních transfuzních přípravků je srovnatelná s rokem 2009 a je poměrně vysoká. Sporná je indikace autologní plazmy. Autotransfuze nadále zůstávají nedílnou součástí hemoterapie v ČR.

Tab. 1. Autotransfuze v České republice v roce 2010 – odběry
Autotransfuze v České republice v roce 2010 – odběry
Vysvětlivky: PK = plná krev; ZZ = zdravotnické zařízení; ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve; PAO = předoperační autologní odběr

Tab. 2. Autotransfuze v České republice v roce 2010 – transfuzní přípravky.
Autotransfuze v České republice v roce 2010 – transfuzní přípravky.
Vysvětlivky: TP = transfuzní přípravek; PK = plná krev; EBR = erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované; ERD = erytrocyty resuspendované deleukotizované; E = erytrocyty; PA = plazma z aferézy; TB = trombocyty z buffy-coatu; TA = trombocyty z aferézy; EA = erytrocyty z aferézy; spotřebováno = zahrnuje všechny přípravky s obsahem erytrocytů spotřebované v krevních skladech ZZ, které se účastnily dotazníkové akce; chybějí údaje u ZTS, jejichž data byla získána z Ročního výkazu o činnosti ZZ

Tab. 3. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2010.
Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2010.
Vysvětlivky: záchyt pozitivit je uveden v promilích; HIV = protilátky a antigen HIV; HCV = protilátky (a event. antigen) HCV; TP = protilátky proti původci syfilis; + = pozitivita potvrzená konfirmačními testy (jedná se o počet pozitivně konfirmovaných dárců z celkového počtu vyšetřených vzorků).

Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2010.
Graf 1. Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2010.

Předoperační autologní odběry v letech 2006 až 2010.
Graf 2. Předoperační autologní odběry v letech 2006 až 2010.
Vysvětlivky: odběry = počet provedených předoperačních odběrů autologní plné krve; PK = počet vyrobených autologních plných krví; ER = počet vyrobených autologních erytrocytových transfuzních přípravků; plazma = počet vyrobených jednotek autologní plazmy

Další druhy autotransfuzí v letech 2006 až 2010.
Graf 3. Další druhy autotransfuzí v letech 2006 až 2010.
Vysvětlivky: ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve, PA = plazmaferéza; EA = erytrocytaferéza

Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2010.
Graf 4. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2010.
Vysvětlivky: jedná se o pozitivity konfirmované v NRL; HCV = virus hepatitidy C; TP = protilátky proti původci syfilis; uvedeno v promilích

Poděkování: Děkuji všem kolegyním a kolegům za spolupráci.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se