Autotransfuze v České republice v roce 2010


Autoři: J. Masopust
Působiště autorů: Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,17, 2011, No. 4, p. 203-204.
Kategorie: Zprávy odborných společností

Dotazníkem „Autotransfuze“ bylo obesláno 75 zdravotnických zařízení (ZZ), odpověď zaslalo 69 ZZ, u 3 ZZ získány údaje (odběry) z ročního výkazu o činnosti ZZ, 1 pracoviště bylo zrušeno a 1 sloučeno. Statistika zahrnuje více jak 99 % předoperačních autologních odběrů provedených v ČR. Procento pokrytí výkonů akutní normovolemické hemodiluce a perioperačního sběru krve nelze přesně stanovit.

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech.

Diskuse a závěr. Z autologních odběrů v ČR převládá předoperační autologní odběr (PAO), počet PAO ve srovnání s rokem 2009 poklesl o 9,1 %. Autologních aferézy provádějí pouze 2 pracoviště, z toho větší část (trombocytaferézy) pro lokální účely. Počet ANH a přístrojové PSK je srovnatelný s rokem 2009, počet manuálních PSK se výrazně zvýšil (o 43,4 %), což odpovídá narůstajícímu zájmu ortopedických oddělení o tuto metodu. Nejvíce PAO se provádí v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Využitelnost autologních transfuzních přípravků je srovnatelná s rokem 2009 a je poměrně vysoká. Sporná je indikace autologní plazmy. Autotransfuze nadále zůstávají nedílnou součástí hemoterapie v ČR.

Tab. 1. Autotransfuze v České republice v roce 2010 – odběry
Autotransfuze v České republice v roce 2010 – odběry
Vysvětlivky: PK = plná krev; ZZ = zdravotnické zařízení; ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve; PAO = předoperační autologní odběr

Tab. 2. Autotransfuze v České republice v roce 2010 – transfuzní přípravky.
Autotransfuze v České republice v roce 2010 – transfuzní přípravky.
Vysvětlivky: TP = transfuzní přípravek; PK = plná krev; EBR = erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované; ERD = erytrocyty resuspendované deleukotizované; E = erytrocyty; PA = plazma z aferézy; TB = trombocyty z buffy-coatu; TA = trombocyty z aferézy; EA = erytrocyty z aferézy; spotřebováno = zahrnuje všechny přípravky s obsahem erytrocytů spotřebované v krevních skladech ZZ, které se účastnily dotazníkové akce; chybějí údaje u ZTS, jejichž data byla získána z Ročního výkazu o činnosti ZZ

Tab. 3. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2010.
Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2010.
Vysvětlivky: záchyt pozitivit je uveden v promilích; HIV = protilátky a antigen HIV; HCV = protilátky (a event. antigen) HCV; TP = protilátky proti původci syfilis; + = pozitivita potvrzená konfirmačními testy (jedná se o počet pozitivně konfirmovaných dárců z celkového počtu vyšetřených vzorků).

Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2010.
Graf 1. Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2010.

Předoperační autologní odběry v letech 2006 až 2010.
Graf 2. Předoperační autologní odběry v letech 2006 až 2010.
Vysvětlivky: odběry = počet provedených předoperačních odběrů autologní plné krve; PK = počet vyrobených autologních plných krví; ER = počet vyrobených autologních erytrocytových transfuzních přípravků; plazma = počet vyrobených jednotek autologní plazmy

Další druhy autotransfuzí v letech 2006 až 2010.
Graf 3. Další druhy autotransfuzí v letech 2006 až 2010.
Vysvětlivky: ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve, PA = plazmaferéza; EA = erytrocytaferéza

Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2010.
Graf 4. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2010.
Vysvětlivky: jedná se o pozitivity konfirmované v NRL; HCV = virus hepatitidy C; TP = protilátky proti původci syfilis; uvedeno v promilích

Poděkování: Děkuji všem kolegyním a kolegům za spolupráci.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2011 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se