LabTestsOnline, globální projekt pro zdravé i nemocné


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(3): 177-178
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

PRAHA: Koncem ledna byla v Bruselu uspořádána Dinner konference na téma Zlepšení zdravotní gramotnosti pro lepší zdraví v Evropě (Improving Health Literacy for Better Health in Europe). 

U příležitosti konání European Parliament Members Salon byl představen unikátní mezinárodní webový projekt LabTestsOnline, díky kterému mohou pacienti a lékaři na celém světě získat komplexní informace o laboratorních vyšetřeních. Internetový portál www.labtestsonline. cz obsahuje ucelené informace o nejnovějších trendech moderní medicíny a diagnostiky. Pacienti a lékaři zde naleznou především popis příznaků běžných onemocnění, jejich diagnostiku, léčbu a vysvětlení výsledků laboratorních testů, které se na rozhodování o dalším postupu léčby podílejí ze 70–80 %.

Veškeré informace jsou zde poskytovány také v češtině. Nekomerční stránky LabTestsOnline jsou každý měsíc navštěvovány téměř třemi miliony lidí z celého světa a jejich počet neustále vzrůstá.

* * *

Tým českých lékařů, laboratorních odborníků a zástupců podnikatelské sféry, kteří se na české verzi LabTestsOnline podílejí, si za pouhé dva roky od jejího spuštění připsal řadu významných úspěchů, mezi něž patří především rozšíření nabídky informací o laboratorních testech z původních 100 na 240, popis 50 nejběž­nějších nemocí, nový design umožňující uživateli snazší orientaci a přehled nejužívanějších lékařských termínů.

Prestižním úspěchem celého týmu bylo splnění přísných požadavků na prokázání důvěryhodnosti informací LabTestsOnline.cz a získání švýcarského certifikátu HON code mezinárodní organizace Zdraví na síti (Health on the Net, HON).

„Mluvíme o LabTestsOnline jako o mezinárodním projektu, ale spíše bychom mu měli říkat globální. Když si představíte mapu světa a na ní země, které hovoří anglicky, francouzsky, španělsky, portugalsky, německy a dále maďarsky, polsky, česky, řecky a čínsky, pokrývá tento projekt téměř celý svět,“ vysvětlil prof. Tomáš Zima, předseda České společnosti klinické biochemie (ČSKB) a děkan 1. LF UK.

„Jsem hrdý, že jsme se k tomuto projektu připojili a že jsme umožnili českým pacientům přístup ke stejným informacím, jako mají pacienti v USA nebo v západní Evropě.

Prof. Jaroslav Racek, předseda Národní koordinační komise LabTestsOnline.cz (NKK LTO) tuto informaci doplnil:

„Abychom splnili přísné požadavky důvěryhodnosti stanovené mezinárodní normou HON code, jsou všechny texty překládány přímo lékaři nebo kvalifikovanými pracovníky ve zdravotnictví. Veškeré informace dostupné online vycházejí ze světově uznávané medicínské literatury, a proto je třeba je chápat nikoli jako názor odborníka-jednotlivce, ale jako mezinárodní trendy moderní zdravotní péče. Informace o novinkách medicíny, které ještě před nedávnem zazněly na mezinárodních lékařských sympóziích, se tak velmi rychle stávají dostupnými pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Ovšem rád bych připomněl, že LabTestsOnline je pouze pomocníkem pacientů a lékařů a že úkolem celého projektu je lékařům a pacientům ve vzájemné aktivní spolupráci pomáhat, nikoli ji nahrazovat.“

Projekt LabTestsOnline.cz je určen zejména pacientům. Dvacet tisíc návštěv za měsíc jejich zájem potvrzuje; navíc si návštěvníci podle dostupných statistik vyhledávají webové stránky LabTestsOnline z 60 % sami v internetových vyhledavačích. Jde o neziskový projekt financovaný dvěma neziskovými asociacemi (ČSKB a Českou asociací dodavatelů prostředků zdravotnické techniky „in vitro“ CZEDMA), které ze svých limitovaných zdrojů pokrývají náklady za překlady a veškerou administraci a na veřejnou propagaci se prostředků nedostává.

„Informace z LabTestsOnline by určitě mohly přispět ke klidnému spánku každého, koho trápí pochybnosti o stavu jeho zdraví a/nebo kdo nerozumí údajům a pojmům v lékařských nálezech,“ doplnila Lenka Nováková, místopředsedkyně NKK LTO.

„Poptala jsem se svých přátel, jak o svém zdraví přemýšlejí a co jim dělá nejvíc starostí. Do budoucnosti se všichni obávají Alzheimera, ale už teď je trápí řada nemocí od alergie, močové infekce, problémů se štítnou žlázou, vysokým krevním tlakem, nemocných ledvin až k srdečním onemocněním a diabetu, a to se pokládají za poměrně zdravé. Zajímala jsem se tedy, co o svých nemocích ví a odpovědí mi bylo krčení rameny. Když jsem jim doporučila internetové stránky LabTestsOnline, kde jsou všechny jejich nemoci popsané, jejich okamžitý zájem mě až překvapil. Pochopila jsem, že nestačí jen zajistit, aby byly užitečné informace dostupné, ale že je třeba je zviditelnit, aktivně nabídnout tak, aby je mohli využít všichni, kteří je potřebují. Nedostatečně informovaný pacient se těžko získává pro aktivní přístup k léčbě i k dodržování zdravého životního stylu. LabTestsOnline je ve své globálnosti, důvěryhodnosti i neziskovosti unikátní projekt a má velký potenciál, aby se stal cenným pomocníkem každého lékaře.“  

O LabTestsOnline.cz

Mezinárodní, nekomerční a odborně garantovaný projekt – on-line příručka popisu nemocí a laboratorních testů – byl v ČR byl spuštěn 10. 10. 2008 u příležitosti oslav 50. výročí založení České společnosti klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSKB ČLS JEP) díky mezinárodní spolupráci s American Association for Clinical Chemistry (AACC), Českou asociací výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro (CZEDMA), Českou společností klinické biochemie (ČSKB) a European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA).

Posláním internetového portálu je pomoci pacientům a lékařům z celého světa lépe se orientovat ve stále se rozšiřující škále laboratorních testů a v jejich významu pro prevenci, určení diagnózy a úspěšnosti léčby širokého spektra různých onemocnění. Projekt LabTestsOnline vznikl v roce 2001 v USA a za 10 let velmi rychle expandoval do celého světa. K lednu 2011 se k tomuto projektu vedle České republiky připojily také Austrálie, Brazílie, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Velká Británie a také první asijská země – Čína. Přijmout projekt se chystá Rumunsko a Turecko.

Celkový počet návštěvníků za rok 2010 přesáhl 31 milionů (31% nárůst návštěvnosti) a průměrná měsíční návštěvnost je kolem 2,6 milionu. V  roce 2010 se zcela změnil vzhled evropských webových stránek LTO a významně se zlepšily i možnosti, které návštěvníkům LabTestsOnline poskytuje.

*  *  *

O ČSKB: www.cskb.cz

Česká společnost klinické biochemie (ČSKB) byla založena v roce 1958; sdružuje vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané odborníky jak v oboru klinické biochemie, tak i v příbuzných, zejména laboratorních, oborech. ČSKB je jednou z odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je také členem a partnerem mezinárodních organizací IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a EFCC (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).

O CZEDMA: www.czedma.cz 

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. Bylo založeno s cílem umožnit svým členům dodávat na trh výrobky zaručující nejvyšší kvalitu zdravotní péče, nejefektivnější ochranu zdraví a nejúčinnější diagnostiku. Zastupuje specifické a společné zájmy svých členů při jednáních s vládou, odbornými asociacemi a skupinami spotřebitelů. Kromě komerčních a odborných zájmů svých členů usiluje o garanci kvality.

O AACC: www.aacc.org

AACC je mezinárodní společnost vědců, lékařů a klinických laboratorních pracovníků (založena v roce 1948 se sídlem ve Washingtonu s počtem 10 000 členů). Je zakladatelkou příručky LabTestsOnline  a podpo­ruje její rozšiřování do celého světa.

O EDMA: www.edma-ivd.be

EDMA je Evropskou organizací zastupující výrobce a distributory diagnostik in vitro (IVD), založená v roce 1979, se sídlem v Bruselu. Její členskou základnu tvoří v současné době 37 korporátních společností a 22 národních členských asociací výrobců a distributorů IVD.

V roce 2005 AACC a EDMA podepsaly dohodu o rozšiřování LabTestsOnline v členských zemích EDMA v Evropě. Překlady a další rozvoj národních mutací je vždy výsledkem spolupráce tří partnerů: EDMA, národní asociace výrobců a distributorů zástupců IVD a odborné společnosti klinické chemie a laboratorní me­dicíny.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek JUBILEA

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2011 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se