Modernizace provozů Fakultní nemocnice Hradec Králové


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(12): 710-711
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Nové vybavení traumatologického a onkologického centra začalo sloužit pacientům

Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové končí v letošním roce dva významné projekty, jejichž cílem byly modernizace technického a technologického vybavení, schopného rozšířit a zkvalitnit poskytovanou zdravotnickou péči, a tím i zvýšit šanci pacientů na vyléčení a návrat k plnohodnotnému životu.

První projekt nazvaný „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Hradec Králové“ reaguje na stále rostoucí počty závažných zranění. Nové vybavení pomůže v co nejširším rozsahu zabezpečit standardní a vysoce specializovanou akutní i následnou rekonstrukční a rehabilitační péči.

Druhý –co do pořadí, ale nikoliv co do významu – projekt se týká modernizace onkologického centra a je připravován již od roku 2006. V závěru roku skončila jeho poslední etapa instalací nových přístrojů a jejich uvedením do plného provozu.

Oba projekty byly realizovány s podporou Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu.Evropský fond pro regionální rozvoj se na celkové částce v hodnotě bezmála 200 milionů korun (98 250 000 Kč pro traumatologické centrum a 95 750 000 Kč pro onkologii) podílel 85 procenty. Zbytek byl uhrazen dotací ze státního rozpočtu.

Fakultní nemocnice Hradec Králové patří k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v České republice. Na 23 klinikách s více než 1 500 lůžky je ročně hospitalizováno přes 40 tisíc pacientů, z nichž kolem 40 % je operováno. Ambulantně je ošetřeno okolo půl milionu pacientů. Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používanými technologiemi v oblasti diagnostiky, léčby i léčebnými výsledky snese FN Hradec Králové srovnání s obdobnými nemocnicemi v Evropě.

Traumatologické centrum

Cílem projektu bylo především zajistit vybavení i technické zázemí operačních sálů (RTG přístroje, anesteziologické vybavení, operační stoly, traumanavigační systém, endoskopické vybavení, koagulátor, operační světla s kamerou), dětská resuscitační lůžka i lůžka JIP pro dospělé a modernizaci zobrazovacích technologií (např. CT pro urgentní příjem). Projekt navázal na aktuálně dokončenou  rekonstrukci operačních sálů a prostor pro CT.

Instalace nového technického vybavení znamená především zvýšení kvality poskytované péče a snížení zátěže pacientů. Od poloviny listopadu 2009 jsou všechny nové přístroje plně využívány v rámci poskytované péče.

Vybavení získané v rámci projektu:

 • multidetektorový CT přístroj,
 • nástropní tubusy s vývody medicinálních plynů a umístění přístrojů,
 • anesteziologické vybavení,
 • výměnné stolní desky (RTG transparentní) k diagnostice CT,
 • RTG C-rameno,
 • trauma navigační systém,
 • vybavení pro počítačové zpracování digitální dokumentace,
 • vybavení traumatologického urgentního operačního sálu,
 • endoskopické vybavení pro rigidní endoskopii,
 • operační mikroskop binokulární s nástavcem pro asistenci,
 • vysokofrekvenční elektrokoagulační přístroj,
 • rekuperátor krve,
 • monitor pro polohovací JIP lůžko,
 • monitor pro resuscitační dětské lůžko,
 • operační světla se zabudovanou kamerou,
 • vybavení traumatologického urgentního operačního sálu pro děti,
 • anesteziologické vybavení pro děti,
 • operační stůl s výměnnými deskami a akcesorii,
 • vybavení pro počítačové zpracování digitální dokumentace v urgentním operačním sálu pro děti,
 • vysokofrekvenční elektrokoagulační přístroj,
 • rekuperátor krve – do urgentního operačního sálu pro děti.

Nově bude díky projektu využíván 128řadý CT přístroj, který zkrátí dobu vyšetření z desítek minut na jednotlivé minuty, navíc při vyšší kvalitě zobrazení. Přístroj tak umožní lékařům identifikovat i méně nápadná zranění, která v některých případech mohou rozhodovat o záchraně života pacienta.

Nové digitalizované operační sály zase pomohou zvýšit kvalitu i kvantitu operační péče u mnohočetně zraněných pacientů. Mobilní RTG s funkcí kontrastního zobrazení podstatně zkrátí dobu času ošetření, další typ RTG zase umožní prostorovou 3D rekonstrukci. Novinkou bude také navigace na principu infračerveného paprsku využívaná k prostorové lokalizaci pacienta a operačních nástrojů.

* * *

Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové poskytuje péči více než 500 tisícům dospělých pacientů Královéhradeckého kraje a části pacientů z Pardubického kraje. Centrum dětské traumatologie se stará nejen o dětské pacienty z „domovského“ kraje, ale i z Libereckého a Pardubického kraje. Traumatologické centrum úzce spolupracuje se zdravotnickou záchrannou službou (ZZS), se kterou od roku 2004 společně systematicky rozvíjí trauma-systém transferu pacientů

Centrum komplexní onkologické péče

V rámci projektu byla uhrazena podstatná část dovybavení 2 lineárních urychlovačů a CT simulátoru, které Fakultní nemocnice Hradec Králové pořídila v loňském roce. Oba lineární urychlovače jsou tak vybaveny speciálním zobrazovacím zařízením, které umožňuje pozici pacienta před ozářením korigovat tak, aby byla zajištěna milimetrová přesnost ozáření. Tím se výrazně snižuje riziko ozáření zdravých tkání.

CT simulátor nabízí mimo jiné řešení při radioterapii plicních nádorů, kdy největší problém představuje jejich respirační pohyb. Aby nedocházelo k minutí nádoru v různých fázích respiračního cyklu, bylo nutné ozařovat nejen nádor, ale celou oblast, ve které se při dýchání pohybuje – tzn. i velkou část zdravých plic. Moderní CT simulátor však obsahuje i časový faktor a umožňuje tak ozařování nádoru pouze v určité části respiračního cyklu, kdy je pohyblivost nádoru nejmenší.

Vedle toho také dále proběhla modernizace vybavení pro brachyterapii, metodu léčby zářením, kdy radioaktivní zdroje jsou zaváděny přímo do nádoru nebo jeho bezprostřední blízkosti. Dále byl kupř. pořízen nový přístroj pro MR a ultrazvukové přístroje pro potřeby onkochirurgie.

Přístroje získané v rámci projektu:

 • brachyterapeutický FL přístroj s příslušenstvím,
 • C - rameno pro brachyterapii,
 • plánovací systém pro brachyterapii,
 • dovybavení lineárního urychlovače,
 • dovybavení CT simulátoru,
 • dovybavení portálovou dozimetrií,
 • MR 1,5 T, UZ – diagnostický ultrazvuk,
 • ultrazvukový přístroj s možností peroperačního zobrazení.

* * *

Fakultní nemocnice Hradec Králové byla tradičně předním pracovištěm při zavádění nových metod radiační léčby. Předpokladem plného využití potenciálu radioterapie je moderní technické vybavení a kvalifikovaný personál. Nyní se díky realizaci tohoto projektu podpoře podařilo zachovat vysoký standard poskytované péče.

Kromě zvýšení šance na vyléčení pacientů a snížení rizika vedlejších účinků léky přináší modernizace i příležitost pro zvyšování kvalifikace odborníků. To se týká nejen lékařů z FN HK, ale i dalších, protože specializovaná pracoviště fakultní nemocnice jsou akreditovanými výukovými pracovišti.

Integrovaný operační program

Tento program, v jehož rámci byly realizovány i oba projekty, je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. V Integrovaném operačním programu bylo k říjnu 2009 zaregistrováno 6 136 projektových žádostí v celkové hodnotě cca 20,2 mld. Kč, vyhlášeno bylo již 22 výzev a alokováno v rámci výzev 57,8 % objemu operačního programu na celé programovací období 2007–2013. Schváleno bylo 5 601 projektů ve výši cca 3,7 mld. Kč a proplaceno bylo cca 568 mil. Kč.

rip


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2009 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se