Recenze


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2014; 18(1): 92-93
Kategorie: Z odborné literatury: Recenze

Jaroslav Horáček, Jitka Kobilková. Gynekologická cytodiagnostika – Atlas cytohistologických korelací.

Maxdorf: Praha 2013. 136s. ISBN 978-80-7345-327-5.Kapitoly: Základní poznámky – Bethesda systém cytologického hodnocení – Zánětlivé a reaktivní nenádorové změny – Hyperkeratóza, parakeratóza, dlaždicová metaplazie, keratinizující dysplazie – Atypické změny dlaždicového epitelu – Atypické změny žlázového epitelu endocervixu – Adenokarcinom endocervixu – Prekancerózy endometria – Adenokarcinom endometria – Extrauterinní adenokarcinom a karcinomy metastazující do reprodukčního systému – Méně obvyklé nádory – Základy histopatologie a cytologie vulvy – Neepitelové buněčné a jiné cizorodé struktury – Metody doplňující cytohistologickou diagnózu

Na knižní trh se dostává zajímavý výukový text primárně určený pro potřeby cytotechnologů (tedy cytologických laborantů) a cytologů. Jistě si nikdo z nás v ambulanci nebude sám odečítat cytologii z hrdla děložního. Nicméně ten, kdo chce mít jasnou představu, co mu to cytologická laboratoř sděluje, může tento jednoduchý, velmi praktický manuál s dokonalou obrazovou dokumentací uvítat.

Nicméně pro mladé kolegy doporučuji sáhnout hlouběji do kapsy a zakoupit raději fenomenální (Cenou ČLS JEP ohodnocený) Herbeckův Atlas kolposkopie, který stejné nakladatelství vydalo v roce 2011, v němž jsou korelace cytologické a histologické obohaceny o to pro naši praxi nejdůležitější, a to o korelace kolposkopické a klinické.

Doručeno do redakce dne 10. ledna 2014

Jan Vachek, Vladimír Tesař, OskarZakiyanov, Kateřina Maxová a kol. Farmakoterapie v těhotenství a v době kojení.

Maxdorf: Praha 2013. 368s. ISBN 978-80-7345-333-6.


Publikace má dvě části, a to Farmakoterapie v období těhotenství a Farmakoterapie v období kojení. V obou částech je struktura, respektive názvy kapitol (až na dvě výjimky) identická: Obecná část – Léčiva užívaná k terapii nemocí respirační soustavy – Léčiva užívaná v gastroenterologii – Léčiva užívaná k terapii kardiovaskulárních nemocí – Léčiva užívaná k terapii endokrinních a některých metabolických onemocnění – Léčiva užívaná k terapii onemocnění nervové soustavy – Léčiva užívaná k terapii duševních nemocí – Léčiva užívaná v hematologii – Léčiva užívaná k ovlivnění imunitního systému – Léčiva užívaná k terapii infekčních a parazitárních nemocí, očkovací látky – Léčiva užívaná k terapii kožních nemocí – Některá léčiva užívaná v gynekologii a porodnictví – Léčiva užívaná v onkologii – Léčiva užívaná v očním a krčním-nosním-ušním lékařství – Léčiva užívaná v revmatologii – Fytofarmaka – Léčiva užívaná v anesteziologii.

Známe mnoho zahraničních knih věnujících se farmakoterapii v těhotenství a při kojení. Většinou jsou to mohutné vědecké svazky. To je odsuzuje k zařazení do knihovny, a tím pádem jen příležitostnému užití. Naproti tomu předkládané dílo má sympatický kapesní rozměr, tak abychom po něm mohli sáhnout vždy, když danou informaci potřebujeme.

Texty jsou stručné a praktické, tak jak to od příručky slovníkového typu očekáváme. Mohli byste namítat, že stačí najít některý se serverů typu www.safefetus.com. Nicméně zde najdeme nejen jediné písmeno klasifikace FDA, ale také nabídku jiného řešení, a toho si na tomto užitečném díle cením nejvíce.

Kniha je, jak bylo zmíněno výše, tvořena dvěma částmi – první obsáhlejší o lécích v těhotenství, druhou stručnější o lécích při kojení, která se většinou odkazuje na údaje z kapitoly o těhotenství. Chybí paralela kapitoly Některá léčiva užívaná v gynekologii a porodnictví, kterou ovšem nepostrádám. Zato mi však chybí kapitola Očkování při kojení, kterou jsem logicky hledal pod číslem 27.5 v paralele k podkapitole 10.5, ale mé hledání bylo marné.

Je vidět, že kolektiv 11 autorů a 16 recenzentů se snažil, aby kniha byla opravdu plně sepjata s praxí. A dle mého názoru se jim to povedlo.

Doručeno do redakce dne 10. ledna 2014

Ondřej Šimetka, Radovan Vlk, Martin Procházka. HELLP syndrom.

Maxdorf: Praha 2013. 148s. ISBN 978-80-7345-361-9.


Kapitoly: Současný stav problematiky HELLP syndromu – Diagnostická kritéria HELLP syndromu – Etiologie HELLP syndromu – Úloha endothelu v organismu – Odlišnosti HELLP syndromu a preeklampsie – Predikce HELLP syndromu – Diferenciální diagnostika HELLP syndromu – Klinický průběh HELLP syndromu – Komplikace HELLP syndromu – Výsledky těhotenství komplikovaných HELLP syndromem v ČR – Léčba HELLP syndromu – Prognóza a poradenství ženám po HELLP syndromu s ohledem na další graviditu – HELLP ve zkratce

Když se mne mladí kolegové ptali, z čeho se mají učit v českém jazyce porodnictví, váhal jsem. Dostupné české učebnice jsou, dle mého názoru, pregraduální. Překonám syndrom NIH (not invented here) a řeknu, že geniální odpověď je zde. Je to nová knižní řada nakladatelství Maxdorf – Porodnictví krok za krokem – editovaná zkušeným porodníkem doc. Martinem Procházkou. Systém kapesních svazků umožňuje jednotlivé díly upravovat s příchodem nových poznatků a stálice ponechat.

První svazek HELLP syndrom stručně a jasně popisuje vše od etiologie až po léčbu této nepříjemné komplikace těhotenství. Zatímco porodníky jistě nejvíce zaujmou možné komplikace, ambulantní specialista ocení poradenství s ohledem na další graviditu. Důležité je, že autoři v čele s dr. Šimetkou opravdu nejsou jen teoretiky, jak dokazuje i obrazový materiál. Kniha je přehledná a i v teoretické části naprosto srozumitelná. O aktuálnosti zpracování tématu svědčí i rozbor užití kortikoterapie HELLP syndromu. Zajímavým bonusem je závěrečné tabulkové shrnutí pro praxi.

Doručeno do redakce dne 10. 1. 2014

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

tfait@seznam.cz

Tomáš Fait. Klimakterická medicína.

2. vydání. Maxdorf: Praha 2013. 189s. ISBN: 80-7345-001-8.


Kapitoly: Repetitorium – Diagnostika – Farmakoterapie – Tibolon – Fytoestrogeny – Zdravý životní styl – Chyby, omyly a každodenní otázky

Po 7 letech přichází na trh druhé vydání kapesní příručky Klimakterická medicína. Počtem stran je prakticky dvojnásobné proti vydání prvnímu ze stejné edice Farmakoterapie pro praxi.

Podává kompletní přehled vývoje názorů na hormonální substituční terapii a její vztah k jednotlivým orgánovým systémům. Z někdy až nadměrné záplavy výsledků studií jasně vyvstává závěr o přínosu a bezpečnosti indikované a vhodně časované hormonální substituční terapie.

Opomenuty nejsou ani alternativní terapeutické postupy, zásady prevence a nefarmakologické intervence v klimakterické medicíně.

S autorem se pracovně potkávám již více než 15 let, 8 let jsme spolu připravovali časopis Klimakterická medicína a tato kniha je dokladem, proč jsem rád, že mne v této oblasti označuje za svého učitele.

Vedle množství odborných informací přináší publikace i jasný návod k bezpečnému užívání hormonální léčby, doufám tedy, že si v ní nebudou listovat jen její příznivci.

Doručeno do redakce dne 22. října 2013

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

jajegyn@seznam.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se