Nový občanský zákoník a poskytování zdravotních služeb


Autoři: Tomáš Doležal
Působiště autorů: Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Doležal
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2014; 18(1): 83
Kategorie: Medicínské právo

Nový občanský zákoník

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (dále jen NOZ). Změny, které s sebou přináší, jsou dalekosáhlé a v mnoha ohledech se dotknou rovněž poskytování zdravotní péče, resp. poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách (dále jen ZZS).

Významnou změnou v rámci právní kvalifikace vztahu poskytovatele zdravotních služeb a pacienta je skutečnost, že NOZ v rámci speciálních smluvních typů zavádí nově typ smlouvy, jejímž cílem je upravit právní režim poskytování péče o zdraví včetně postavení poskytovatele a pacienta při poskytování zdravotních služeb. Tedy vzniká určitá duplicitní právní úprava – úprava v NOZ a v zákonu o zdravotních službách. V naprosté většině případů bude ovšem nadále platit právní úprava zákona o zdravotních službách. Nově je jasně konstatována existence smluvního základu – smlouva mezi poskytovatelem a pacientem, a to má dopad i na režim odpovědnosti za porušení právní povinnosti.

NOZ v důsledku smluvního základu vztahu mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem vychází z toho, že dojde-li při poskytování zdravotních služeb k pochybení (včetně postupu non-lege artis), je toto pochybení kvalifikováno jako porušení smluvních ustanovení a případná škoda spadá do režimu smluvní odpovědnosti, upravené ustanovením § 2913 NOZ – Porušení smluvní povinnosti.

Zcela zásadní a pro praxi významnou změnou v oblasti odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb je skutečnost, že znění NOZ neobsahuje ekvivalent stávajícího ustanovení § 421a OZ, podle nějž každý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito. Nebude tedy nadále tzv. „objektivní odpovědnost“ – podle níž ke vzniku odpovědnosti lékaře za škodu stačilo to, že škoda vznikla například následkem jím použité očkovací látky, ačkoli lékař postupoval zcela správně.

NOZ obsahuje i další významné změny, které se svou podstatou dotýkají poskytování zdravotních služeb. Patří sem zejména problematika udělování souhlasu se zákrokem, úprava práv člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu, nakládání s částmi lidského těla a jeho ochrana po smrti a lze sem zařadit i problematiku vyčíslování újmy na přirozených právech člověka.

Velmi podstatnou změnu, zejména pro případné spory o udělení souhlasu se zákrokem, přináší ustanovení § 97 odst. 2, věta první NOZ. V tomto ustanovení je stanoveno, že nevyžaduje-li se pro souhlas písemná forma, má se za to, že byl udělen. Touto větou je tedy do NOZ vnesena vyvratitelná právní domněnka udělení souhlasu se zákrokem – s výjimkou případů, v nichž je vyžadována písemná forma souhlasu. Toto ustanovení přináší „bonus“ pro poskytovatele zdravotních služeb v případě pochybností či sporu o udělení souhlasu. V těchto situacích to bude totiž pacient, kdo bude nucen přinést přesvědčivý důkaz o tom, že souhlas se zákrokem udělen nebyl.

NOZ v ustanovení § 96 stanoví případy, v nichž je k zákroku na člověku vyžadována písemná forma souhlasu. I zde lze konstatovat, že pokud se bude v těchto případech jednat o poskytování zdravotních služeb, bude rozhodujícím zákon o zdravotních službách. Existuje ovšem jedna výjimečná situace – jedná se o případy výkonů, při nichž má být v rámci zákroku oddělena část těla, která se již neobnoví; v těchto případech bude vyžadován písemný souhlas bez ohledu na zákon o zdravotních službách.

NOZ přináší pro poskytovatele zdravotních služeb celou řadu změn, z nichž některé budou mít dopady na další poskytování zdravotních služeb. Kromě výše naznačených oblastí dochází k zásadním změnám v oblasti odpovědnosti za škodu a jejího odškodňování. Nadále nebude např. existovat tzv. bodové ohodnocení dle vyhlášky o bolestném, a nebude tedy lékaři prováděno.

Podrobnější přehled změn, které přináší nový občanský zákoník, naleznete na webových stránkách: .

Doručeno do redakce dne 7. ledna 2014

JUDr. Tomáš Doležal

tomas.dolezal@zdravotnictvi.cz

www.pravnisluzby.info


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Editorial
Článek Recenze

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se