2nd European Congress on Endometriosis
Deep-infiltrating endometriosis: prevention or eradication?


Autoři: Jiří Pavlásek;  Eduard Kučera
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2014; 18(1): 87-88
Kategorie: Aktuality z gynekologie

Ve dnech 28.–30. listopadu 2013 se konal v Berlíně 2. evropský kongres o endometrióze (2nd European Congress on Endometriosis). Kongres proběhl pod záštitou Evropské ligy pro endometriózu (European Endometriosis League) a jejího předsedy profesora Charlese Chaprona z Paříže. Tento 2. ročník byl zaměřen na problematiku hluboké infiltrující endometriózy a prezidentem kongresu byl profesor Andreas Ebert z Berlína. Zúčastnilo se ho téměř 1 000 účastníků z celé Evropy ale i ze zámoří a Asie. Abstrakta z kongresu byla publikovaná vloni v časopise Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders 2013; 5(Suppl 1): 1–74.

Odborný program byl zahájen ve čtvrtek 28. 11. 2013. Celé čtvrteční dopoledne až do 14. hodiny probíhal velmi zajímavý a technicky velmi dobře připravený blok přímých přenosů několika operací vesměs případů hluboké infiltrující endometriózy s postižením rektovaginálního septa a gastrointestinálního traktu. Všechny tyto přenosy se uskutečnily z univerzitního pracoviště v německém Tübingenu. V bloku přímých přenosů byly velmi zajímavé zejména operační postupy profesora Romana z Francie a profesora Kecksteina z rakouského Villachu. Operační postupy vesměs zahrnovaly radikální resekční výkony v oblasti rektosigmatu s důrazem na principy tzv. nerve sparing surgery. V tomto bloku vystoupil za Českou republiku jako jeden z komentátorů těchto live přenosů doc. E. Kučera z Prahy.

Dále byly součástí čtvrtečního přednáškového dne bloky týkající se medicíny založené na důkazech (evidence based medicine – EBM) u endometriózy, nových možností diagnostiky, klasifikace, epidemiologie, patobiologie, včetně patofyziologie bolesti při endometrióze a primárního výzkumu endometriózy. Při vzniku endometriózy se jako významný jeví vliv tzv. oxidativního stresu.

V pátek 29. 11. 2013 dopoledne byly jednotlivé přednáškové bloky věnovány jednotlivým národním společnostem pro endometriózu, konkrétně Turecka, Ruské federace, Německa a Polska. Velmi zajímavou přednášku týkající se ovlivnění fertility hlubokou endometriózou a retrospektivními výsledky přednesl profesor Popov z Moskvy. Další odpolední bloky se týkaly základního výzkumu, nových postupů zejména v diagnostice a klinické reprodukční biologii.

Zde je nutno vyzvednout excelentní přednášku profesora Chaprona týkající rozdílů v reprodukčních výsledcích u pacientek po chirurgických zákrocích pro endometriózu tří velkých geografických oblastí (Francie, Čína, Rusko) získaných prospektivní studií 1 008 pacientek s endometriózou (FEELING). Studií byl potvrzen vzrůstající výskyt primární neplodnosti u pacientek trpících endometriózou. Nejčastějším výkonem byla ve všech ramenech operace ovariálního endometriomu. Adekvátní rozsah operace při předchozích operacích hluboké endometriózy je ve vztahu k plodnosti prognosticky signifikantní.

V tomto bloku jsme přednesli (E. Kučera, J. Pavlásek) přednášku s názvem Nové možnosti neinvazivní diagnostiky endometriózy pomocí stanovování cirkulujících endometriálních buněk. Naše pilotní studie předkládá možnost užití testace cirkulujících endometriálních buněk zejména z periferní krve jako možného nového neinvazivního biomarkeru v preoperační diagnostice endometriózy, dále možnosti sledování účinnosti adjuvantní terapie se zaměřením na její větší individualizaci. Z prvních výsledků se zatím ukazuje výraznější výtěžnost této testace zejména u pacientek v pokročilejších stadiích endometriózy.

Páteční podvečer byl věnován několika diskusním blokům, mezi nimiž byly zvláště zajímavé bloky týkající se adenomyózy, a zejména blok týkající se chirurgické terapie hluboké endometriózy. Evidentně existují kontroverze v radikalitě, respektive konzervativnosti chirurgických zásahů na gastrointestinálním traktu (GIT) ve smyslu resekčních výkonů, otázky end to end, end to site anastomóz či stomií anebo konzervativních výkonů. Resekční výkony jako preferované zde prezentovali kolegové z pracoviště v belgickém Leuvenu (C. Meuleman), a naopak skupinu zastávající a preferující maximální konzervativnost zastupoval profesor Roman z francouzského Rouenu. V Leuvenu pacientka dostává 5 dnů před operací nízkozbytkovou stravu a je provedena extenzivní střevní příprava. Prezentována byla poměrně velká radikalita výkonů, prováděná v evropských centrech zabývajících se operační léčbou endometriózy. Na druhé straně se větší část hojně diskutujících odborníků přikláněla spíše k otázce maximální snahy o konzervativní přístup ve vztahu k zásahu do GIT, respektive spíše k provádění anastomóz v 1. době než k provádění stomií. Především tato diskuse vyvolala emoce a bylo zřetelné, jak komplikovaná je tato problematika. Přístup profesorky Meuleman byl kritizován pro nedostatečný exaktní přístup a vágní operační výsledky.

V sobotním dopoledním bloku stojí za zmínku zejména excelentní přednáška profesora Possovera ze švýcarského Curychu týkající managementu operačních výkonů pro endometriózu v otázce tzv. nerve sparring přístupu a velmi zajímavých tzv. case reportů, v rámci nichž byl diagnostikován místo endometriózy neuroendokrinní tumor či sarkom imitující endometriózu včetně symptomatologie. Rovněž velmi edukativní přednášku o chirurgických technikách při hluboké endometrióze přednesl profesor Keckstein z Villachu. V další přednášce o přístupu k ovariální endometrióze diskutující jasně upozornili na rizika předčasného ovariálního selhání při nevhodné operační technice. Malé endometriomy do 3 cm lze pouze sledovat.

Do posterové sekce bylo přihlášeno 150 posterů a výsledky této sekce byly vyhlášeny v sobotu 30. 11. 2013.

Závěrem nutno konstatovat, že Evropský kongres o endometrióze, ač teprve druhý v pořadí, byl naprosto precizně a výborně připraven, a to jak z hlediska organizačního zajištění, tak zejména z hlediska koncepce odborného programu, který byl po všechny tři dny velmi zajímavý a přínosný.

Příští Evropský kongres o endometrióze by se měl konat v roce 2015 v Moskvě.

V neposlední řadě děkujeme společnosti Bayer za podporu, díky níž jsme se mohli tohoto významného kongresu zúčastnit.

Doručeno do redakce dne 18. března. 2014

MUDr. Jiří Pavlásek

jiri-pavlasek@seznam.cz

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha

doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.

www.fnkv.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Editorial
Článek Recenze

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se