Umíme správně poradit v oblasti asistované reprodukce?
Umíme správně poradit v oblasti onkogynekologie?


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2009; 13(1): 8-9
Kategorie: Soutěžní edukační kazuistiky

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vám již třetím rokem představili edukační projekt, jehož cílem je snadnou a časově nenáročnou interaktivní formou přispívat ke kontinuálnímu vzdělávání v našem oboru. V letošním ročníku Praktické gynekologie pro Vás připravujeme opět dvě série soutěžních edukačních kazuistik:

Umíme správně poradit v oblasti asistované reprodukce?

a

Umíme správně poradit v oblasti onkogynekologie?

Stejně jako v předešlých ročnících Praktické gynekologie Vám i v každém letošním vydání předložíme jednu kazuistiku z naší každodenní gynekologické praxe. Součástí kazuistiky bude i několik otázek zaměřených na možnosti jejího medicínského řešení. Vaším úkolem pak bude na tyto otázky stručně odpovědět a svůj názor zaslat do redakce časopisu Praktická gynekologie, a to buď písemně na adresu Mgr. Veronika Gábová, Medica Healthworld, a. s., Bidláky 20, 639 00, Brno, nebo e-mailem na adresu veronika.gabova@mhw.cz. Otázky můžete zodpovědět také elektronickou cestou na portálu www.praktickagynekologie.cz, kam budou kazuistiky a otázky k nim, stejně jako posléze informace o správném řešení, zavěšovány.

Řešení otázek uveřejníme vždy v následujícím listě Praktické gynekologie. Výhercům kazuistik zajistí sponzor soutěže bezplatnou účast na celostátní konferenci ČGPS ČLS JEP a SSG ČR v roce 2010.

Edukační kazuistika

Umíme správně poradit v oblasti asistované reprodukce?

Téma vybral a kazuistiku připravil: MUDr. Tomáš Vrána

Kazuistika 1

Na urgentní příjem fakultní nemocnice byla přivezena LPP 37letá pacientka v těžkém stavu. Pacientka si stěžovala na bolest na hrudníku, výrazné bolesti břicha, nauzeu, udávala průjem. Objektivně byla pacientka dušná, dýchala zrychleně, pokašlávala, byla opocená, při vyšetření bylo patrné nápadně zvětšené břicho.
Výsledky vyšetření:
TK v normě, TT 37,6
v laboratoři: leukocyty 25 000, hematokrit 50%, snížený albumin, snížená celková bílkovina, ASTRUP: hypokapnie, hypoxémie
EKG: tachykardie, hluboké S ve svodu I a hluboké Q ve svodu III, elevace ST ve III. svodu a terminálně neg. T ve III. svodu
RTG – pleurální výpotek
Echo – dilatace pravého srdce
UZ břicha – výrazný ascites, tumor vyplňující celou malou pánev vs. ovariální etiologie
Gynekologické vyšetření – před 1,5 měsícem zcela normální nález

Otázky
  1. Co způsobilo změny na EKG a na echu?
  2. Co může být příčinou hyperkoagulačního stavu?
  3. Jaká je diferenciální diagnostika nálezu ascitu a tumoru malé pánve?
  4. Po čem byste dále pátrali v anamnéze?
  5. Jaký byste zvolili terapeutický postup?

Z úspěšných řešitelů této kazuistiky vylosujeme výherce, který od sponzora soutěže získá registraci na celostátní konferenci ČGPS ČLS JEP a SSG ČR v roce 2010 zdarma.

Edukační kazuistika

Umíme správně poradit v oblasti onkogynekologie?

Téma vybral a kazuistiku připravil: as. MUDr. Karel Tikovský

Kazuistika 1

65letá pacientka J. K. přichází do onkogynekologického týmu k rozhodnutí o dalším léčebném postupu. Před 10 dny byla provedena hysteroskopie pro anamnestické krvácení v menopauze. Histopatologický nález prokazuje málo diferencovaný endometroidní karcinom v těle děložním, biopsie z děložního hrdla negativní.

Po interní stránce léčena pro hypertenzi, v dětství apendektomie, laparoskopická cholecystektomie před 5 lety, jinak vážněji nestonala. Měří 168 cm a váží 89 kg, její BMI je tedy 31,56. Z gynekologické anamnézy: menarche ve 12 letech, 2× spontánní porod, menopauza v 54 letech, HRT užívala 3 roky.

Ze současných vyšetření má fyziologický interní nález včetně EKG, TK 140/80, laboratorní vyšetření včetně koagulací v normě. RTG plic bez patologického nálezu, UZ ledvin bez dilatace vývodného systému. Gynekologické vyšetření: zevní genitál normální, čípek kolposkopicky a cytologicky negativní, děloha v AVF na horní hranici normy, volná, oblast adnex bez patologického nálezu, postranní i zadní parametria volná. Per rectum nález týž. Transvaginální ultrazvuk: děloha v AVF v podélné ose 80 mm, ve fundu 35 mm, transverzálně 45 mm, endometrium nehomogenní 15 mm, s invazí do myometria dosahující v oblasti přední stěny 3 mm pod serózu, oblast adnex bez viditelné patologie, CD bez přítomnosti volné tekutiny. Pacientka informována o histologickém nálezu, souhlasí s navrhovaným operačním řešením.

Otázky
  1. Jmenujte alespoň 4 rizikové faktory u karcinomu endometria.
  2. Je nutno před operací doplnit nějaká další vyšetření?
  3. Jmenujte 3 nejvýznamnější prognostické faktory u karcinomu endometria.
  4. Jakému klinickému stadiu odpovídají výše popisované nálezy? Jaký rozsah operace odpovídá standardnímu výkonu při tomto stadiu?
  5. Jaké je postavení radioterapie u karcinomu endometria, je vhodnou alternativou chirurgické léčby?

Z úspěšných řešitelů této kazuistiky vylosujeme výherce, který od sponzora soutěže získá registraci na celostátní konferenci ČGPS ČLS JEP a SSG ČR v roce 2010 zdarma.

Termín k zaslání odpovědí končí 30. dubna 2009.

Své odpovědi můžete zaslat do redakce časopisu Praktická gynekologi e, a to buď písemně na adresu Mgr. Veronika Gábová, Medica He althworld, a. s., Bidláky 20, 639 00, Brno, nebo e mailem na adresu veronika.gabova@mhw.cz. Otázky můžete zodpovědět také elektronicko u cesto u na portálu www.praktickagynekologi e.cz, kam budo u kazuistiky a otázky k nim, stejně jako posléze informace o správném řešení, zavěšovány.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se