Sympozium „Individualized ART and research perspectives“


Autoři: I. Crha
Působiště autorů: Centrum asistované reprodukce ;  Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2009; 13(1): 45

Dne 6. února 2009 se v Ženevě konalo sympozium „Individualized ART and research perspectives“. Akce byla poměrně komorní, organizovaná firmou Merck-Serono pro několik desítek pozvaných pracovníků center asistované reprodukce ze střední Evropy a Izraele.

K nejzajímavějším přednáškám patřilo sdělení profesora Stephena Palmera z Rocklandu ve Spojených státech, který v didakticky skvěle uspořádané přednášce dokázal přiblížit současný stav a budoucí trendy výzkumu, jež by měl významným způsobem posunout hranice současných možností asistované reprodukce. Pokroky v biotechnologiích přinesly rozvoj nových postupů umožňujících vyšetření změn endometria a embrya na molekulární úrovni. Technika „DNA microarrays“ umožňuje analýzu exprese tisíců genů v jediném vzorku. Jsou připraveny bioinformační nástroje, které dovolí kvantifikovat a sledovat změny na úrovni jednotlivých, funkčně důležitých molekul. Tyto genomické a proteomické analýzy jsou schopny hodnotit jednotlivé změny v průběhu cyklu a porovnat např. vliv ovariální stimulace na expresi genů v různých tkáních. Profesor Palmer srozumitelně prezentoval také základní strategie možnosti selekce optimálně životaschopného embrya. Jednodušším přístupem je technika „straight to proteomic strategy“, při které se stanoví spektrum jednotlivých proteinů uvolněných do kultivačního média. Pro tuto analýzu profesor Palmer preferuje techniku SELDI-TOFMS (surface-enhanced laser desorption and ionization time-of light mass spectrometry), k dalším možným vyšetřovacím postupům patří Ramanova spektroskopie nebo protonová nukleární magnetická rezonance. Při technicky složitější strategii „genomic to proteomic strategy“ se provádí amplifikace RNA z jednotlivé blastomery, následně se vyšetří exprese genů a porovná se s proteiny secernovanými do kultivačního média vyšetřovaného embrya. Zásadním přínosem těchto postupů je možnost porovnání exprese jednotlivých genů a sekrece funkčně důležitých molekul s dosažením těhotenství.

Dalším směrem současného výzkumu je porucha transkripce DNA do mRNA. Jedním z genů, které jsou v centru pozornosti, je gen BRG-1, který může zabránit správnému rozvinutí DNA. Podrobně studovány jsou také geny STAT-3.

Slibným diagnostickým nástrojem, který může přinést nové poznatky o poruchách implantace, je vyšetření funkčně významných molekul na povrchu děložní sliznice, které jsou zásadní pro správné navázání embrya a jeho další vývoj. Současné studie vychází především z experimentálních studií u laboratorních zvířat. Pro klinické využití je zásadním problémem možnost poranění děložní sliznice, které může jemnou souhru vazebných proteinů změnit.

Colin M. Howles se věnoval především klinicky významným faktorům, které podmiňují odpověď vaječníku na stimulaci. Byl podrobně rozebrán vývoj folikulů a možné parakrinní regulace, které determinují senzitivitu folikulů na FSH. Ta je rozhodujícím faktorem pro adekvátní růst folikulu a správné dozrávání vajíčka. Při poruchách senzitivity ani vysoké dávky FSH nevedou k růstu folikulů a zisku oocytů.

Sympozium přehledně a názorně ukázalo nové perspektivy vyšetřování a léčby poruch plodnosti. Velkou výhodou komorního charakteru celé akce byla možnost osobního kontaktu a diskuse s přednášejícími.

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Centrum asistované reprodukce
Gynekologicko-porodnická klinika
LF MU a FN Brno


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×