Závodní preventivní péče v praxi – včasná diagnostika sarkomu měkkých tkání u zdravotníka


The company preventive care in practice – a timely diagnosis of soft sarcoma in a medical officer

The company preventive care secures, in collaboration with the employer, prevention including protection of the employees’ from occupational diseases and other types of health damage due to work as well as injury prevention. For a quality performance of the company preventive care it is necessary to know not only the specific risk at the workplaces, but to examine the workers well clinically. In this way it is possible to detect the disease in the beginning before possible later severe health damage. The authors describe the case report of the patient, who was diagnosed soft tissue sarcoma.

Key words:
company preventive care – soft tissue sarcoma


Autoři: L. Smolíková 1;  H. Bejčková 1;  V. Machartová 1;  J. Ferda 2;  H. Mírka 2;  J. Záhlava 2;  A. Bednářová 2;  M. Ruml 3;  K. Koudela jr. 3;  T. Svoboda 4
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň, přednostka MUDr. Vendulka Machartová, Ph. D. 1;  Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 2;  Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, přednosta prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. 3;  Onkologické a radioterapeutické oddělení LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D. 4
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 64, 2012, No. 1, s. 41-42.
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

Závodní preventivní péče (ZPP) zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Ke kvalitnímu provádění ZPP je nutno znát nejen konkrétní rizika na pracovištích, ale také je nutno pracovníka dobře vyšetřit po stránce klinické. Tímto způsobem lze zachytit již v počátku onemocnění, která by se později mohla stát závažným zdravotním postižením. Uvádíme kazuistiku naší nemocné, u které byl diagnostikován sarkom měkkých tkání.

Klíčová slova:
závodní preventivní péče – sarkom měkkých tkání

ÚVOD

Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Hlavním účelem hodnocení zdravotního stavu je posouzení zdravotní způsobilosti k práci [1]. Dobře prováděná závodní preventivní péče však může pomoci odhalit řadu obecných onemocnění.

VLASTNÍ KAZUISTIKA

44letá žena pracuje od r. 1999 ve Fakultní nemocnici v Plzni v Transfuzním oddělení při výrobé transfuzních přípravků. Prohlídku závodní preventivní péče poprvé absolvovala v r. 2005, na další prohlídky docházela v 2letých intervalech. Vážněji nestonala, byla sledována na kožní ambulanci pro seboroickou dermatitidu. Subjektivně udávala jen občasné bolesti hlavy a bederní páteře.

Poslední vyšetření na naší klinice proběhlo 30. 3. 2011. Tehdy udala asi 2 měsíce trvající otok levé dolní končetiny nad kolenem, střídavé intenzity. Objektivně byl zjištěn tuhý otok nad levým kolenem do poloviny stehna, ostatní somatický nález byl v normě. Pacientka byla ihned po provedené prohlídce odeslána na ambulanci ortopedické kliniky. Podle sonografického vyšetření se jednalo o nehomogenní ložisko s difuzně zmnoženým tukem. Dále byla provedena magnetická rezonance, která prokázala rozsáhlý tumorózní útvar velikosti 9 x 13 x 6,5 cm na dorzální straně levého stehna, uložený mezi svalovými skupinami. Uzavřeno byla jako sarkom měkkých tkání, zřejmě myxoidní typ fibrosarkomu nebo nediferencovaný pleomorfní sarkom, popř. synovialosarkom. Sarkom byl podle magnetické rezonance dobře ohraničený vůči okolním tkáním. Byla provedena probatorní excise s bioptickým průkazem myxoidního liposarkomu. Doplněna CT arteriografie, která prokázala tumor maligního charakteru distálního zadního stehna až popliteální krajiny vlevo, velikosti 8,6 x 6,5 x 14 cm, odtlačující okolní svaly a dosahující až ke kosti. Radiodiagnostiky byl popsán těsný vztah k distální arteria femoralis superficialis a arteria poplitea (ta je dislokovaná a stlačená a vysílá větve do horní části nádoru), bylo výrazné stlačení žíly a drenáž do distální vena femoralis superficialis. Na CT mozku nebyly prokázány patologické změny, stejně jako při celotělové scintigrafii skeletu.

Pacientka byla objednána k operaci, která byla provedena 6. května 2011. Jednalo se o exstirpaci tumoru, následoval cyklus pooperačního ozáření postižené oblasti, který byl ukončen 31. října 2011. Kontrolní magnetická rezonance neprokázala reziduum tumoru. Bioptické vyšetření potvrdilo v souladu s předchozími vyšetřeními diagnózu myxoidního liposarkomu fokálně přecházejícímu v kulatobuněčnou variantu.

DISKUSE

Liposarkomy jsou nádory, které vznikají maligní neoplazií adipocytů, nejčastěji v 5. a 6. dekádě, většinou z hlubokých tukových tkání nebo z viscerálního tuku [2]. Tvoří většinou dobře ohraničená ložiska. Dobře diferencovaný liposarkom má nízký maligní potenciál a dobrou prognózu, typ kulatobuněčný má velkou tendenci k lokálnímu šíření a metastazování. V diagnostice se uplatňuje především magnetická rezonance [3, 4]. Léčba je chirurgická s resekcí nádoru a disekcí regionálních lymfatických uzlin. Radioterapie a chemoterapie má význam u dobře diferencovaných liposarkomů, u ostatních typů liposarkomů je účinek nejistý.

ZÁVĚR

Dobře provedená prohlídka závodní preventivní péče může odhalit i závažné onemocnění, u kterého se mohou počínající příznaky zdát banální a přehlédnutelné. V tomto případě byl prohlídkou poměrně včas zachycen typ maligního liposarkomu, který je v této fázi onemocnění dobře léčitelný. Podle výsledku biopsie již hrozil přechod ve formu mnohem závažnější. Včasným odstraněním a následnou radioterapií by mělo dojít k vyléčení nemocné. Pacientka bude i nadále sledována. Případ svědčí o významu dobře prováděné závodní preventivní péči, která může předejít i závažným zdravotním komplikacím. Je důležité i při provádění prohlídek v rámci závodní preventivní péče nepodceňovat kvalitní klinické vyšetření a neposuzovat zdravotní stav pouze formálně.

Došlo dne 24. 2. 2012.

Přijato do tisku dne 5. 3. 2012.

Kontaktní adresa:

MUDr. Smolíková Libuše

Klinika pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň

Alej Svobody 80

323 00 Plzeň

e-mail: smolikova@fnplzen.cz


Zdroje

1. JAKUBCOVÁ, T., JAKUBEC, P. Primární plicní sarkomy. Klinická onkologie, 2009, 4, s. 139–153.

2. Kolektiv autorů: Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno, 2005.

3. SEO, S. W., KWON, J. W., JANG, S. W., JANG, S. P., PARK, Y. S. Feasibility of Whole-body MRI for Detecting Metastatic Myxoid Liposarcoma: A Case Series. Orthopedics, 2011 Nov 9;34(11):e748-54. doi: 10.3928/01477447-20110922-15.

4. MOREAU, L. C., TURCOTTE, R., FERGUSON, P., WUNDER, J., CLARKSON, P., MASRI, B., ISLER, M., DION, N., WERIER, J., GHERT, M., DEHESHI, B.; the Canadian Orthopaedic Oncology Society (CANOOS): MyxoidRound Cell Liposarcoma (MRCLS) Revisited: An Analysis of 418 Primarily Managed Cases. Ann. Surg. Oncol., 2011 Nov 4. [Epub ahead of print]

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se