Vliv hyperbarické oxygenoterapie na nehojící se defekty


Effect of hyperbaric oxygenotherapy on nonhealing defects

Chronic defects are basically wounds which heal secondarily (per secondam), which mostly develop form advanced tissue destruction as a consequence of vascular diseases of various origin, which as diabetes mellitus, ischemic disease of lower extremities, radiation-cause damage or tumors.

Hyperbaric oxygenotherapy represents one possibility to treat such defects.

Key words:

chronic defects – hyperbaric chamber – acute indication of HBO – chronic indication of HBO


Autoři: M. Kormundová
Působiště autorů: Hyperbarická oxygenoterapie Hronov, vedoucí pracoviště MUDr. Jaroslav Trčka, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 64, 2012, No. 1, s. 52-53.
Kategorie: Zprávy

Souhrn

Chronické defekty jsou ve své podstatě sekundárně se hojící rány, které většinou vznikají z pokročilých destrukcí tkáně v důsledku cévních onemocnění nejrůznějšího původu, jako jsou např. diabetes mellitus, ischemická choroba dolních končetin, defekty způsobené zářením nebo nádory.

Jednou z možností léčby těchto defektů je hyperbarická oxygenoterapie.

Klíčová slova:
chronické defekty – hyperbarická komora – akutní indikace HBO – chronické indikace HBO

Úvod

Mezi nejčastěji se vyskytující chronické defekty patří bércové vředy, arteriální kožní defekty, neuropatické kožní defekty, chronické defekty vzniklé působením záření.

Zpravidla chronické defekty vznikají z akutní rány vlivem přidružených onemocnění nebo infekce. Většina kožních defektů je bolestivá a nepříznivě ovlivňuje stav pacienta sekrecí z rány, která může vést až ke ztrátám tekutin a proteinů. Nehojící se defekty výrazně snižují kvalitu života pacientů. Jednou z účinných léčebných metod těchto defektů je hyperbarická oxygenoterapie (HBO).

Princip léčby HBO

Hyperbarická oxygenoterapie ( HBO) je léčebná metoda spočívající v inhalaci 100% kyslíku za podmínek vyššího tlaku, než je tlak atmosférický. V některých klinických situacích je zcela nezaměnitelná a nenahraditelná žádnou jinou metodou či lékařským postupem. V dalších sehrává důležitou roli v doplnění komplexní léčby – ať farmakologické či chirurgické.

Mnoho farmakoekonomických studií prokazuje, že léčba HBO přináší zdravotnímu a sociálnímu systému velké finanční úspory. V České republice je celkem 13 pracovišť, která tuto léčbu nabízejí.

Existují dva druhy hyperbarických komor. Do první skupiny patří jednomístné komory, které jsou plněny kyslíkem. Pacient v nich dýchá přímo a nepotřebuje k tomu žádná další zařízení. Do druhé skupiny patří komory vícemístné, které jsou plněny vzduchem a kyslík je pacientům dodáván z regulátoru nádechu. Přívod kyslíku si pacient otevře vlastním nádechovým úsilím. Dýchá zpravidla z těsnicí masky.

Akutní indikace HBO

Otrava CO, otrava kouřovými plyny, dekompresní choroba, plynová embolie, akutní traumatická ischémie svalová, drtivé poranění končetin, těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť, reperfuzní syndrom po invazivním cévním výkonu, replantace končetiny.

Chronické indikace HBO

Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání – cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS apod.), prevence při chirurgickém výkonu – implantace na ozářených tkáních, extrakce zubu, diabetické defekty, ischemické vředy a defekty perzistující navzdory poskytované optimální léčbě, neuroblastom IV. stupně , náhlá hluchota, tinitus, problematické kožní štěpy a volné svalové laloky, refrakterní chronická osteomyelitida, algoneurodystrofie, vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčbě, akutní uzávěry sítnicové tepny, popáleniny nad 20 % TBSA stupně 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze), postanoxická encefalopatie, cystoidní pneumatóza střeva.

Obr. 1.

V našem zdravotnickém zařízení jsou nejčastěji léčeni pacienti s diabetickými defekty, ischemickými vředy, postradiačním poškozením. Je nám velmi líto, že pacientů, kteří by měli být indikováni k léčbě HBO, je velké množství, ale u nás se k léčbě dostane jen minimum z nich. Jedná se o defekty různé etiologie, zvláště defekty při diabetické noze, při ischemické chorobě dolních končetin, nehojící se defekty po nutných amputacích a defekty smíšené etiologie. Společnou vlastností nehojící se rány je tkáňová hypoxie. Ischémie je společnou příčinou nehojícího se defektu, ale hypoxie a ischémie není totéž. Ischemická rána je obvykle hypoxická, ale ne všechny hypoxické rány jsou ischemické. Defekt s adekvátní perfuzí může být relativně hypoxický, neboť infekce v ráně počítá s větším nárokem na kyslík. Zde má HBO ze všech metod jednoznačně nejkomplexnější efekt, který spočívá v korekci tkáňové hypoxie zvýšeným obsahem kyslíku v krvi, v redistribuci toku do hypoxických oblastí, zlepšení mikrocirkulace a redukci otoku rány. Jednoznačně prokázaný je antibakteriální efekt HBO na posílení zabíječské funkce leukocytů, který je taktéž kyslík dependentní. Letální efekt pro některé anaerobní mikroorganismy, které nedisponují antioxidačními ochrannými mechanismy. HBO zároveň blokuje tvorbu agresivních toxinů některých anaerobních bakterií. Zesílení angiogeneze, aktivace fibroblastů, produkce kolagenu a epitelizace jsou způsobeny up-regulací růstových faktorů. Společným důsledkem výše uvedených efektů je snížení zánětlivé reakce, urychlená demarkace a odloučení nekrózy, zklidnění a vyčištění rány, snížení bolestivosti, nastartování fáze granulace, epitelizace, což vede k postupnému zmenšování až úplnému zhojení rány.

Závěr

Na našem pracovišti HBO pracuji třetím rokem. Za tuto dobu jsem viděla výrazné zlepšení či úplné zhojení u mnoha pacientů a tímto jim byla výrazně zlepšena kvalita života. I přes tyto výsledky je léčba HBO mezi jinými lékaři nedoceněna a bagatelizována. Mým přáním je, aby se možnosti léčby HBO dostaly do širšího povědomí lékařské i laické veřejnosti, protože každá léčebná metoda, která zvyšuje komfort pacienta a urychluje jeho léčbu si zasluhuje pozornost.

Došlo dne 20. 2. 2012.

Přijato do tisku dne 5. 3. 2012.

Kontaktní adresa:

MUDr. Martina Kormundová

Hyperbarická oxygenoterapie PRAJZKO Hronov, a.s.

Husova 223

549 31 Hronov

e-mail: Kormundova@seznam.cz


Zdroje

1. BARCAL, R., EMMEROVÁ, M., HADRAVSKÝ, M. Hyperbarie a hyperbarická oxygenoterapie. Plzeň: Vydavadelství V. Zina 2000, 122 s., ISBN 80-902017-7-6.

2. TOŠENOVSKÝ, P., ZÁLEŠÁK, B. Trofické defekty dolních končetin. Praha: Galén, 2007, 208 s., ISBN 978-80-726-439-3.

3. STRYJA, J. Repetitorium hojení ran. Semily: Geum, 2011, 370 s., ISBN-13: 978-80-86256-79-5.

4. KALANI, M., JORNSKOG, G., NADERI, N. HBO therapy intreatment of diabetic foot ulcers. Journal of Diabetes and Its Complications, 2002, 16, s. 153–158.

5. ROECKL-WIEDMANN, B. M., KRANKE, P. Systematic review of hyperbaric oxygen in the management of chronic wounds. Br. J. Surg., 2005, 92, 1, s. 24–32.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se