Odborná komise pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska


Autoři: R. Gromnica;  J. Chaloupka
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 64, 2012, No. 1, s. 47.
Kategorie: Zprávy

Prvopočátky historie Odborné komise pro posuzování nemocí z  povolání pro oblast Moravy a Slezska (dále jen komise) lze hledat v  Poradním sboru krajského odborníka pro nemoci z povolání, který na severní Moravě pracoval v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. Jako předsedové tohoto poradního sboru působili postupně primáři MUDr. Ladislav Eisler a MUDr. Dana Jiráková.

Po společenskoekonomických změnách po listopadu 1989 začíná novodobá historie spolupráce moravských odborníků pro nemoci z povolání. Na základě doporučení dr. Gromnici (působil v té době jako poradce ministra zdravotnictví pro problematiku nemocí z povolání) jmenoval tehdejší ministr zdravotnictví doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., Teritoriální odvolací komisi pro oblast severní Moravy a Slezska (dekret č. j. PKP/1-267-1. 6. 1992). Zřizovatelem komise bylo ministerstvo zdravotnictví. Komise měla svůj statut, jednací řád a po jmenování ministrem zdravotnictví se stal jejím předsedou dr. Gromnica.

Od roku 2000 až dosud je novým zřizovatelem komise Společnost nemocí z  povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně. S novým zřizovatelem pracovala komise pod novým názvem – Odborná komise pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska. Za prvních deset let práce (od počátku roku 1992 do konce roku 2002) jsme konziliárně posoudili 5 290 případů, z toho 457 odvolání a písemných stížností pacientů. V rámci jejího působení jsme měli možnost spolupracovat s mnoha vynikajícími odborníky, se kterými nás poutala nejen společná specializace, ale i mimopracovní přátelství. Dovolíme si vzpomenout zejména na zemřelé vážené a respektované kolegy primáře Jirku Slepičku a Karla Petrželu. Práci v komisi postupně ukončili z důvodu odchodu do důchodu nebo na jinou pracovní pozici následující kolegyně a kolegové: doc. MUDr. J. Fialová, CSc., MUDr. I. Goj, MUDr. Z. Hlobil, MUDr. A. Kahánek, MUDr. J. Prokop, MUDr. E. Pončová, MUDr. O. Polenská, MUDr. J. Slaný, MUDr. F. Staník, MUDr. M. Tylečková a MUDr. J. Vrabec.

Do roku 2003 pracoval jako předseda komise MUDr. R. Gromnica, Ph.D., v období 2003–2011 MUDr. M. Bartnická.

Na základě kladného hodnocení práce Moravské komise se výbor Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP rozhodl zřídit analogicky Českou komisi pro posuzování nemocí z povolání. Byla ustanovena dne 12. 12. 2001. Jejím předsedou byl zvolen doc. MUDr. E. Hrnčíř, CSc., MBA., který má velkou zásluhu na vynikajícím odborném renomé tohoto poradního sboru.

Po celou dobu obě „sesterské“ komise úzce spolupracují – jednou až dvakrát ročně se všichni pravidelně scházíme na společných pracovních zasedáních, která se konají zpravidla v Praze a v Luhačovicích.

Od ledna 2012 pracuje Odborná komise pro posuzování nemocí z  povolání pro oblast Moravy a Slezska z  rozhodnutí výboru Společnosti nemocí z  povolání ČLS JEP v následujícím personálním obsazení:

MUDr. Libuše Adámková (členka komise)

MUDr. Marie Bartnická (členka komise)

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. (předseda komise)

MUDr. Zdena Hajduková, Ph.D. (členka komise)

MUDr. Irena Landecká (členka komise)

doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. (členka komise)

MUDr. Jiří Hnátek (odborný konzultant)

Konziliární posuzování diagnosticky obtížných případů, písemných podání pacientů, stížnosti pacientů i jejich zaměstnavatelů preferujeme dlouhodobě před individuálním hodnocením. I když komise nemá právní subjektivitu, svou poradní a expertní činností nepochybně přispívá ke zvýšení objektivity a medicínské úrovně posuzovaných případů. Každý člen komise si navíc může průběžně konfrontovat své individuální „nastavení“ posudkových kritérií při hodnocení profesionality. Naší společnou ambicí je navázat na vysokou odbornou úroveň z doby vzniku tohoto poradního orgánu.

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se