Životní jubileum Iva Bureše


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 3: 184-185
Kategorie: Jubileum

Životopis primáře MUDr. Iva Bureše se nepíše příliš snadno, protože jubilant nepatří k těm, kteří by sepisovali své zásluhy a měli je pro potenciální životopisce připravené a nablyštěné. Údaje, které nám poskytl, byly opravdu stručné a skromné. Nezbývalo nám tedy než zapátrat v paměti a nedávné historii naší společnosti.


MUDr. Ivo Bureš vystudoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové a celý svůj pracovní život zasvětil práci v pardubické nemocnici. Neomezil se přitom ve své působnosti pouze na jedno pracoviště. Pracoval nejprve jako samostatný lékař na interním oddělení a postupně získal první i druhou atestaci z oboru vnitřního lékařství. V rámci práce na interním oddělení si velmi všímal specifické problematiky geriatrických pacientů a začal se jí podrobněji a komplexněji zabývat. Později proto absolvoval ještě atestaci v oboru geriatrie.

Počátkem devadesátých let založil Geriatrické centrum, které bylo v areálu pardubické nemocnice, ale svou činností v oboru gerontologie a geriatrie přesahovalo její význam, bylo samostatnou jednotkou a prim. Bureš působil také jako její ředitel. Geriatrické centrum prosperovalo jak po stránce odborné, tak po stránce ekonomické a stalo se jedním z modelových pracovišť geriatrie v České republice – ukázkou, že má smysl kultivovat akutní a následnou geriatrickou péči v nemocničním prostředí a propojovat ji s dalšími návaznými službami zejména v domácím prostředí pacientů. Tomu sloužila návštěvní služba a domácí péče, které byly součástí činnosti Geriatrického centra a úzce na ně navazovaly.

Přestože se Geriatrické centrum později vrátilo zpět do svazku pardubické nemocnice, nyní Krajské nemocnice Pardubice a. s., jedná se stále o vzorovou a svým způsobem unikátní jednotku, která je důležitou základnou nejen pro pěstování akutní a následné geriatrické péče v rámci krajské nemocnice, ale také oddělením, kde se vzdělávají lékaři, sestry i další pracovníci v geriatrii a gerontologii. MUDr. Bureš vytvořil tým, v němž spolupracují kvalifikovaní geriatři s odborníky ostatních oborů, sestrami, fyzioterapeuty a dalšími. Jeho odborné a lidské renomé dosvědčuje i skutečnost, že již po mnoho let působí jako člen různých komisí České lékařské komory, naposledy jako předseda revizní komise Okresního sdružení ČLK.

Primář Bureš se intenzivně angažoval v Asociaci malých a středních nemocnic (později Asociace českých a moravských nemocnic), kde spolu s primářem Jaroslavem Přehnalem (pozdějším předsedou nejen této asociace, ale také České gerontologické a geriatrické společnosti) založili sekci geriatrické péče, která se stala důležitou platformou pro další vyjednávání a rozvoj služeb v této oblasti. Od roku 1994 je členem výboru naší společnosti. Po celou dobu se velmi aktivně podílí na činnosti výboru společnosti, patří k těm členům výboru, kteří vždy prosazovali a stále prosazují moderní zásady v péči o geriatrické pacienty a její humanizaci, což není vždy jednoduché. Patří také k těm, kteří prosazují dobrou praxi, a to zejména na svém pracovišti. Pochopil totiž, že pro rozvoj geriatrické péče je klíčově důležité, aby měla kvalitní zázemí a využívala příkladů dobré praxe, které stojí za následování. Ivo Bureš je skvělým, obětavým lékařem a stále se vzdělávajícím klinikem, jenž neváhá na svém pracovišti, se svými spolupracovníky a pacienty trávit v zájmu věci daleko více času, než mu ukládá pracovní doba.

Primář Bureš je dlouholetým členem České lékařské společnosti, od roku 1978 členem České internistické společnosti a od roku 1988 členem České gerontologické a geriatrické společnosti.

Po mnoho let se zabývá problematikou chronických ran, oborem, který byl po dlouhou dobu považován za obor sesterský a ze strany lékařů často významně podceňovaný. Tento odborný i organizační zájem o danou problematiku dovedl primáře Bureše až k založení České společnosti pro léčbu rány, jejímž je v současné době předsedou. Této společnosti a primáři Burešovi a dalším spolupracovníkům se tak podařilo vytvořit odbornou platformu pro tuto důležitou problematiku. Jim patří zásluha i za tradici velmi úspěšných tematických konferencí, které se konají vždy počátkem roku v Pardubicích a přinášejí mnoho nových informací o léčbě ran. Konference je našimi spolupracovníky vždy velmi oceňována jak po odborné, tak po organizační a společenské stránce.

I přes výše uvedený bohatý odborný životní program si primář Bureš dovede najít čas pro to, co považuje za důležité – pro svou rodinu, přátele, kolegy a spolupracovníky, ale také pro pedagogickou činnost. Od roku 1997 externě vyučuje předmět gerontologie na Vyšší odborné škole sociálně právní v Pardubicích, spolupracuje s NCO NZO v Brně, kde přednáší zejména problematiku chronických ran, a od roku 2002 spolupracuje také s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, kde učí gerontologii a geriatrii, přičemž umožňuje studentům absolvovat praxi na svém pracovišti, vede diplomové práce a podílí se na akademické činnosti této fakulty.

S manželkou vychovali dceru a syna a nyní se společně těší z vnoučat. Jsou obklopeni mnoha přáteli a málokdo ví, že primář Bureš patří i mezi skvělé tanečníky, milovníky dobré hudby a samozřejmě i společnosti. Obdivuhodné jsou i jeho znalosti české historie, kterými při svých cestách po vlasti uvádí do rozpaků i místní. Rád jezdí na kole, a to i do práce, skoro za každého počasí.

Své šedesátiny primář Bureš již oslavil, a to stylově, jako kapitán parníku Arnošt z Pardubic. Parník vyplul jednoho letošního krásného večera z Pardubic směrem Kunětice, překonal tedy i výškový rozdíl jedné komory a po celou dobu plavby z něj byl výhled na Kunětickou horu. Posádku a pasažéry tvořili současní i bývalí spolupracovníci z Geriatrického centra a další spolupracovníci a přátelé. Měli jsme tu čest a radost být s nimi. Plavba to byla trochu hlučnější, protože skoro po celou dobu hrála na horní palubě kapela a její zvuk se v klidných zákoutích polabské krajiny dosti rozléhal, snad jen kromě chvíle, kdy se v improvizovaném kinosále v podpalubí promítal „rodinně“ dokumentární film o Geriatrickém centru Pardubice, primáři Burešovi a přátelích jeho i Centra. Byla to opravdu krásná plavba.

Milý Ivo, k Tvému jubileu Ti přejeme vše dobré v celém životě, který moudře dělíš mezi to, co považuješ za důležité. Jsme velmi rádi, že tam také zahrnuješ českou geriatrii a naši společnost. Děkujeme za to. Vážíme si mnohaleté spolupráce s Tebou a těšíme se na další.

Ad multos annos jménem ČGGS a jejího výboru.

Iva Holmerová a Božena Jurašková


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se