Selektivní screening dětí rizikových pro časnou aterosklerózu v Českérepublice


Selective Screening of Children at Risk of Early Atherosclerosis in the Czech Republic

Aim:
Verification of the degree of acquaintance of general practitioners for children and adolescents withselective screening of children at risk for early manifestation of atherosclerosis and the way of its practicalexecution.Methods and cohort: In the course of 2002, information from 200 general practitioners for children andadolescents were obtained on the selective screening of children at risk for early manifestation of atherosclerosis.Results: General practitioners for children and adolescents, who are mainly involved in the selective screeningof children at risk of early manifestation of atherosclerosis, are well informed about the problems of coronary heartdisease in the Czech Republic. They are well acquainted with the methods of screening and consider this approachuseful in practice. Their knowledge of therapeutic approaches in the children selected by the screening may beconsidered as somewhat unbalanced. Significant differences were observed among the estimates of individualphysicians concerning the incidence of children with positive cardiovascular anamnesis and those with significantdyslipoproteinemia in the children selected by general pediatricians.Conclusions: Prerequisites for implementation of selective screening of children at risk of early clinicalmanifestation of atherosclerosis have been created within the whole Czech Republic. The efficiency of screeningwill have to be regularly verified by a suitable method.

Key words:
coronary heart disease, selective screening, general practitioner of children and adolescents,knowledge of the methods, approach to screening, estimates of the incidence of children at risk


Autoři: F. Stožický 1;  A. Šebková 2;  R. Pečenková 2;  J. Liška 3
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň1 přednosta doc. MUDr. F. Stožický, DrSc. Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, Plzeň2Mulačova nemocnice, s. r. o., Plzeň 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (7): 433-435.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Ověření stupně informovanosti praktických lékařů pro děti a dorost o selektivním screeningu dětí rizikovýchpro časnou manifestaci aterosklerózy a způsobu jeho praktické realizace.Metoda a soubor: V průběhu roku 2002 byly získány pomocí dotazníku informace od 200 praktických lékařůpro děti a dorost o selektivním screeningu dětí rizikových pro časnou manifestaci aterosklerózy.Výsledky: Praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří jsou hlavním realizátorem selektivního screeningu dětírizikových pro časnoumanifestaci aterosklerózy, jsou dobře informováni o problematice nemocí oběhové soustavyv České republice. Dobře znají metodiku screeningu a jeho realizaci v praxi považují za užitečnou. Poněkudnevyvážené jsou jejich vědomosti o léčebných přístupech k dětem, které byly pomocí screeningu vyhledány.V odhadech výskytu dětí s pozitivní rodinnou kardiovaskulární anamnézou a dětí se signifikantní dyslipoproteinémiímezi dětmi praktickými pediatry registrovanými jsou mezi jednotlivými lékaři významné rozdíly.Závěry: Předpoklady pro realizaci selektivního screeningu dětí rizikových pro časnou klinickou manifestaciaterosklerózy v celostátním měřítku jsou v České republice vytvořeny. Účinnost screeningu bude třeba průběžněověřovat pomocí vhodné metody.

Klíčová slova:
nemoci oběhové soustavy, selektivní screening, praktický lékař pro děti a dorost, znalostmetodiky, přístup ke screeningu, odhady výskytu rizikových dětí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se