Klinické projevy a výsledky metabolických a molekulárních analýzu osmi dětí s dědičnou poruchou glykosylace proteinů


Clinical and Molecular Analyses in Eight Children with Congenital Disorders of Glycosylation

In our study we describe the clinical symptoms and the results of biochemical and molecular analyses in eightpatients with CDG syndrome type I.Methods: The nonglycosylated and hypoglycosylated transferrins were measured in serum using turbidimetricimmunoassay and isoelectric focusing. The genes for phosphomannomutase 2 (PMM2) and -1,3-glukosyltransferase(ALG6) were sequenced.Results: In all patients, increasedamounts of hypo- and nonglycosylated transferrins were observed. The diseaseis manifested in infancy with failure to thrive, muscle hypotonia, epilepsy, microcephaly and psychomotorretardation. In most patients, strabismus and inverted nipples were present and hypoplasia of the cerebellum wasfound in six patients. One boy had cyclic pericardial effusion and another boy was operated on ventricular septaldefect. In most patients, low concentration of antitrombin III, factor XI and protein C and S were found. Theactivities of -glucuronidase, -mannosidase, -hexosaminidase and arylsulfatase A in serum were increased andthe activities of -mannosidase and -mannosidase in leucocytes were decreased in comparison with controls.Molecular analyses revealed that two siblings were compound heterozygotes for mutations G422A and C357C ingene for phosphomannomutase 2 (PMM2) and also homozygotes for polymorphism IVS5+19 C  T andheterozygotes for polymorphism IVS+22 T  A. One girl is a compound heterozygote for missence mutationsG422A and C338T in the gene forPMM2. Three other patients are heterozygotes for mutations G422A, the secondmutation was not found. In one child, a heterozygous missense mutation T911C was found in the gene for ALG6.Conclusion: The prognosis of children withCDGsyndrome type I is unfavourable.Enzymatic and/ormolecularanalyses are necessary for genetic counseling and for the prenatal diagnosis in affected families.

Key words:
CDG syndrome type Ia, psychotomotor retardation, cerebellar hypoplasia


Autoři: T. Honzík;  H. Hansíková;  E. Flachsová;  R. Rosipal;  H. Poupětová 2
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha1 přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc. Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK, Praha2 přednosta prof. MUDr. M. Elleder, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (7): 456-460.
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko:
Dědičné poruchy glykosylace proteinů (syndrom CDG) představují heterogenní skupinu 15různých metabolických onemocnění. Ve sdělení autoři předkládají výsledky klinických, metabolických a molekulárníchvyšetření u osmi dětí s CDG syndromem typ I.Metody: Asialované a nízkosialované transferiny v séru byly analyzovány pomocí turbidimetrické imunoesejea isoelektrické fokusace. Geny pro phosphomannomutázu 2 (PMM2) a -1,3-glukosyltransferázu (ALG6) bylysekvenovány.Výsledky: U 8 dětí z pěti rodin s neprospíváním,mikrocefalií, strabismem, hypotonií, ataxií, psychomotorickouretardací, vpáčenými bradavkami a hypoplazií mozečku bylo nalezeno zvýšené zastoupení asialovaných a nízkosialovanýchtransferinů v séru, které svědčilo pro CDG syndrom typ I. Všechny děti měly laboratorní známkykoagulopatie, 6 dětí mělo sníženou hladinu antitrombinu III, 7 dětí nízkou hladinu faktoru XI a proteinu S a 5 dětínízkou hladinu proteinu C. Většina dětí měla zvýšené aktivity -glukuronidázy, -mannosidázy, -hexosaminidázya arylsulfatázy A v séru a snížené aktivity -mannosidázy a -mannosidázy v leukocytech. U šesti z osmi dětí bylynalezeny mutace v genu pro PMM2, které svědčí pro CDG syndrom typ Ia. Všech 6 dětí je nositelem prevalentnímutace pro nukleotidovou záměnu G422A v heterozygotní formě, dvě z nich mají na druhé alele mutaci C357A,jedno dítě mutaci C338T a u tří dětí nebyla zatím mutace na druhé alele nalezena. U jednoho ze dvou dětí s CDGsyndromem non Ia byla nalezena heterozygotní mutace T911C v genu pro ALG6.Závěry: Léčba dětí se syndromem CDG typ I je pouze symptomatická a prognóza postižených dětí nenípříznivá. Diagnostika je založena na stanovení spektra sérových asialovaných a nízkosialovaných transferinů, alepro účely genetického poradenství a prenatální diagnostiky jsou nutná enzymatická a/nebomolekulární vyšetření.

Klíčová slova:
CDG syndrom, psychomotorická retardace, vpáčené bradavky, hypoplazie mozečku

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více