Fenylketonúria adolescentov a dospelých na Slovensku


Fenylketonúria adolescentov a dospelých na Slovensku

Autori predkladajú analýzu súboru pacientov s fenylketonúriou v adolescentom veku a dospelosti v Centre prediagnostiku a liečbu hyperfenylalaninémie v Bratislave.V rámci sledovania sa zamerali na celkový počet pacientov,priemerný vek, rozdelenie podľa pohlavia a veku, frekvenciu kontrol a návštev, analýzu neskorého záchytuochorenia, vzdelania podľa vekových skupín, na liečbu pacientov, typ liečby a výsledky psychologického sledovania.

Klíčová slova:
hyperfenylalaninémia, fenylketonúria adolescentov a dospelých


Phenylketonuria in Adolescents and Adult Persons in Slovakia

The authors present an analysis of a cohort of patients suffering from phenylketonuria during adolescence andat the adult age having been treated in the Center for diagnosis and therapy of hyperphenylalaninemia located inBratislava. Within the framework of the observation the authors paid attention to the number of patients, meanage, distribution according to sex and age, the frequency of control examinations and visits, analysis of the latediagnosis of the disease, education in relation to the age groups, therapy of the patients, type of treatment and theresults of psychological examination.

Key words:
hyperphenylalaninemia, phenylketonuria in adolescents and adult individuals


Autoři: O. Ürge1;  J. Strnová2;  B. Mosendzová1
Působiště autorů: Klinika laboratórnej medicíny, FNsP akademika L. Dérera, Bratislava1 prednosta prof. MUDr. RNDr. G. Kováč, CSc., MBA Klinika pre deti a dorast A. Getlíka, SZU, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava2 prednostka doc. MUDr. K. Furková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (7): 423-425.
Kategorie:

Souhrn

Autori predkladajú analýzu súboru pacientov s fenylketonúriou v adolescentom veku a dospelosti v Centre prediagnostiku a liečbu hyperfenylalaninémie v Bratislave.V rámci sledovania sa zamerali na celkový počet pacientov,priemerný vek, rozdelenie podľa pohlavia a veku, frekvenciu kontrol a návštev, analýzu neskorého záchytuochorenia, vzdelania podľa vekových skupín, na liečbu pacientov, typ liečby a výsledky psychologického sledovania.

Klíčová slova:
hyperfenylalaninémia, fenylketonúria adolescentov a dospelých

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Doporučení, indikace a dávkování LMWH
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře
Autoři: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.

Imunoterapie urotelového karcinomu močového měchýře
Autoři:

Neutropenie
Autoři: MUDr. Michal Kouba

Průlomová bolest a možnosti její léčby
Autoři: MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se