Glykogenóza typu II - infantilní forma (morbus Pompe)v české a slovenské populaci


Glycogenosis Type II - Infantile Form (Morbus Pompe) in the Czech and Slovak Population

Glycogenosis type II (morbus Pompe, glycogen storage disease type II, GSD II) is a generalized glycogenosiswith lysosomal storage of glycogen, caused by deficiency of acidic -1,4-glucosidase. There are two basic phenotypes.The predominating clinical sign in the classical infantile form is a hypertrophic cardiomyopathy, whereassubjects with classical juvenile and adult form suffer from myopathy. The prognosis is unfavourable. The patientsdie of cardiopulmonary failure, children with the infantile form usually during the first year of life, patients withthe juvenile and adult form mostly in the 2nd to 4th decade. The activity of muscular enzymes in serum is elevatedand there is demonstrable intralysosomal storage of glycogen in tissues. The heredity is of autosomal recessive typewith the incidence 1:40,000 to 1:100,000; the gene for the disease (GAA gene) is localized on chromosome 17q23.In the years 1973 - 2002 the authors diagnosed GSD II in 14 patients belonging to 11 families, six of them until1993 on the basis of histochemical and electron microscopic examination of tissues. The other 8 patients werediagnosed since 1994, four of them by detecting the deficiency of acidic -1,4-glucosidase in leukocytes and threein cultivated fibroblasts, two patients were diagnosed by histochemical and electron microscopic examination. In11 cases a classical infantile Pompe’s disease was established, the juvenile form occurred in three patients. Thecontribution is devoted to patients with classical infantile Pompe’s disease. Three female patients with the juvenileGSD II coming from two families are presently examined in detail. In the families of some patients with GSD II,molecular-genetic studies of the gene for GSD II (the GAA gene) are presently under way, the results being subjectto another publication.

Key words:
glycogenosis type II, infantile form (morbus Pompe) in the Czech and Slovak population


Autoři: S. Šťastná 1;  Peškovák., EllederM. 1 1;  Poupětováh. 1;  A. Hlavatá 2;  N. Mišovicová 3
Působiště autorů: Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK, Praha1 přednosta prof. MUDr. M. Elleder, DrSc. II. detská klinika DFNsP, Bratislava2 přednosta prof. MUDr. L. Kovács, DrSc. Oddelenie klinickej genetiky, Martin 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (7): 436-440.
Kategorie: Články

Souhrn

Glykogenóza typ II (morbus Pompe, glycogen storage disease type II, dále GSD II) je generalizovaná glykogenózas lyzozomálním střádáním glykogenu, způsobená deficitem aktivity kyselé -1,4-glukosidázy. Existují 2základní fenotypy. Dominujícím klinickým příznakem u klasické infantilní formy je hypertrofická kardiomyopatie,u klasické juvenilní a adultní formy myopatie. Prognóza je nepříznivá. Pacienti umírají na kardiopulmonálníselhání, děti s infantilní formou během 1. roku života, pacienti s juvenilní a adultní formou většinou ve 2. až 4.deceniu. V séru je zvýšena aktivita svalových enzymů, v tkáních je prokazatelné intralyzozomální střádáníglykogenu. Dědičnost je autosomálně recesivní s incidencí 1:40 000 až 1:100 000, gen pro onemocnění (GAA gen)byl lokalizován na chromosomu 17q23.V letech 1973 - 2002 autoři diagnostikovaliGSD II u 14 pacientů v 11 rodinách, z toho do roku 1993 u 6 pacientůna základě histochemického a elektronmikroskopického vyšetření tkání, od roku 1994 celkem u 8 pacientů, z tohou 4 pacientů zjištěním deficitu kyselé -1,4-glukosidázy v leukocytech a u 3 pacientů v kultivovaných fibroblastech,u 2 pacientů histochemickým a elektronmikroskopickým vyšetřením. V 11 případech šlo o klasickou infantilníPompeho chorobu, ve 3 případech o juvenilní formu. Tato práce je věnována pacientům s klasickou infantilníPompeho chorobou. Tři pacientky ze 2 rodin s juvenilní GSD II jsou t.č. podrobně vyšetřovány. V rodináchněkterých pacientů s GSD II probíhají rovněž molekulárně genetické studie genu proGSDII (genuGAA), výsledkystudií jsou předmětem jiného sdělení.

Klíčová slova:
glykogenóza typ II, morbus Pompe, kyselá -1,4-glukosidáza, kyselá maltáza, kardiomyopatie,myopatie, hypotonie, lyzozom, kreatinkináza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×