Spomienka na emeritného primára MUDr. Jozefa Maťošku, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 57, 2021, No. 2, p. 122
Kategorie: Osobní sdělení


Začiatkom marca 2021 sme si pripomenuli osobnosť významného slovenského patológa a vedca MUDr. Jozefa Maťošku, CSc., ktorý by sa dožil 90 rokov, zároveň uplynulo 10 rokov od jeho úmrtia.

Jozef Maťoška sa narodil 5. marca 1931 v Trenčianskej Teplej, kde jeho otec (pochádzajúci z maloroľníckej rodiny z Hornej Oravy) pôsobil ako štátny obvodný lekár a matka (pochádzajúca z robotníckej rodiny) pracovala ako diplomovaná dentistka. Od útleho detstva vyrastal v lekárskom prostredí, nakoľko rodičia mali ordináciu priamo vo svojom dome. Po skončení obecnej školy v rodnej Trenčianskej Teplej navštevoval Jozef reálne (piaristické)  gymnázium v Trenčíne (1941-1949), ktoré ukončil maturitou s vyznamenaním. Následne študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1949 – 1955), kde v marci 1955 promoval s vyznamenaním a bol mu udelený titul promovaného lekára. Už počas štúdia sa zaujímal o patologickú anatómiu. Svoju kariéru patológa začal ako sekundárny lekár na Oddelení patológie vo Fakultnej nemocnici, KÚNZ v Košiciach (1955-1963).

Špecializáciu I. stupňa z patológie dosiahol 26. októbra 1960 na ILF Trenčín, kvalifikačnú atestáciu vyššieho stupňa z odboru patologická anatómia II. stupňa vykonal v decembri 1979 na ILF v Bratislave. V posudku sa uvádza: „Výskumný pracovník na poli onkológie so širokými znalosťami experimentálnej patológie a onkológie, pričom ale nestratil kontakt s praktickou diagnostikou nádorov.“

Do vtedajšieho Výskumného ústavu onkologického v Bratislave nastúpil 1. septembra 1963 ako pracovník patomorfologického laboratória. Na neskoršom Ústave experimentálnej onkológie (ÚEO) SAV pracoval aj ako vedúci Oddelenia histopatológie a elektrónovej mikroskopie. Zahraničné skúsenosti získal počas ročného pobytu v parížskom Ústave pre výskum rakoviny. V roku 1976 mu po obhajobe dizertačnej práce „Morfológia explantov a cytochémia bunkových membrán karcinómov prsníka v orgánových kultúrach“ bol udelený titul kandidáta lekárskych vied (CSc.). V rokoch 1990-1993 pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľa ÚEO SAV. V rokoch 1993-1994 pôsobil externe ako samostatne pracujúci lekár na Oddelení patológie Národného onkologického ústavu v Bratislave a neskôr (1994-2007) vo funkcii primára Oddelenia patológie Onkologického ústavu sv. Alžbety. Z cudzích jazykov ovládal angličtinu, francúzštinu, nemčinu a ruštinu.

V roku 1975 získal Cenu Slovenskej onkologickej spoločnosti. Kostlivého cena mu bola udelená za monografiu Nádory testis, diagnostika a liečba (1990), ktorej bol spoluautorom. Pracoval aj ako podpredseda výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, ktorá mu udelila čestné členstvo. Bol držiteľom Zlatej medaily SLS, Medaily založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti. Bol členom skupiny patológov Európskej organizácie onkologických ústavov (Organization of European Cancer Institutes, Pathology Group).

Primár Maťoška bol ženatý, s manželkou PaeDr. Máriou, ktorá bola vysokoškolskou profesorkou telesnej výchovy vychovali dve deti, dcéru Bronislavu a syna Václava. Obe deti sa vydali v šľapajách svojho otca a deda, vyštudovali medicínu na LFUK v Bratislave, resp. na LFKU v Prahe. Bronislava začala svoju kariéru na ÚEO SAV, dnes žije v talianskom Miláne, kde sa venuje onkologickému výskumu na tamojšom European Institute of Oncology, syn Václav začal svoju kariéru ako molekulárny genetik, dnes je vedúcim lekárom Laboratória molekulárnej diagnostiky v pražskej Nemocnici na Homolce. Aj ďalšia generácia, vnukov primára Maťošku sa aj vďaka nemu, podujala na štúdium medicíny.

Na svojho otca spomína syn Václav: „Jeho silným povahovým rysom bolo vnímanie a načúvanie druhým, vcítenie sa do ich roly, takže sme vždy cítili súznenie a pochopenie z jeho strany“.

Primár MUDr. Jozef Maťoška, CSc. zomrel 22.3.2011.

Vážený pán primár, rád by som sa Vám v mene Vašich bývalých spolupracovníkov, kolegov, patológov, ale i klinikov, priateľov, nasledovníkov, a v nie poslednom rade i v mene Vašej rodiny poďakoval a vyslovil presvedčenie, že ostanete natrvalo v našich spomienkach a srdciach.

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se