Patologové by měli mít větší prostor pro popularizaci svého oboru


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 57, 2021, No. 2, p. 62
Kategorie: Interview


Doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., je absolventem Univerzity Veterinárského lekárstva v Košicích a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia nastoupil jako lékař na Ústav diagnostické a molekulární patologie a Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2007 obhájil Kandidátskou disertační práci v oboru Patologická anatomie a soudní lékařství a Kandidátskou disertační práci v oboru Veterinární medicína: Vnútorné choroby zvírat a farmakológia. V roce 2011 úspěšně složil 2. atestaci v oboru Patologická anatomie. Byl oceněn Cenou ministra zdravotnictví za rok 1997, Cenou děkana LF UP za významnou publikační činnost v roce 2005, 2010, Cenou Nadace věc veřejná za nejlepší přednášku na 3. ročníku Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie v Olomouci v roce 2007. V roce 2020 se stal Přednostou Ústavu patologie Fakultní nemocnice Ostrava a LF Ostrava. Přednáší v českém a anglickém jazyce studentům lékařských fakult, kromě toho disponuje znalostí i maďarštiny, ruštiny a slovenštiny. Ve vědecko-výzkumné oblasti se zaměřuje zejména na mnohočetnou lékovou rezistenci a prediktory metastatického potenciálu u nemalobuněčného karcinomu plic a prediktory odpovědi na adjuvantní terapii u GISTů. V léčebné a diagnostické činnosti se věnuje bioptické a autoptické diagnostice. Od roku 2014 je členem Oborové rady doktorského studijního programu: Patologická anatomie a soudní lékařství na LF UP v Olomouci.

Jaké jste měl pocity v okamžiku převzetí odpovědnosti za Ústav patologie při FNO a LF OU a jaké byly Vaše první kroky v pozici přednosty?

V první řadě jsme měl pocit obrovské odpovědnosti a bázně, protože mi záleží na tom, aby se Ústav patologie FN Ostrava rozvíjel. Dlouhodobě existovala velice dobrá spolupráce mezi Lékařskou fakultou univerzity Palackého v Olomouci a Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, již od roku 1993 jako zdravotně sociální fakulta. Tato spolupráce výrazně akcelerovala pozitivní vývoj celé fakulty. I proto bych danou spolupráci v rámci obou ústavů patologie velice rád nadále rozvíjel, jak na úrovni diagnostické, pedagogické a vědecko-výzkumné. Mými prvními kroky v pozici přednosty bylo umožnění rozvoje nových metod v rámci rutinní bioptické diagnostiky a vytvoření podmínek pro rozvoj diagnostických metod molekulární patologie. Velice si vážím spolupráce s jednotlivými klinickými pracovišti, kterou již nastavil pan primář MUDr. Vladimír Židlík. Jedním z počátečních kroků pak byl samozřejmě rozvoj a realizace klinicko-patologických seminářů. Rád bych rozvinul samostatný program Ph.D v oboru „ Patologie a soudní lékařství“.

Jaké vážnosti se vlastně těší patologie v Ostravě a jak se vlastně žije v “rázovité” Ostravě?

Pracoviště Ústavu patologie FN v Ostravě zaznamenalo za poslední dobu pozitivní vývoj ve smyslu prohloubení spolupráce s jednotlivými klinikami FN. V současnosti ve FN Ostrava se patologie těší značné úctě. Spolupráce s jednotlivými klinickými pracovišti funguje na dobré úrovni a klinici včetně vedení nemocnice jsou si velmi vědomi důležitosti rozvoje daného oboru. Je také nutné zdůraznit, že Ústav patologie FN a LF Ostrava se dlouhodobě významně podílí na výchově odborníků nelékařských oborů. Dané programy jsou zde na velice dobré úrovni.

Jak byste charakterizoval kolektiv patologů v Ostravě a jaké je generační rozložení Vašeho týmu?

Kolektiv patologů ve FN Ostrava je složený z velice obětavých, cílevědomých a pracovitých lidí, kteří často ve složitých podmínkách nad rámec svých sil i možností věnují své práci čas a pro většinu z nich je práce posláním. Generační rozložení týmu patologů je velice pestré, což je dáno nejednoduchou personální situací. Musím však podotknout, že si nesmírně vážím práce svých starších kolegů, kteří se neváhají podělit se o své zkušenostmi.

Leckoho možná zaujme Vaše erudice a profesní vývoj. Co Vás vedlo k vystudování veterinárního lékařství a medicíny a nakonec zakotvení u patologie? Na jakou oblast patologie se speciálně zaměřujete a které oblasti preferujete ve své vědecké činnosti?

Patologie je velice komplexní obor, zejména studium mnohočetné lékové rezistence u solidních nádorů vedlo postupem času k docenění studia veterinární medicíny. Většina solidních publikací v daném odvětví se neobejde již bez zvířecích modelů, takže komparativní patologie je určitě výhodou.

Patologie je královnou medicíny a umožňuje široké spektrum výzkumných aktivit, proto jsem se rozhodl dělat patologii. V rámci své specializace se zaměřuji na plicní patologii a patologii GIST.

Jak se díváte na veřejností zkreslený pohled na patologii, mnohdy způsobený filmovým zpracováním excentrického soudního lékaře a co bychom měli dělat pro větší popularizaci vysoce odborné a erudované práce patologa? A má vlastně smysl více popularizovat náš obor?

Mělo by být zdůrazněno, že patolog nejen provádí autoptickou činnost, ale zejména stanovuje diagnózu, která je stěžejní pro cílenou terapii. Z toho důvodu si myslím, že by měl být větší prostor pro patology popularizovat svůj obor ve smyslu veřejných přednášek, prezentací. V současné době však tento trend čím dál tím více pozorujeme a společnost si začíná význam patologie uvědomovat. Popularizace oboru je stěžejní i kvůli všeobecnému rozhledu naší populace a jednak také kvůli tomu, aby si laická veřejnost dovedla představit důležitost naší práce.

Povšimla jsem si, že se věnujete otázkám duchovna a víry. Co pro Vás tyto aktivity znamenají v životě?

Zdraví je komplexní fenomén a v současné době je velice důležitá duševní vyrovnanost a rozvaha, a to nejen v práci lékaře. Lidé hledají různé zdroje duševní vyrovnanosti, ale jako křesťan vím, že Ježíš je tou osobou, který dal člověku skutečný pokoj, harmonii a plnohodnotný život. Proto se snažím sdílet toto štěstí a tuto plnost života s jinými lidmi, kteří to potřebují.

Čím se zabýváte ve volném čase, pokud Vám zbývá a jaké volnočasové aktivity popřípadě rozvíjíte?

Volný čas věnuji své rodině a snažím se aspoň trochu sportovat

- kn -


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se