′ PATOLOGIE ORL OBLASTI


Autoři: J. Laco
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 57, 2021, No. 2, p. 71
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

... byla navržena reklasifikace intraduktálního karcinomu slinných žláz

Intraduktální karcinom (IK) je vzácný nízce maligní nádor slinných žláz, který připomíná atypickou duktální hyperplázii až duktální karcinom in situ prsu. V menším počtu případů může dojít k invazivnímu růstu. Recentně byly rozlišeny dva typy IK – typ vmezeřeného vývodu a apokrinní typ. Molekulárně geneticky je IK charakterizován přestavbou genu RET, např. translokací NCOA4-RET nebo TRIM27-RET. Vztah IK k salivárnímu duktálnímu karcinomu (SDK) zůstává stále nejasný.

Autoři Skálová et al. analyzovali doposud největší soubor IK čítající úctyhodných 33 případů, které zahrnovaly 24 nádorů typu vmezeřeného vývodu, 6 případů apokrinního typu a 4 hybridní karcinomy. Osm případů IK (!) vykazovalo invazivní růst, včetně jednoho široce invazivního karcinomu s lymfogenní metastázou. Kromě známých translokací NCOA4-RETTRIM27-RET byly nalezeny doposud nepopsané translokace TUT1-ETV5KIAA1217-RET. Je důležité zdůraznit, že žádná z těchto translokací nebyla prokázána u SDK z kontrolní skupiny.

Jaké jsou přínosy této studie? Byl předložen další argument pro tvrzení, že IK (včetně event. invaze) je nádorem odlišným od SDK. Dále byla rozšířena molekulárně genetická charakteristika IK. Bylo doloženo, že u IK může dojít k invazivnímu růstu a metastazování a název IK tak přestává dávat smysl a je dokonce zavádějící. Závěrem proto autoři navrhují na základě svých zjištění přejmenovat IK typu vmezeřeného vývodu na „karcinom vmezeřeného vývodu (intercalated duct carcinoma)“ a rozlišovat neinvazivní a invazivní variantu. Dle názoru dopisovatele monitoru je možné, že se tímto dále zmenší kategorie „blíže nespecifikovaného adenokarcinomu“; in situ složka nádoru může být navíc zastižena dalším prokrajováním bloků nebo extenzivním zpracováním nádoru. Apokrinní typ IK zůstává nadále předmětem výzkumu.


Zdroje

Skálová A et al. NCOA4-RET and TRIM27-RET are characteristic gene fusions in salivary intraductal carcinoma, including invasive and metastatic tumors: is intraductal correct? Am J Surg Pathol 2019; 43(10): 1303-1313.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se